„Romské děti jsou demotivované. Chci jim ukázat, že na to mají!“ říká školák Milan, který se uchází o prestižní stipendium

Publikováno: 11. 12. 2023 Doba čtení: 6 minut
„Romské děti jsou demotivované. Chci jim ukázat, že na to mají!“ říká školák Milan, který se uchází o prestižní stipendium
© Foto: cvt

Začalo to jako klasické doučování. Milan měl v osmé třídě problémy s matematikou a vypadalo to na propadnutí. Maminka proto požádala Člověka v tísni o pomoc s doučováním. Hned na prvních hodinách si naše pracovnice všimla, že matematik z Milana sice asi nebude, zato jeho angličtina je excelentní. Slovo dalo slovo a Milan se nyní pod jejím vedením uchází o stipendium na prestižní mezinárodní anglickojazyčné gymnázium. Ale pěkně popořadě.

Když naše pracovnice přišla poprvé do rodiny osmáka Milana, znělo zadání jasně: Milan propadá z matematiky a fyziky a je potřeba mu zajistit doučování. Doma se na vzdělání dbá a Milanovi rodiče chtějí, aby jejich děti získaly dobré vzdělání. Je pro ně ale složité jim s některou pokročilejší látkou pomáhat. Milanova maminka sama měla možnost vychodit pouze speciální školu a pak nastoupit na učební obor, takže pomoc naší pracovnice s taji pokročilejší matematiky a fyziky uvítala.

Hned na první hodině si naše pracovnice všimla, že Milana baví cizí jazyky, a mluví velmi dobře anglicky. Na dotaz, kde se tak pěkně naučil, odpověděl, že se angličtinu učí sám od pěti let, hlavně přes youtube videa a počítačové hry. Postupem času začalo být zřejmé, že Milan je chytrý a nadějný student s velkým talentem na cizí jazyky. Proto pracovnice rodině nabídla pomoc s hledáním střední školy, která by Milanův talent mohla dále rozvíjet.

Nakonec výběr padl na anglické gymnázium English College in Prague, které prostřednictvím stipendia Václava Havla nabízí možnost na škole bezplatně studovat. Milan se pro tu myšlenku nadchnul, a hlavně našel podporu ve své rodině. Rodiče a širší příbuzenstvo se Milanovi složili na koupi počítače a pracovního stolu, takže se Milan už nemusel učit v kuchyni. Na pohovor v angličtině s ředitelem školy, který je součástí přijímací zkoušky, ho doprovodila celá rodina. Koneckonců je jejím prvním členem, který má ambici získat vyšší vzdělání.

Článek pokračuje pod rozhovorem s Milanem a jeho maminkou:

Jak jsi se naučil tak dobře anglicky?
Milan: Hlavně přes videohry a youtube videa, učil jsem se přes titulky z her a videí. Nejvíce jsem se naučil z Minecraftu. Pokud jsem nějakému slovu nerozuměl, dal jsem si ho do překladače.
Jak tě napadlo se přihlásit na mezinárodní školu? Co tě motivovalo to zkusit?
Milan: Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl někdy jít na mezinárodní školu. Když jsem potřeboval doučování z matiky, tak pracovnice Člověka v tísni zjistila, že umím dobře anglicky. Potom mi doporučila to zkusit. Myslím, že v devítce nebudu vědět, co bych chtěl dělat dál, a kdybych šel na tuhle školu, tak mám víc času si to rozmyslet. Nemusím si vybrat specifický obor, preferoval bych všeobecné vzdělání místo učiliště. Hlavně bych na škole mohl mluvit anglicky, která je mi mnohem bližší, lépe by se mi komunikovalo.
Co si představuješ pod mezinárodní školou? Co tě na tom láká?
Milan: Představuju si pod tím hodně kultur a lidi z jiných zemí. Uvidím, jak jiné kultury fungují, jaký lidi z té kultury jsou. Cítil bych se více bezpečně, kdybych ve škole měl více národností a etnicit. Také se mi libí, že na této škole existuje Roma Awareness Week, což na moji nynější škole neexistuje, obecně se na naší škole nezmiňuje rasismus, berou to na lehkou váhu.
Jak se stavíte k tomu, že Milan chce zkusit mezinárodní prostředí?
Milanova maminka: Určitě jsem na to pyšná, že Milan umí dobře mluvit anglicky, a chce pokračovat v tom vzdělání. Málo romských dětí má takové ambice. Když jsme byli na škole na pohovoru, tak bylo opravdu vstřícné prostředí, nekoukali na nás jako na Romy. Bylo cítit, že brali člověka takového, jaký je. Chci, aby se vybral obor, který ho bude bavit. Chci, aby byl příkladem sám sobě, romským dětem, ale i českým dětem. Já jsem neměla takové možnosti jako Milan. Měla jsem to těžší, chodila jsem do zvláštní školy. Nemohla jsem docházet dál do jiné školy. Proto všem svým dětem vtloukám, že se musí učit, aby měly lepší budoucnost.
Jak jdou přípravy na přijímačky?
Milan: Musím určitě zapracovat na matematice. Cítím se připravený na angličtinu a češtinu. Chci se intenzivně připravovat, chci si být jistější. Myslím si, že jedna z největších výzev je, že se musím soustředit na hodně věcí. Když jsem byl menší, tak můj život byla škola a doma po škole jsem si mohl dělat co chci. Teď vím, co znamená dodržet povinnost, musím dávat pozor všude, co se řekne. Začínám se učit, jak se soustředit.
Co chceš vzkázat romským dětem?
Milan: Chci jim vzkázat, aby se nikdy nevzdávaly. Vždycky by měly věřit, že nejde o to, jakou barvu kůže máš, odkud jsi. Myslím si, že problémem je, že hodně romských dětí jsou demotivované. Chci, abyste věděly, že jsem na vás pyšný. Myslím si, že jsme se už hodně posunuli. Zvyšuje se počet dětí, co jdou na střední školu. Kdokoliv tohle čte, nemyslete si, že jste nic, jste něco, máte v tomhle životě důvod, měli byste inspirovat další lidi.
Jak Milanovi pomohl Člověk v tísni?
Milan: Začalo to doučováním z matiky. Hlavně mi pomohli tím, že Míša k nám přišla a doporučila mi tuhle školu, což hraje největší roli v tom, co se momentálně děje. Doučování mi hodně pomohla s matikou, udělal jsem velký pokrok. Předtím jsem byl vždy na kraji propadnutí v matice, teď se cítím víc sebevědomější, jde mi to líp.
Milanova maminka: Chtěla bych poděkovat Člověku v tísni za to, že přišla Míša. Zpočátku se to zdála jako náhoda, když se mě zeptala, zda bych chtěla Milánka přihlásit na gymnázium. Pak když mi zavolala, že podá přihlášku pro Milana, tak to pro mě byla něco úplně něco nového. Byla jsem z toho šťastná a nadšená. Cítila jsem hroznou radost, když jsem to sdělila Milanovi, že existuje taková možnost, byl taky velmi rád. Takže jsem hrozně ráda, že k nám Míša přišla.

Dlouhé hodiny strávené s naší pracovnicí přípravou na pohovor se vyplatily. Ředitel byl z Milana nadšený. Líbil se mu jeho zápal, s kterým se na přijímací zkoušky připravoval. Ohromilo ho, jak se dokázal za pár měsíců doučování posunout z propadlíka na dvojkaře. A rozhodně kvitoval jeho touhu chodit do mezinárodního kolektivu, kam by podle vlastních slov lépe zapadl. Dokonce Milanovi nabídl bezplatné doučování, aby se mohl lépe připravit na druhou část přijímacích zkoušek, písemné testy.

Milan se připravoval, ale bohužel první pokus nevyšel. Z češtiny a angličtiny měl výsledky dobré, ale přijetí mu uteklo kvůli matematice. Je nicméně stále motivovaný to vyzkoušet v dubnu znovu. Tahle příležitost ho hodně posunula – vytvořil si skvělé studijní návyky a je ochoten věnovat hodně času a úsilí dosažení svého snu. Také se mu zvýšilo sebevědomí, protože nyní lépe vidí, čeho všeho může dosáhnout.

Milan by si přál stát se vzorem pro další děti z romské komunity, aby se nebály a hlásily se na dobré školy, i když se to zpočátku může zdát složité. Důležité také je, aby měly podporu rodiny, a aby někdo rozeznal jejich talent. Je škoda, že v Milanově škole tento talent nerozpoznali, a s jeho další studijní dráhou mu více nepomohli. Naštěstí se ale setkal s naší pracovnicí, která v něm potenciál uviděla. 

Podpora Milana i dalších mnoho dětí byla zabezpečena v rámci projektu z OP VVV iKAP 2 – Inovace ve vzdělávání s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106. 


Autor: Dinh Huyen My, Kateřina Fuksová

Související články