Se školkou do školky

Publikováno: 7. 5. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Se školkou do školky
© Foto:

Předškolní kluby provozované Člověkem v tísni si nekladou za cíl fungovat jako klasická školka, nebo dokonce mateřskou školu nahradit, naopak smyslem našich předškolek je připravit děti na hladký vstup do běžných školek a pomoci jejich rodičům zvládnout požadavky, které na ně tato zařízení budou klást. Než některé z našich dětí pošleme do běžné mateřinky, nejprve se se zařízením seznámíme a vezmeme tam děti na návštěvu.

V dubnu jsme s částí dětí, které docházejí na našeho předškolního klubu, navštívili mateřskou školku DUHA. Mateřská školka DUHA je proinkluzivní zařízení, které kromě smíšených tříd, kde si hrají společně děti se specifickými potřebami a děti bez zvláštních potřeb, fungují také třídy, kde so dostává odborné péče dětem s poruchami autistického spektra a dětem s kombinovanými vadami.

Milého přivítání se nám dostalo od paní ředitelky Mgr. Ludmily Maškové, speciální pedagožka paní Mgr. Martina Skleničkové se nás ujala a trávila s námi čas po celou dobu naší návštěvy.

Společně s nejstaršími dětmi z předškolní třídy jsme pekli velikonoční mazance, které provoněly celou školku. Jedna z holčiček se zcela bezprostředně ujala našich dětí a pomáhala jim mazanec správě uválet a strčit do trouby. Než se nám mazance dopekly, navštívili jsme s dětmi další třídy – běžné integrované třídy: Myšky, Medvědy, Krtky a Sovy, třídu pro autistické děti Žabky a také třídu Zajíčků pro děti s kombinovanými vadami.

Naše děti byly nadšené z paní učitelek, z atmosféry, která ve školce panuje a samozřejmě z hraček, ze skluzavky a z bazénku plného balónků. Nakonec se nám ani nechtělo odcházet, museli jsme slíbit, že přijdeme znovu.

Pozdravili jsme také dvě děti, které dříve docházely do našeho klubu a povedlo se nám je umístit právě do MŠ DUHA. Oba chlapci vypadali spokojeně a překotně nám vyprávěli, jak se jim ve školce líbí a co všechno tam dělají.

Dopečené mazance jsme přinesli k nám do klubu a rozdělili se s dětmi, které na nás čekaly s paní učitelkou, protože jsou ještě moc malé. Náš předškolní klub je otevřený i velmi malým dětem, které k nám přicházejí z rodin ohrožených sociálním vyloučením a našim cílem je tyto děti připravit na brzký a bezproblémový vstup do běžných mateřských škol, do školek, kde se naše děti budou cítit přijaté a chtěné tak, jako se to děje v MŠ DUHA. 

Autor: Věra Cvoreňová, učitelka v předškolním klubu