"I já sám můžu pro naše lidi něco změnit," došlo Džamílovi, když v Jemenu obdržel od Člověka v tísni hygienické potřeby

Publikováno: 5. 4. 2023 Doba čtení: 3 minuty
© Foto: Marwah Saleh

Džamíl Mothana Mohammed Moqbel je šejk komunity Mohamašínů v Mahwa Al-Asfl, v jemenském Habilayu. Mohamašíni patří v Jemenu k těm nejzranitelnějším. Jsou označováni za nearabskou menšinu, což je staví do kontrastu s většinovou patrilineární arabskou kmenovou jemenskou kulturou. Tato komunita po staletí čelí marginalizaci, násilí a je sociálně i politicky diskriminována. Vyloučení ze společnosti udržuje Mohamašíny na spodních příčkách společenské hierarchie, omezuje jejich možnosti a nemohou se cítit bezpečně. Kromě toho, že je Džamíl milujícím otcem čtyř chlapců a tří dívek, stará se také o 133 rodin ve své komunitě.  

Džamílova rodina založila před několika lety spolu s dalšími Mohamašíny a vnitřními uprchlíky neoficiální vesničku na okraji města Habilay, s cílem vytvořit bezpečný prostor pro své blízké. Kvůli nedostatku vody, záchodů a hygienických zařízení ve svých dočasných domovech byli lidé nuceni vykonávat potřebu pod širým nebem. Problémy jsou o to větší, protože Džamíl a většina členů lidí z komunity si nemohou dovolit dostatek jídla a nemají přístup k čisté vodě a zdravotnickým a vzdělávacím službám. Jejich děti jsou kvůli špatným hygienickým a životním podmínkám ohroženy smrtelnými infekčními chorobami.

Chudoba se s válkou ještě zhoršuje

Situace Mohamašínů se ještě zhoršila po vypuknutí války v roce 2014, která měla velký dopad na rodiny, bojující o zajištění základních potřeb, jako jsou potraviny a čistá voda. Stupňující se důsledky chudoby vedou k tomu, že mnoho dětí musí zanechat školní docházky a pracovat nebo žebrat, aby uživily svou rodinu. Vzhledem ke svému postavení a nedostatečnému přístupu ke vzdělání a slušnému zaměstnání je většina lidí z komunity Mohamašínů nevzdělaná a nemá jiný zdroj příjmů než z manuální, často nekvalifikované práce, či žebrání. Stejné je to i u Džamíla; přestože je vůdcem komunity, nemá jistý zdroj příjmů a musí se také uchylovat k práci na černo. Navzdory své situaci se Džamíl stále snaží lidem pomáhat.

Člověk v tísni zaznamenal, v jak nepříznivé situaci se Mohamašíni nacházejí, a rozhodl se jim pomoci využitím podpory od našich partnerů z Alliance2015, Welthungerhilfe a Klubu přátel ČVT. Obnovili jsme nefunkční studnu, abychom vyřešili nedostatek nezávadné pitné vody v oblasti.

„Dobrovolníci ČVT zapojili do práce na zlepšení životních podmínek také místní, a to prostřednictvím osvětových hygienických sezení. Distribuovali také základní hygienické potřeby, včetně mýdel, čisticích prostředků a nádob na vodu," říká Mohammad Farooq, vedoucí programu ČVT v Jemenu.

Džamíl se nechtěl smířit se situací a pod technickým vedením našeho týmu inicitativně vyřešil problém se stokami okolí svého domu. S bratrem Džamalem si Džamíl půjčil peníze a vykopal si vlastní žumpu pro latrínu, čímž zmírnil zdravotní rizika plynoucí ze špatné hygieny.  

Pro naše lidi mohu něco změnit

Navzdory nedostatku prostředků se Džamíl s bratry rozhodli začít pracovat, aby ochránili místní a děti před nemocemi nebo zraněními způsobenými pádem do nejrůznějších děr. Kromě toho se s místními dělí o zkušenosti a informace získané od technického týmu ČVT a o správných hygienických návycích. Podporují své sousedy, aby dodržovali správnou hygienu, a zdůrazňují, že k likvidaci tekutého odpadu a odpadních vod je důležité mít vhodnou žumpu.

“Podpora a informace od ČVT mi pomohly uvědomit si, že mohu něco změnit a ochránit své lidi před smrtelnými nemoceni - zejména dětí - tím, že napomohu k lepším hygienickým podmínkám,” říká Džamíl.


“Doufám, že se i další lidé budou podílet na tom, na čem pracujeme já s Džamílem, ale je to pro ně kvůli nedostatku peněz těžké,” říká Džamal. “Distribuce hygienických potřeb a osvěta ohledně hygieny, které Člověk v tísni dělá, pomohla lidem osvojit si zdravé hygienické návyky. ČVT nám také poskytl hygienické potřeby,” říká. 

Džamílovy a Džamalovy aktivity mohou být pro místní přelomovou událostí. Džamíl a jeho komunita však mají před sebou ještě dlouhou cestu ke zmírnění chudoby a zlepšení příležitostí pro svou generaci i generace budoucí. I přes to, že pomáháme v oblasti vody, hygieny a sanitace (WASH), je život pro obyvatele Mahwa Al-Asfl ve válce zmítané zemi stále těžký. Více lidí potřebuje přístup k základním zdrojům, které uspokojí jejich životní potřeby, jako je čistá voda a hygiena, zdravotní péče, vzdělání a zaměstnání, aby se vymanili z kruhu chudoby a mohli žít důstojný a plnohodnotný život. 

 

Autor: Marwah Saleh

Související články