Soubor doporučení pro tvorbu lokálních koncepcí předškolního vzdělávání

Petra Klingerová a kol.

Publikace je jedním ze závěrečných výstupů projektu „Pojďte do školky!“, který byl v letech 2013 – 2015 realizován společností Člověk v tísni, o. p. s. a osmi partnerskými organizacemi. Rozhovory s lokálními politiky, pedagogy mateřských škol a pracovníky neziskových organizací nás přivedly ke konkrétním opatřením, díky kterým by bylo možné pozitivně ovlivnit vzdělávání nejvíce ohrožených dětí. Zrodila se tak myšlenka motivovat jednotlivé obce k plánování, zavádění opatření, která umožní lepší adaptaci znevýhodněných dětí v mateřských školách, podpoří zájem rodičů o vzdělávání jejich dětí a zabrání velkým neúspěchům těchto dětí při vzdělávání na základních školách. Kromě této publikace vzniklo v rámci projektu 16 návrhů lokálních koncepcí pro jednotlivá města (k nalezení zde).

Stáhnout