Společné prohlášení nevládních organizací k nedávným událostem na Ukrajině

Publikováno: 18. 2. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Společné prohlášení nevládních organizací k nedávným událostem na Ukrajině
© Alberto Lores

18. února 2022, Luhanská a Doněcká oblast, východní Ukrajina - Jsme hluboce znepokojeni zprávami o nedávné sérii ostřelování podél linie dotyku v Doněcké a Luhanské oblasti, které zasáhlo civilisty a kritickou civilní infrastrukturu na mnoha místech.

Děti a učitelé ve školkách a školách, dělníci, humanitární pracovníci a obyvatelé Stanycji Luhanské, Vrubivky a dalších oblastí se nacházeli v těsné blízkosti cílových míst a byli vystaveni vážnému a bezprostřednímu riziku, přičemž některé obytné budovy a soukromé domy byly ostřelováním poškozeny.

Aktuální články o Ukrajině

Další

Nejedná se o ojedinělou událost, podobné situace jsou pro obyvatele Luhanské a Doněcké oblasti realitou už téměř 9 let. Během ozbrojených střetů však musí všechny strany dodržovat své závazky vyplývající z mezinárodního humanitárního práva, zajistit ochranu civilistů, civilní infrastruktury, škol, nemocnic a vodovodního řádu, před násilím a umožnit rychlé a nerušené poskytování humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu. Právo na život je základním lidským právem a cena každého života je nevyčíslitelná.

Vyzýváme všechny strany konfliktu, aby se dohodly na trvalém příměří, protože jen tak lze ochránit civilisty před násilím a dalším porušováním jejich práv. Zejména vyzýváme všechny strany, aby v souladu s Deklarací o bezpečné škole a s mezinárodním humanitárním právem zabránily hrozbám útoků na školy, učitele a děti.

Nevládní organizace pracující na Ukrajině varují, že pokračující napětí může vést k drastickému nárůstu humanitárních potřeb.

Jsme rovněž zneklidněni dopady současného napětí na fyzické a duševní zdraví obyvatel. Lidé na obou stranách konfliktu - v oblastech kontrolovaných i nekontrolovaných ukrajinskou vládou - jsou znepokojeni a vyčerpáni prohlášeními úředníků a informacemi masmédií. Generální tajemník OSN ve svém posledním veřejném vystoupení k Ukrajině zdůraznil, že by měla převládnout diplomacie a že "není místo pro štvavou rétoriku. Veřejná prohlášení by měla směřovat ke snižování napětí, nikoliv k jeho rozdmýchávání".

Nevládní organizace pracující na Ukrajině varují, že pokračující napětí by mohlo vést k drastickému nárůstu humanitárních potřeb. Ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny vstupuje do svého devátého roku a 2,9 milionu lidí žijících na obou stranách linie dotyku stále naléhavě potřebuje humanitární pomoc, která je však i nadále výrazně podfinancována - k 18. únoru 2022 byla přidělena pouze 4 % z požadovaných 190 milionů USD.

Současné události vyžadují ještě větší angažovanost a solidaritu mezinárodního společenství s postiženými civilisty. Diplomatické úsilí by mělo převážit nad jakýmkoli zintenzivněním již existujícího ozbrojeného násilí na východní Ukrajině a zabránit dalšímu lidskému utrpení.


Autor: PIN

Související články