Regionální číslo časopisu Zvoní - Rokycany

Publikováno: 8. 7. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Regionální číslo časopisu Zvoní - Rokycany
©

Záměrem tohoto materiálu je připoutat pozornost rokycanské veřejnosti k tématu vzdělávání dětí, které se narodily v takzvaně sociálně znevýhodněném nebo vyloučeném prostředí. Ne všem se ve vzdělávání daří tak, jak by mohlo, pokud by se narodily rodičům s lepším vzděláním a sociálním zázemím. Nebo v jiné zemi s jinak nastaveným vzdělávacím systémem. Díky různým srovnávacím studiím je o České republice obecně známo, že její vzdělávací systém nerovnosti ve společnosti spíše posiluje, než aby je překonával (v ČR je neobvykle vysoká závislost mezi dosaženým sociálním a vzdělanostním statusem rodičů a úspěšností jejich dětí).

Tuto zkušenost považujeme za nespravedlivou a bereme proto jako součást svého poslání podporu rodičů a dětí v jejich úsilí o co nejlepší vzdělání. Při této snaze narážíme na řadu podmínek a překážek, které jim jejich úsilí znesnadňují. Podstatné je, že některé z nich lze překonat přímo na půdě každé školy nebo osvíceným rozhodnutím zřizovatele, tedy starosty, rady a zastupitelů města.

Projekt „Pojďte do školky!“ věnoval zvýšenou pozornost předškolnímu vzdělávání, protože zanedbaná předškolní příprava může být pro úspěch ve vzdělání (a ve společnosti obecně) některých dětí fatální. Podle dat OSN sbíraných mezi lidmi žijícími v sociálně vyloučeném prostředí, člověk, který chodil do mateřské školy dva a více let, má asi šestapadesátiprocentní šanci, že bude pracovně aktivní. Ti, kteří tam nechodili nebo chodili jen rok, mají šanci asi pětatřicetiprocentní. Pozornost je však zapotřebí věnovat i podpoře vzdělávání na školách základních.

Vybranými texty zde chceme vysvětlit proč a zároveň nabídnout konkrétní řešení. Některé z nich se vyjadřují přímo k situaci v Rokycanech. Jiné diskutují problematiku v obecnější rovině platné pro většinu českých měst. Další nabízejí konkrétní zkušenosti mateřských a základních škol i jejich zřizovatelů, kteří se rozhodli situaci řešit. Rokycany zdaleka nepatří mezi města, v nichž je situace nejhorší. Přesto z naší zkušenosti vyplývá, že i zde na řadu konkrétních dětí uvedené problémy drtivě dopadají. A proto se přimlouváme, aby byly koncepčně řešeny.

Regionální rokycanské číslo časopisu Zvoní naleznete ZDE

 

Autor: ,