Sedm studentských týmů představilo své projekty na rozvoj mediální gramotnosti

Publikováno: 15. 6. 2023 Doba čtení: 6 minut
Setkání studentských týmů projektu Kdo jiný, Kotlaska, 2. 6. 2023
foto: Michaela Šedinová
© Foto: Michaela Šedinová

Sedm studentských týmů z celé republiky a sedm projektů k podpoře mediální gramotnosti sebe samých, své školy, komunity a okolí. Na závěrečném setkání mediálněvzdělávacího programu Kdo jiný? představily skupinky studentů na začátku června v Komunitním centru a zahradě Kotlaska své nápady i plány do budoucna. Projděte si krátký přehled a informace o vznikajících či již realizovaných projektech, například vlastních kanálech na sociálních sítích zaměřených na vliv modrého světla na spánek, informačním webu o fake news pro seniory nebo geolokační hře o mediální gramotnosti. 

Komunikace v týmu, práce s jednotlivými programy na tvorbu a střih videí, grafické programy, tvorba webových stránek. Ale i nakládání s časem, spolupráce mezi jednotlivými ročníky nebo administrativní domluvy s vedením školy. To jsou jen příklady nových dovedností a prohloubených kompetencí, které jmenovali členové studentských týmů na závěrečném setkání mediálněvzdělávacího programu Kdo jiný?. Jeho první běh pořádal v tomto školním roce vzdělávací program Člověka v tísni Jeden svět na školách (JSNS)

Během něj sedm týmů představilo sobě navzájem, ale i svým vyučujícím a mentorům, aktuální stav svých projektů. Některé z nich už měly na začátku června, kdy setkání proběhlo, svou finální podobu, jiné ještě potřebují dle svých tvůrců mírné dodělávky. Tak jako tak ale z úst všech zúčastněných vycházela během jednotlivých prezentací na adresu jednotlivých týmů jen slova chvály a milého údivu nad schopnostmi a odhodlaností, kterou všechny týmy do jednoho při celoroční práci projevily.

Stop modrému světlu

Tříčlenný tým z lesní školy Hnízdo Beskydy v Ostravici se pustil do natáčení vlastních videí na YouTube, Instagram a Tik Tok, ve kterých chtějí svým vrstevníkům vysvětlovat vliv modrého světla - které vyzařují (nejen) obrazovky televizí, počítačů nebo mobilních telefonů - na náš spánek. Autoři - Adam, Kuba a Jasen - sami hodnotí práci na projektu jako zábavnou a zároveň si pochvalovali, že se během projektu zdokonalili v editování videí. Publikaci všech videí a tvorbu profilů na sociálních sítích si chlapci naplánovali po skončení tohoto školního roku.

O žabomyších a lidech

Tým paní učitelky Jany Tabáškové z gymnázia v Havířově už má svůj projekt víceméně dokončený. Jeho cílem, jak sami studenti říkají, bylo "zvýšit zájem školní komunity o neformální a informální seberozvoj v informační, mediální, sociálně emoční a komunikační gramotnosti." To vše by pak mohlo vést k jedinému: zlepšit školní klima a podporovat ve škole dialog napříč různými skupinami. Jak na to? Skupinka se rozhodla pro své spolužáky, ale i členy pedagogického sboru uspořádat v květnu workshop, během kterého si přes 30 účastníků mohlo zahrát nově vzniklou karetní hru O žabomyších a lidech (a to jak v českém, tak anglickém jazyce!). Hra postupně na několika kartách odkrývá různé způsoby mezilidské komunikace a šíří také povědomí o způsobech asertivní a nenásilné komunikace. Odezvy na realizovaný workshop na škole měli studenti kladný, chystají se proto uspořádat i další běhy, třeba i na jiných školách ve svém městě či regionu.

Součástí projektu bylo také vytvoření tzv. komunikačního pointu, jakési interaktivní nástěnky na půdě školy, kde mohou všichni žáci a studenti napsat cokoli, co je tíží, zajímá nebo jim dělá radost. Podrobnější informace o karetní hře, komunikačním pointu, edukativních kvízech i cílech celého projektu najdete popsány také na této webové stránce, kterou připravili sami studenti.

Bezpečně na netu

Zatímco ostatní projekty si vybraly jako svou cílovou skupinu převážně své vrstevníky nebo mladé lidi sobě blízké věkem, tým z Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě míří svým webovým projektem na dospělé a seniory. Na vzniklém webu Bezpečně na netu chtějí postupně starší generaci edukovat o tématech spojených s bezpečným pohybem v online prostoru. Jednotlivá témata představují na stránkách jak z teoretické roviny, tak na praktických příkladech. Návštěvník stránek si tak může jednoduše vyzkoušet, zda by se mu podařilo například odhalit phishingový útok nebo rozpoznat hoaxy. Projekt je také možné sledovat na instagramu na profilu @bezpecne_na_netu.

V bublině

Pátrací hru V bublině od týmu studentů prvního ročníku Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb z Litoměřic ve 4 testováních a několika "ostrých" pokusech vyzkoušelo už přes 120 žáků 8. a 9. tříd základních škol. Tým, který se zapojil do projektu Kdo jiný? na výzvu svého pana učitele Jiřího Klekera, motivovala k tvorbě především edukace svých vrtevníků v oblasti rizik sociálních sítí, "jejichž užívání může mít dopad na psychiku mládeže," jak sami říkají. Hra se odehrává přímo ve městě Litoměřice, kde na různých místech (hra má geolokační rozměr) musí týmy plnit různé kreativní i vzdělávací úkoly postavené na smyšlených příbězích postav, které nás hrou provázejí.

"Bavilo nás, že naši kamarádi i jiní žáci mají ze hry radost, že si ji užívají a získáváme neustále nové kladné zpětné vazby a hodnocení," říkají autoři projektu V bublině.

Jejich cestu můžete sledovat i na instagramovém profilu @v.bubline.

Igorovo dobrodružství

Chováním na internetu se zabývá i další z projektů, tentokrát studentek nižších ročníků víceletého gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě. Projekt Igorovo dobrodružství má za cíl na instagramovém profilu upozorňovat na nebezpečí, která mladým lidem (a nejen jim) hrozí na internetu a sociálních sítích. "Vnímáme jako důležité upozornit na téma kyberšikany, protože je v naší generaci přítomná. Říct si třeba jak jí i předejít, jak na ni reagovat a jak o tom mluvit," říkají autorky projektu. Během tvorby profilu a celého roku si dle svých slov osvojily schopnost zpracovávat informace a naučily se práci s různými aplikacemi.

Ze stejné školy pochází také projekt s pracovním názvem "Jak se dobře cítit na internetu". Ten zkoumá vliv sociálních sítí a hraní her na psychiku mladých lidí. O tématech chtějí jeho autoři vzdělávat své vrstevníky obsahem na Instagramu a Tik Toku. Na své škole také realizovali dva preventivní workshopy u mladších spolužáků a pomocí dotazníků sbírali informace o tom, co jejich generaci trápí a s čím by v oblasti sociálních sítí potřebovali pomoct. Autoři se bohužel nemohli závěrečného setkání zúčastnit.

Chat Phones

A ještě jednou kyberšikana a bezpečí na internetu, tentokrát v podání karetní hry Chat Phones od žáků Základní školy K. J. Erbena v Miletíně. Původním záměrem týmu bylo vytvořit hru podobnou Člověče nezlob se, ve které by obsáhli téma mediální gramotnosti. Nejprve se tým rozhodl udělat dotazník mezi svými mladšími spolužáky, čímž vytipovali témata, která mladší žáky ZŠ v oblasti mediální gramotnosti pálí a zajímají. Právě na základě těchto dotazníků vznikla hra Chat Phones, která obsahuje sadu základních a odpovědních karet. Obsahují tipy otázek či situací, se kterými se v online prostředí můžeme setkat (rozpoznat spam, falešný profil, atp.). Hráči na každou otázku musí dát správnou odpověď, čímž je hra vede i k zamyšlení nad situacemi, které dennodenně zažíváme v online prostoru. 

Akce se konala s podporou Norských fondů a partnerských organizací projektu.

Projekt JSNS - Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondů ve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje.


Autor: JSNS

Související články