Retrostipendia

Publikováno: 30. 5. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Retrostipendia
© Foto: ČvT archiv

Retrostipendia jsou nástroj, jenž má zabránit předčasnému odchodu sociálně znevýhodněných dětí ze vzdělávání. Cílem tohoto projektu je, aby podpořené dítě úspěšně dokončilo střední školu, kterou by bez podpory buďto nezvládlo vůbec, nebo absolvovalo se špatným výsledkem. Značně tak vzroste šance uplatnit se na trhu práce a v životě vůbec. 

Základním prvkem projektu je vyplácení zpětného motivačního stipendia. Příjemcem není škola, ale rodina žáka. To znamená, že systém motivuje rodinu, aby zajistila řádnou docházku svých dětí do školy, neboť díky stipendiu studium tolik nezatíží rodinný rozpočet. To však pouze za předpokladu, že jsou splněny předem dané podmínky.

Člověk v tísni nabízí v současnosti za podpory nadace Albatros stipendium až 12 000 Kč ročně dětem, jejíchž rodina má objektivně snížený potenciál poskytnout jim dostatečnou podporu a motivaci ke vzdělání. Do stipendijního programu se mohou hlásit studenti 1. ročníků SŠ nebo SOU, ale také žáci v posledním ročníku ZŠ.

Mezi podmínky zařazení do stipendijního programu patří zejména dobrá docházka do školy, slušný prospěch a bezproblémové chování. Základní podmínkou také je, aby nejvyšší dokončené vzdělání alespoň jednoho z rodičů dítěte nebylo vyšší než základní. Tato podmínka zajišťuje směřování stipendia zvolené cílové skupině – tedy dětem, u kterých lze očekávat, že se jim v rodině nemusí dostávat dostatečné podpory ke studiu. Záměrně nevyužíváme jako základní třídící kritérium čerpání dávek v hmotné nouzi či nezaměstnanost, ale právě kompetenci rodičů.

Samotné stipendium přitom představuje vázané finanční prostředky, které rodina může použít pouze na náklady spojené s docházkou dítěte do školy, popřípadě řádné placení nákladů spojených s bydlením (kromě splátek úvěru na bydlení). Tyto náklady pak musí rodina dokládat účetními doklady. Mezi typické výdaje patří doprava do školy, školní pomůcky, stravné, případně další výdaje.

Autor: ČvT

Související články