Sdílet, učit se, inspirovat: V Česku jsme přivítali arménskou delegaci a vyměnili jsme si zkušenosti s podporou s uprchlíků

Publikováno: 3. 7. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Sdílet, učit se, inspirovat: V Česku  jsme přivítali arménskou delegaci a vyměnili jsme si zkušenosti s podporou s uprchlíků
© Foto: Člověk v tísni

Pro dosažení významných společenských změn je důležitá dlouhodobá spolupráce. Proto jsme do Česka pozvali delegaci z Arménie, abychom společně diskutovali o otázkách migrace. Navštívili nás vysoce postavení úředníci z oddělení migrace a občanství Ministerstva vnitra Arménie, Ministerstva práce a sociálních věcí Arménie a odborníci z občanské společnosti a sociálních služeb. Cílem jejich návštěvy bylo seznámit se s politikami řízení migrace v České republice a prohloubit spolupráci mezi českými a arménskými institucemi prostřednictvím sdílení zkušeností.

Kvůli vysídlení lidí z Náhorního Karabachu se Arménie ocitla v oblasti migrace a integrace v situaci, se kterou se nikdy dříve nesetkala. Tisíce rodin z Náhorního Karabachu teď hledají v Arménii bydlení. Tato situace proto vyvolala potřebu pro efektivní migrační a integrační řízení.

Arménská delegace se seznámila s českými strategiemi. Pro arménské představitele jsme zorganizovali setkání se zkušenými úředníky z Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí, stejně tak jako s profesionály působícími v oblasti sociálních služeb jak ve státním, tak nestátním sektoru.

Arménští představitelé tak měli možnost probrat s českými odborníky otázky integrace migrantů a uprchlíků, služby, které jim jsou poskytované a spolupráci s dalšími institucemi. Nejdůležitějšími body diskuze bylo fungování integračních center, digitalizace administrativních procesů a s nimi spojené příležitosti a překážky. Získání těchto zkušeností ze zahraničí pomůže zlepšit služby v Arménii.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí Arménie před nedávnem převzalo zodpovědnost za integrační a reintegrační služby uprchlíkům. To byla dříve práce Migrační a občanské služby. Také v souvislosti s velkým počtem nuceně vysídlených lidí z Náhorního Karabachu, kteří se nachází v Arménii, nás zajímají příklady dobré praxe ze zahraničí, včetně těch z České republiky, abychom mohli zlepšit služby pro vysídlené lidi. Věříme, že setkání a zkušenosti našich českých protějšků z Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí pro nás budou přínosné,“ říká Anna Zhamakochyan, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí z Arménie.

Armen Ghazaryan, ředitel Migračních a občanských služeb na arménském Ministerstvu vnitra také zdůraznil potřebu získat zahraniční zkušenosti vzhledem ke změnám v jejich migračním systému. 

„Naším cílem je pochopit a získat zkušenosti od našich českých partnerů a Evropské unie. Snažíme se identifikovat mezery v našem systému a najít způsoby, jak je vylepšit. Zároveň jsme rádi, že můžeme sdílet také naše zkušenosti v tomto oboru.“

Vysídleným rodinám v Arménii pomáháme od začátku konfliktu a podporujeme také místní státní instituce, které jsou za migraci zodpovědné.

„Kromě přímé pomoci vysídleným lidem a uprchlíkům v Arménii podporujeme také státní instituce. Proto byla tato návštěva v České republice důležitým krokem v našem úsilí posílit arménský migrační systém. Využili jsme zkušenosti z České republiky, konkrétně související s nedávným přílivem ukrajinských uprchlíků. Cílem arménské delegace je najít inovativní řešení a zlepšit efektivitu a flexibilitu migračních služeb,“ říká Michal Zelba z Člověka v tísni.

Součástí návštěvy byly také debaty o programech pracovní migrace, integraci znovu se navracejících lidí, legislativních regulacích a komunikačních strategiích s cizinci. Zástupci obou zemí sdíleli své názory a praktické zkušenosti.

Delegace navštívila naši kancelář v Olomouci, kde získala praktické informace o naší pomoci ukrajinským uprchlíkům. Dozvěděla se, jak konkrétně pomoc probíhá a měla možnost setkat se osobně s jednou uprchlicí z Ukrajiny a zeptat se jí na praktické zkušenosti a potřeby z pohledu člověka žijícího v cizí zemi. Poté se delegace přesunula do Centra na podporuju integrace cizinců, kde se arménští představitelé dozvěděli, jak probíhá integrace uprchlíků v Olomouckém kraji.

Členové delegace se setkali také s Ashotem Hovakimyanem, Mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Arménie v České republice a Šimonem Pánkem, výkonným ředitelem Člověka v tísni.

Projekt "Reinforcement of the Migration Management System in the Republic of Armenia – ReMMAr" má za cíl zlepšit systém sociálních služeb pro migranty a uprchlíky v Arménii. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Migration Partnership Facility (MPF) a podílí se na něm International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). ReMMAr podporuje spolupráci a partnerství mezi arménskou a českou vládou, stejně tak jako posilování kapacit a financování organizací občanské společnosti v Arménii. Součástí projektu jsou také osvětové kampaně, včetně každoroční novinářské soutěže „Suitcase“. Naším hlavním cílem je podpořit vysídlené osoby, žadatele o azyl, uprchlíky, navracející se Armény do vlasti i ekonomické migranty, kteří se pohybují na území Arménie.
Autor: Člověk v tísni

Související články