Schola Cultura – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole

Michal Homolka a kol.

Metodická příručka pro pedagogy k rozvíjení kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole. Publikace vznikla v rámci projektu Schola Cultura – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole; registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000808. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a probíhá v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR v období od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2019.

Stáhnout