Rodiče – nečekaní spojenci

Felcmanová A., Čáp D., Titěrová K., Vávrová P.

Jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou

Téma komunikace školy s rodinou se čím dál častěji dostává do povědomí a zájmu veřejnosti. Spolupráce rodin a škol je nejen jedním z pilířů inkluzivního vzdělávání a komunitních škol, ale především ukazatelem kvality ve vzdělávání obecně.

Tématu spolupráce škol s rodinami jsme se ve Variantách věnovali již dříve např. ve výzkumu Rodina a škola (Lábusová a kol., 2012), který mapoval způsoby komunikace mezi školami a rodinami ohroženými sociálním vyloučením.

V rámci této publikace jsme se zaměřili na to, co nejčastěji způsobuje bariéry komunikace mezi rodiči se školou a možnosti, jak je odstranit.
Příručka představuje tři principy spolupráce – partnerství ve výchově, pravidelnou a transparentní komunikaci a zapojení rodičů. Přináší konkrétní tipy na otevřenou spolupráci školy s rodinami a ukazuje, jaké faktory v jejich vzájemné komunikaci hrají roli.

Vedle praktických tipů, co při spolupráci zohlednit, se publikace věnuje také tématu pravidel, proměně společenských hodnot a kultury školy a stručně také psychohygieně pro učitele.

Příručku Rodiče - nečekaní spojenci, si můžete stáhnout v elektronické podobě na našich stránkách nebo si ji můžete objednat v tištěné podobě prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Příručka je zdarma, poštovné a balné činí 1ks 90,- Kč, 2 ks 100,- Kč. Doba dodání je 2-3 týdny.

Tato příručka vznikla za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Ententýky.

Felcmanová , A., Čáp. D, Titěrová K., Vávrová P. (2013) Rodiče - nečekaní spojenci. Jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou. Vydal Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty. Praha.

Příručku si můžete stáhnout níže.

Stáhnout Objednat tištěnou verzi