Společná tisková zpráva k situaci na ubytovně Čelakovského

Publikováno: 29. 1. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Společná tisková zpráva k situaci na ubytovně Čelakovského
© Foto:

Dne 25.1.2013 se uskutečnilo setkání tří neziskových organizací, které se od podzimu minulého roku podílejí na řešení situace ubytovny Čelakovského v Krásném Březně, která má být 1.2.2013 uzavřena.

Setkání se zúčastnili pracovníci DRUG-OUT klubu, Poradny pro občanství a lidská práva a společnosti Člověk v tísni, a jeho cílem byla zejména kooperace a sdílení informací při hledání bydlení pro obyvatele ubytovny a dále vývoj spolupráce s konkrétními rodinami.

Všechny tři organizace oslovily přes 15 pronajímatelů (více než 20 bytů), kteří byli ochotni ubytovat vícepočetné rodiny z ubytovny. Bohužel většina nabízených bytů buď neodpovídala svými rozměry a dispozicemi nebo byla zatížena nepřiměřeně vysokou kaucí. Po bližším ohledání sociálními pracovníky či samotnými klienty bylo několik z bytů shledáno hygienicky závadnými a nevhodnými pro bydlení.

Někteří klienti tedy využili naší pomoci, jiní svoji situaci řešit ve spolupráci s neziskovými organizacemi nechtěli.

Hygienické podmínky jsou, vzhledem k absenci jakékoli kontroly, též špatné i na ubytovně – ve společných prostorách se hromadí odpadky, z objektu uniká proudem voda. Ke dni 1.2. budou navíc odpojeny veškeré sítě. Naštěstí se některým rodinám (vč. rodin z domu Beneše Lounského v Předlicích) podařilo v posledních dnech najít odpovídající bydlení.

V současné době mají již nájemní smlouvy a stěhovat se budou každým dnem. V posledních dnech rozvěsí v ubytovně sociální pracovníci informace o volných podnájmech s kontakty na pronajímatele i pro ostatní obyvatele ubytovny, kteří doposud na řešení své situace s neziskovými organizacemi nespolupracovali, a jejich vlastními silami se jim doposud nepodařilo zajistit si náhradní bydlení. Takových rodin by dle našich informací mělo v objektu k poslednímu lednu zůstat 10.

Další informace podají:

Lenka Balogová, lenka.balogova@poradna-prava.cz, 724 701 600

Radka Kobližková, drugout@volny.cz, 731 702 070

Vít Kučera, vit.kucera@clovekvtisni.cz, 777 787 938

Autor: Člověk v tísni, o.p.s., DRUG-OUT klub, Poradna pro občanství a lidská práva