SOS SVOBODA: Češi pomáhají novinářům i disidentům v ohrožení života. Na jejich podporu vybrali už 2 miliony

Publikováno: 22. 3. 2024 Doba čtení: 4 minuty
Sbírka SOS Svoboda
© Foto: PIN

Od vyhlášení sbírky SOS Svoboda vybrali Češi za čtyři měsíce 1,9 milionu Kč. Tyto prostředky nám pomáhají chránit desítky aktivistů, novinářů a politických vězňů v nejtvrdších režimech na naší planetě.

„Peníze využíváme na psychosociální podporu aktivistů a organizací a na flexibilní přímou pomoc pronásledovaným a politickým vězňům a jejich rodinám, která umožní pokrýt například náklady na právní pomoc, zdravotní péči, náklady na život a případnou relokaci do bezpečí. Člověk v tísni je spolehlivým partnerem, na kterého se místní občanská společnost může obrátit v případě nouze,“ říká Nadiia Ivanova, ředitelka lidskoprávní sekce Člověka v tísni.

Počet příjemců pomoci strmě roste

Ohroženým aktivistům i jejich rodinným příslušníkům často hrozí zatčení nebo i smrt. Proto pomáháme mnoha způsoby a co nejrychleji: převážíme je do bezpečí, platíme jim právníky nebo psychology, a pokud jsou ve vězení, bojujeme za jejich propuštění. Pomáháme stále většímu počtu lidí. Jen za poslední 3 roky jsme celkově pomohli více než 2100 ohroženým osobám.

V posledním půlroce jsme pomáhali například v Ázerbájdžánu, ve Střední Asii, v Bělorusku, v Egyptě, Nicaraguii nebo na Ukrajině:

  • v Ázerbájdžánu jsme pomohli celkem 13ti aktivistům, novinářům a politickým vězňům
  • ve Střední Asii jsme desítkám perzekvovaných aktivistů a jejich rodinným příslušníkům poskytli psychosociální a právní podporu
  • postavili jsme se za propuštění třech hlavních představitelů běloruské organizace Viasna, kteří byli ve vykonstruovaných procesech odsouzeni k mnohaletým trestům vězení
  • z Běloruska, Nikaragui a dalších zemí jsme do bezpečí přemístili desítky osob, kterým hrozilo zatčení
  • z Egypta jsme do bezpečí přemístili a nový život pomohli zařídit jedné aktivistce; další osobě jsme poskytli finanční a odbornou podporu
  • podpořili jsme sdružení pěti organizací na Ukrajině, které mapuje válečné zločiny ruských okupantů

Vedle toho každoročně pořádáme festival Jeden svět udělujeme cenu Homo Homini osobám a organizacím, které významně přispěli k podpoře lidských práv. Letošním laureátem ceny je ázerbájdžánský protikorupční server Abzas Media, jehož šest novinářů bylo na podzim loňského roku zatčeno a hrozí jim ve vykonstruovaném procesu až osm let vězení.

Přispět je možno jakoukoliv částkou. Děkujeme za vaši podporu:

                                SOS Svoboda, č.ú. 345611456/0300.

Příběhy pomoci

Pomohli jsme pěti běloruským politickým vězňům

Prostřednictvím přímé finanční a psychologické pomoci jsme pomohli 5ti běloruským studentům odsouzeným na 2,5 roku vězení po propuštění přesídlit do bezpečné země. Zorganizovali jsme pro ně skupinový rehabilitační program, během kterého se mohli propracovat traumatizujícími zkušenostmi, a pomohli jsme jim znovu získat kontrolu nad svými životy. Díky naší podpoře jsou nyní všichni opět zapsáni ke studiu na zahraničních univerzitách a mohou žít normální život v bezpečném prostředí.

Podpořili jsme rodinu politického vězně ze Střední Asie

V Kazachstánu byl zadržen a vazebně stíhán známý investigativní novinař pouze za to, že upozorňovat na korupční kauzy a porušování práv ze strany vládnoucího režimu. Po jeho zatčení zůstala jeho manželka, která byla v té době na mateřské dovolené se třemi nezletilými dětmi, úplně sama a bez prostředků. Nabídli jsme jí psychologickou podporu a poskytli finanční pomoc na pokrytí základních životních potřeb. Navzdory riziku žena pokračuje ve veřejné podpoře práci svého manžela a usiluje o spravedlnost pro nespravedlivě uvězněné.

Přemístili jsme osobu v ohrožení z Ázerbájdžánu do bezpečné země

27letá Aysel (nejedná se o její pravé jméno) je lidskoprávní a feministická aktivistka, která byla ve své rodné zemi dlouhodobě pronásledována kvůli svému zapojení do aktivit občanské společnosti. Opustit zemi se rozhodla poté, co si uvědomila, že je neustále sledována tajnou policií. Pomohli jsme jí vycestovat z Ázerbájdžánu a poskytli základní finanční podporu, aby se mohla přestěhovat do bezpečnější země. Ve svoji práci pokračuje ze zahraničí a doufá, že se do Ázerbájdžánu v budoucnu bude moct opět vrátit.

Kde pomáháme

V současnosti působíme na 4 kontinentech a 20 zemích a regionech: ve východní Evropě (Ázerbájdžán, Bělorusko, Moldavsko, Ukrajina), ve Střední Asii, Latinské Americe (Kuba, Venezuela, Ekvádor, Honduras a Nikaragua), v severní Africe (Egypt, Libye) a jihovýchodní Asii (Vietnam). Poskytujeme rovněž ochranu ruským aktivistům v exilu, kteří pokračují ve své práci ze zahraničí.

Více informací o lidskoprávním oddělení Člověka v tísni se dozvíte na našich stránkách.

                                                                       * *

Kontakt pro více informací: Ondřej Lukáš, Mediální koordinátor Člověka v tísni - Centra pro lidská práva a demokracii: ondrej.lukas@clovekvtisni.cz, +420 776 186 529.

Autor: Ondřej Lukáš, Media manager PIN

Související články