Spolu s dalšími organizacemi z Česka jsme ‎pomohli víc než 3 milionům lidí

Publikováno: 23. 2. 2024 Doba čtení: 29 minut
Předání sanitních vozů obráncům Ukrajiny v Charkově.
© Foto: Paměť národa

Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala v české veřejností obrovskou vlnu solidarity. Čeští občané přispěli ‎ve veřejných sbírkách přes 3 miliardy korun, velcí institucionální donoři přidali další miliardy. Společně ‎s dalšími šedesáti nevládními organizacemi, které pomáhají na Ukrajině, jsme sečetli sbírky, shrnuli ‎dosavadní pomoc a popsali priority práce do budoucna.‎

V ukrajinských městech, často i daleko od fronty, stále umírají lidé. Řada z nich je odříznuta od elektřiny, ‎tepla a vody. Za uplynulé dva roky jsme na jen na Ukrajině pomohli téměř 1,8 milionu lidí. Přesto ale ‎naše psychosociální pomoc plně nezahladí všechny jizvy na duši, které hrůzy války způsobují. Rodičům ‎nevrátíme mrtvé děti a dětem mrtvé rodiče. Snažíme se ale všemožnými způsoby alespoň zmírnit lidské ‎utrpení, posílit odolnost místních lidí a zachovat jejich důstojnost, říká hlavní koordinátor pomoci Člověka v tísni na ‎Ukrajině Petr Drbohlav.

S Člověkem v tísni pomáháme na celém území Ukrajiny, kde pracuje víc než ‎‎500 našich kolegů, doručujeme s partnerskými ‎organizacemi vodu a ‎potravinové balíčky poblíž frontových linií, opravujeme domy, pomáháme ‎vnitřním ‎uprchlíkům v kolektivních centrech na západě země. ‎Podporujeme ale také nezávislá média nebo ‎pomáháme dokumentovat ‎válečné zločiny. V Česku se zaměřujeme na ty, kteří nemají dostatek ‎zdrojů, ‎nemohou pracovat, mají problémy se zdravím nebo o někoho ‎pečují. ‎

Společně s dalšími organizacemi se v posledním roce zaměřujeme na dlouhodobou pomoc. Zatímco ‎během roku 2022 se pomoc na Ukrajině zaměřovala zejména na co nejrychlejší dodávky potravin, ‎oblečení, přikrývek či jiných základních potřeb, v loňském roce se důraz přesunul na zajištění zdravotní ‎péče, psychosociální podpory, opravy poničených budov, vodní infrastruktury s cílem zajistit důstojné ‎životní podmínky. Tento trend bude podle humanitárních organizací pokračovat i v příštích letech. ‎

Kromě poskytování humanitární pomoci podporují české organizace místní lidskoprávní aktivisty, média, ‎vyhodnocují ekologické dopady, pomáhají obětem předsudečné nenávisti, monitorují válečné zločiny, ‎zasazují se o vymáhání sankcí proti Rusku nebo na Ukrajině pomáhají opuštěným zvířatům. ‎

Pomoci od nevládního sektoru se dostává také ukrajinským uprchlíkům v České republice, kde jich ‎nyní žije asi 380 tisíc. Mohou navštěvovat jazykové kurzy češtiny, účastnit se společných setkání ‎podporujících jejich integraci do české společnosti včetně podpory fungování dětských skupin a klubů. ‎Nechybí ani pomoc těm, kteří se u nás pro svou ukrajinskou národnost stávají terčem předsudečných ‎útoků – od verbálních až po fyzické s těžkými následky, které jsou součástí útoků na Ukrajince a ‎Ukrajinky asi v polovině případů. ‎

ADRA ‎

Pomoc lidem, na které dopadají důsledky války, se v průběhu měsíců postupně proměňovala. Od akutní ‎humanitární pomoci uprchlíkům či evakuace ohrožených lidí se přešlo k aktivitám dlouhodobějšího ‎charakteru. Na Ukrajině se jedná o opravy infrastruktury a zajištění důstojných životních podmínek pro ‎tzv. vnitřně vysídlené, tedy lidi, kteří museli opustit své domovy a zůstat na Ukrajině. Náhradní bydlení mají v ‎tzv. „kolektivních centrech”, která se nachází v bezpečnějších zónách Ukrajiny. Dále se ADRA věnuje ‎opravám zničené infrastruktury, instaluje tři biologické čistírny odpadních vod, buduje vrty na pitnou vodu ‎a provádí opravy kanalizací. Navíc podporuje kolektivní centra pro uprchlíky i v Moldavsku a Gruzii. Po ‎zničení Kachovské přehradě zajistila na místě dodávky pitné vody a zařízení na filtraci a vybudovala dva vrty ‎na pitnou vodu.‎

V Česku pomáhá prostřednictvím dobrovolnických center a zaměřujeme se na integrační aktivity, například ‎jazykové kurzy češtiny a angličtiny a dětské kluby. Předvánoční čas byl spojen s mikulášskými či vánočními ‎besídkami s dárečky. Poskytuje individuální psychologické poradenství, pořádáme příměstské tábory ‎a sportovní akce.‎

adra.cz

CARE ‎

CARE působí na Ukrajině od března 2022 a za necelé dva roky pomohla více než 1,2 milionu lidí. ‎Zpočátku se zaměřovala hlavně na humanitární pomoc, rekonstrukce domů a základní potřeby vnitřně ‎vysídlených osob. Nyní se stále více zabývá problematikou genderově podmíněného násilí, psychologickou ‎podporou a rozvojem vůdčích schopností žen v mimořádných situacích. V České republice se pomoc ‎soustředila na podporu vyučujících na českých školách, kde ve spolupráci s partnerskou organizací Nevypusť ‎duši pomáhala CARE budovat kapacity učitelů a učitelek, aby ti pak snáze zvládli integraci mnohdy ‎traumatizovaných ukrajinských dětí do českých škol.‎

Za poslední rok prokazatelně vzrostlo sexuální a genderově podmíněné násilí na ukrajinských ženách ‎a dívkách. Naše snahy na pomoc lidem zasaženým válkou v roce 2024 neustávají, právě naopak. Partneři ‎CARE otevírají komunitní a uprchlická centra, která jsou bezpečná pro ženy a kde se jim dostává ‎psychosociální pomoci. Mimo jiné se zaměřujeme také na pomoc ukrajinským rodinám, které útoky na ‎energetickou infrastrukturu zanechaly bez elektřiny a tepla. Příběhy lidí a pomoci CARE doposud použila na ‎pomoc pro Ukrajinu více než 900 mil. Kč. ‎

Český červený kříž

Český červený kříž zajišťuje pomoc na území Ukrajiny ve spolupráci s Ukrajinským červeným křížem již ‎od roku 2014. Na tuto spolupráci Český červený kříž navázal také v roce 2022 a 2023, kdy na Ukrajinu ‎vypravil dalších 56 misí, které na místo dopravily 520 tun zdravotnické materiální pomoci (především ‎zdravotnický materiál, přístroje, léčiva nebo třeba i přípravky na dezinfekci studní). Na Ukrajině již jezdí 59 ‎námi dodaných sanitek a zdravotnických vozidel (včetně unikátní pásové ambulance, která např. zasahovala ‎pod Kachovskou přehradou). Od února 2022 tak podpořil dostupnost zdravotní péče nemocným a raněným ‎na Ukrajině specializovanou humanitární pomocí podle potřeb a požadavků Ukrajinského červeného kříže – ‎nad rámec pomoci Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) a Mezinárodního ‎výboru Červeného kříže (ICRC), které se za dva roky dostalo 41 milionům lidí postižených rusko-ukrajinským ‎ozbrojeným konfliktem.‎

V České republice poskytoval lidem z Ukrajiny materiální a potravinovou pomoc, zdravotnické ošetření ‎a psychosociální podporu, podporu v komunikaci s úřady a podporu v zaměstnanosti, výuku českého jazyka ‎nebo například tlumočení do českého jazyka. Poskytoval také aktivity zaměřené na posilování sociální ‎koheze pro děti i dospělé, pořádal víkendové akce a pobytové tábory pro děti. A v neposlední řadě vydal ‎ediční tituly zaměřené na první pomoc pro děti v ukrajinském jazyce a spustil ukrajinskou verzi vzdělávacího ‎portálu Mladyzdravotnik.cz. Naše pomoc na území ČR se dostala k 752 tisícům lidí. ‎

I nadále bude Český červený kříž pokračovat v podpoře Ukrajinského červeného kříže a naváže také na ‎projekt samorehabilitace (reakce na množství hlavně dětí, které na Ukrajině utrpěly popáleniny jako ‎následek bombardování a bojů). V ČR se uskuteční letní tábory pro ukrajinské děti i pro děti členů ‎Ukrajinského červeného kříže. A bude pokračovat projekt pomoci rodinám s dětmi se zdravotním ‎postižením, který započal v roce 2023 ve spolupráci s organizací UNICEF.‎

www.cervenykriz.eu ‎

Diakonie ČCE, Středisko humanitární a rozvojové pomoci

Humanitární středisko Diakonie ČCE pomáhá na Ukrajině od roku 2014. Od února 2022 byla pomoc ‎směřována vnitřně vysídleným uprchlíkům v Užhorodu a zejména potom podpoře aktivit místního partnera, ‎organizace Myrne Nebo. V roce 2023 se jednalo zejména o rozvážku teplých jídel v Charkovské a ‎Chersonské oblasti potřebným lidem, kteří měli omezený přístup k potravinám. Zároveň Diakonie podpořila ‎fungování dětských volnočasových center a rozdání humanitárních balíčků dětem a vnitřně vysídleným ‎osobám. V roce 2024 plánuje pokračovat v zajištění dodávek teplých obědů a zaměřit se na zajištění osvěty ‎v oblasti zabezpečení min a nevybuchlé munice. ‎

V České republice zajišťuje pro ukrajinské uprchlíky ve spolupráci s dalšími středisky Diakonie ČCE sociálně ‎aktivizační služby, podporu při hledání zaměstnání, psychosociální pomoc, pomoc rodinám s dětmi, dětská ‎centra, výuku češtiny a další integrační aktivity. ‎

www.diakoniespolu.cz

Charita ČR ‎

Charita Česká republika se zaměřovala na zajištění ubytování pro ty, které válka na Ukrajině vyhnala z jejich ‎domovů do bezpečnějších částí země. Jednalo se především o výstavbu modulárních domků a renovace ‎hromadných ubytovacích center, které zahrnovaly také zajištění adekvátního sanitárního zázemí. Díky tomu ‎se také podařilo zajistit některým zasaženým lidem práci. Charita také poskytovala pomoc lidem zasaženým ‎zničením Kachovské přehrady, především šlo o zajištění vody a vodních zdrojů. Podpořila také obyvatele v ‎přípravách na zimu zajištěním teplého oblečení, dek či topiva, a zapojila se do zajišťování psychologické ‎podpory. Probíhala pomoc i uprchlíkům v Moldavsku. ‎

I nadále bude na Ukrajině pomáhat, zajistí renovace kolektivních center v Zakarpatské, Lvovské a Ivano-‎Frankovské oblasti (hlavně sanitární zařízení). Na jihu v Mykolajivské a Chersonské oblasti plánuje zajišťovat ‎sanace nevyhovujících domů (nová okna, opravy střech, sanace kritické sanitární infrastruktury) nebo také ‎dodávky různorodé materiální pomoci. V Dněpropetrovské oblasti bude distribuovat hotovost na opravy. V ‎Česku se charitní síť od začátku příchodu ukrajinských uprchlíků věnuje podpoře jejich integrace.‎

www.charita.cz

Lékaři bez hranic

Organizace Lékaři bez hranici zajišťují od února 2022 zásobovaní nemocnic zdravotnickým materiálem a ‎léky, poskytují také školení místním zdravotníkům v oblasti traumatologie a válečné chirurgie, ‎psychologickou pomoc obětem války a vnitřně vysídleným lidem. Zároveň provozují speciální ‎evakuační vlak, který převáží vážně nemocné pacienty z východu na západ Ukrajiny, kde se jim může ‎dostat adekvátní léčby. Zatím bylo takto evakuováno kolem 3 000 pacientů a pacientek.‎

www.lekari-bez-hranic.cz

Nesehnutí – Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí ‎

Nesehnutí podporuje občanskou společnost na Ukrajině od roku 2014. Ruská invaze povahu jeho práce ‎ze dne na den změnila. K partnerským organizacím pravidelně vypravuje dodávky plné léků a obvazů nebo ‎prostředků na čištění vody. Občansky aktivním lidem, kteří v Ukrajině dál pomáhají, zajišťuje potřebnou ‎techniku nebo ochranné prostředky. Nesehnutí podpořilo řadu místních iniciativ na jihu Ukrajiny a také ‎trojici organizací, které poskytují zdravotnickou a psychoterapeutickou pomoc přeživším sexuálního násilí. ‎

Nyní se s kampaní Slunce pro Ukrajinu soustředí na podporu výstavby solárních elektráren na střechách ‎ukrajinských nemocnic s cílem zajistit stabilní a spolehlivý přísun elektřiny těm nejzranitelnějším a zároveň ‎nastartovat zelenou poválečnou obnovu Ukrajiny. Pokračuje také podpora občanských iniciativ, které ‎nadále pomáhají lidem zasaženým válkou. ‎

Post Bellum z.ú. / Paměť národa

Společně s Pamětí národa pomohlo Post Bellum od začátku ruské invaze dodáním ochranných prostředků ‎desítkám tisíc obránců země. Mimo jiné dodalo 13 577 neprůstřelných vest vlastní výroby, 21 580 ‎vojenských lékárniček a 13 frontových sanitek, díky čemuž se podařilo zachránit stovky lidských životů. ‎Zároveň díky naší pobočce na Ukrajině (In Bello) se dokumentují příběhy obětí ruské invaze.‎

www.pametnaroda.cz

AMIGA

Organizace AMIGA poskytuje psychologickou pomoc migrantům a uprchlíkům z Ukrajiny v České republice ‎v jejich rodném jazyce. Od roku 2022 uskutečňuje projekty Akademie psychologické adaptace, Život v nové ‎zemi a DUMKA, a ukrajinským psychologům pomáhá najít zaměstnání. Pracuje se zranitelnými skupinami ‎uprchlíků i v oblasti vzdělávání a pobytu. ‎

V březnu 2024 bude otevřeno Komunitní centrum AMIGA, do jehož prostor mohou ‎uprchlíci přijít, získat krizovou psychologickou pomoc a také se zúčastnit tematických školení, přednášek ‎zaměřených na udržení mentálního zdraví a získání zdrojů.‎

amiga-migrant.cz ‎

Archa Pub z.ú.‎

Archa Pub organizoval a finančně se spolupodílel na zajištění a organizaci Center pro Ukrajinu v Českém ‎Krumlově (okres) a Křemži.‎

Armáda spásy

Armáda spásy plánuje akce v rámci terénních týmů Koleje a Hnízdo, které se v přirozeném prostředí ‎zaměřují na začlenění do českého socio-kulturního prostředí pro dospělé (a jejich děti) a nezletilé ‎bez doprovodu. ‎

armadaspasy.cz

DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

Asociace DEMAS se soustředí především na propojování státní správy, businessu a nevládních organizací ‎v dílčích otázkách týkajících se obnovy rekonstrukce Ukrajiny a koncepční otázky související s psychosociální ‎odolností Ukrajinců přesídlených do ČR, ale i těch, kteří se již vrátili či plánují vrátit zpět na Ukrajinu. V této ‎oblasti se nám daří účinně propojovat státní správu, psychology a psychiatry a neziskové organizace ‎působící v terénu na Ukrajině.‎

www.demas.cz ‎

Asociace TRIGON

Sdružený tým psychiatrů, dětských psychiatrů, dětských psychologů, sester (dětských všeobecných, ‎psychiatrických), sociálních pracovníků vzal mezi sebe ukrajinské psychology (dětské, dospělé), logopedy ‎a tlumočníky. Asociace poskytuje přibližně 120 klientům, dětem a jejich rodičům, péči o jejich duševní ‎zdraví. Působí jen v Moravskoslezském kraji a pracuje většinou v terénu a částečně ambulantně. ‎

Například pečuje o osoby, které chtěly spáchat sebevraždu, navazuje spolupráci s IZS, nemocnicemi. ‎Pomáhá dětem, které nemluví, při adaptačním procesu v MŠ či ZŠ, dětem s autismem, traumatem či ‎posttraumatickou stresovou poruchou. Pomáhá také ženám znásilněným ruskými vojáky. Pracuje jen díky podpoře WHO.‎

asociacetrigon.eu

Brno pro Ukrajinu, z. s.‎

Spolek Brno pro Ukrajinu, z. s. vznikl jako občanská iniciativa 24. února 2022. V průběhu jara 2022 ‎provozoval a koordinoval materiální sbírky humanitární pomoci v Brně a Jihomoravském kraji. Posléze se ‎věnoval propojování jednotlivých aktérů pomoci ve spolupráci s týmem integrace cizinců Odboru sociální ‎péče Magistrátu města Brna a Centrem pro cizince Jihomoravského kraje. ‎

Od ledna 2023 se zaměřuje na sběr stále potřebné humanitární pomoci pro válkou zasažené obyvatelstvo ‎přímo na Ukrajině. Díky dlouhodobé spolupráci s Cestou naděje života, z. s., které zajišťuje transport ‎do postižených oblastí, se daří dostávat darovanou pomoc tam, kde je aktuálně nejpotřebnější. ‎

Spolu s ukrajinskou komunitou v Brně a iniciativou Stand with Ukraine Brno se též věnuje pletení ‎maskovacích sítí, které pak posílá do Doněcké oblasti. Provozuje pravidelně otevřené sběrné místo ‎materiální pomoci. ‎

brnoproukrajinu.cz

Pražský Majdan, z.s. ‎

‎Jsme jedna z největších ukrajinských neziskových organizací v České republice, která aktivně pomáhá ‎Ukrajině od začátku rusko-ukrajinské války. Od roku 2014 organizujeme přímou a konkrétní pomoc ‎ukrajinské armádě, lékařům a obětem ruské agrese. Poté, co v únoru 2022 začala ruská invaze na ‎Ukrajinu v plném rozsahu, jsme založili Ukrajinské Centrum Nusle – Centrum pomoci Ukrajině kde ‎pomáháme ukrajinským uprchlíkům s hledáním ubytování, zaměstnání, zdravotní péče, vzdělávacích ‎zařízení pro děti, poskytujeme psychologickou podporu, poradenství a humanitární pomoc zranitelným ‎skupinám uprchlíků. Přijímáme zde a odesíláme na Ukrajinu humanitární pomoc, zdravotnický a ochranný materiál pro ‎bojující s ruským agresorem. Za dobu existence centra jsme společným úsilím dokázali vybudovat ‎bezpečné zázemí, a poskytnout pomocnou ruku více než 10 000 Ukrajinců, kteří byli nuceni opustit svou ‎zemi kvůli ničivé válce. V srpnu 2022 jsme taky otevřeli centrum pro ukrajinskou mládež Creative HUB Nusle, ‎které v současné chvíli navštěvuje více jak 200 děti. Hlavním cílem centra je předcházet prohlubování ‎sociálních problémů teenagerů, zajistit pro holky a kluky přátelské prostředí, kde mohou zapomenout na ‎válku, a najít nové přátele i mezi místními dětmi. ‎

www.maidan.cz ‎

CeHuPo – centrum humanitární pomoci, z.s

Od března 2022 CeHuPo pomáhá se vším, co je třeba. V založeném centrum pomoci, které je otevřené od ‎pondělí do neděle od 9 do 18 hodin, pracují dobrovolně sami uprchlíci, interkulturní pracovníci, psycholog, ‎logoped, vychovatelé, terénní pracovník a další. Jen za rok 2023 prošlo centrem 15 000 návštěv. Pracovníci ‎centra zabydlují lidi v bytech, které jim hledá a pomáhá je vybavovat z darů občanů Teplic. Centrum také ‎poskytuje 27 různých volnočasových aktivit. ‎

www.cehupo.cz

‎Cesta domů

Organizace Cesta domů přeložila vybrané texty na poradenském a informačním webu Umírání.cz ‎do ukrajinštiny a knihu 35 způsobů, jak pomoci truchlícímu dítěti. Zprostředkovala původně izraelskou ‎terapeutickou metodu huggy-puppy ukrajinským psycholožkám pečujícím v ČR o maminky a jejich děti, jež ‎mají za sebou válečná traumata. ‎

www.cestadomu.cz

Potravinové banky (ČFPB)‎

Bezprostředně po vypuknutí války vypravila Česká federace potravinových bank kamion do zasažených ‎oblastí s potravinovou pomocí (20 tun) a aktivně se zapojila do zásobení KACPU (970 tun potravin ‎uprchlíkům). V roce 2023 se zapojila do projektu Chléb z minového pole a rozdala chléb upečený z ‎ukrajinské mouky potřebným. Zároveň připravila a rozdistribuovala 6 000 balíčků potravinové pomoci ‎Ukrajincům a Ukrajinkám žijícím na ubytovnách v českém pohraničí. ‎

www.potravinovebanky.cz

Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP)‎

Mezi ukrajinskými uprchlíky jsou i lidé žijící s HIV. Často byli evakuováni bez dostatečného množství léků. ‎Česká společnost AIDS pomoc proto sdílí na svých stránkách a sociálních sítích informační materiály týkající ‎se zdravotní a sociální pomoci a dělá vše pro to, aby měli za všech okolností přístup k léčbě a zdravotní péči ‎celkově. Svou všeobecnou podporu nabízí Ukrajincům žijícím s HIV i těm, kdo trpí jinými infekčními ‎chorobami (včetně syfilidy, virové hepatitidy B a C, tuberkulózy). ‎

Aktivně pracuje v oblasti prevence (PrEP, PEP) a testování. Ukrajinským uprchlíkům žijících s HIV infekcí ‎poskytuje lékařskou, psychosociální a další podporu a pro nepojištěné pacienty zajišťuje retrovirovou léčbu. ‎V blízké budoucnosti plánuje práci s ukrajinskými dětmi na zvýšení jejich povědomí o HIV.‎

www.aids-pomoc.cz

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)‎

ČRDM daruje kroužky dětem a finančně podporuje rodiče ukrajinských dětí a dětí ze sociálně slabých rodin, ‎www.darujemekrouzky.cz.‎

crdm.cz

Dobrodějna

Humanitární centrum Dobrodějna funguje na dobrovolnické bázi už dva roky na Praze 6, kde pomáhá ‎a podporuje ukrajinské uprchlíky. Denně obslouží asi 200 lidí, kterým dává jídlo, věci základní potřeby, ‎hygienické potřeby, oblečení, hračky, drogerii. Má otevřeno třikrát týdně.‎

www.facebook.com/dobrodejna

Dobrovolnické centrum, z. s.‎

Dobrovolnické centrum 13 měsíců intenzivně spolupracovalo se složkami IZS, OAMP, tlumočníky a jinými ‎neziskovými organizacemi v ústeckém KACPU, kde zajišťovalo humanitární pomoc, zejména výdej ‎občerstvení, oblečení, potřeb pro děti a domácnost apod. Poté se jeho aktivity přesměrovaly ‎k vybudování Kulturního klubu pro osoby z Ukrajiny, který denně nabízí všem věkovým kategoriím řadu ‎volnočasového vyžití, jazykové kurzy, doučování pro děti, poradenství atd. Od podzimu 2023 se také ‎zaměřuje na pomoc osobám v tíživé bytové situaci.‎

www.instagram.com/kulturni_klub

www.dobrovolnictvi-usteckykraj.cz

www.facebook.com/dobrovusti

Důstojný odchod z.ú. / Dialýza a.s.‎

Od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině pomáhá organizace Důstojný odchod z.ú. dialyzovaným ‎ukrajinským pacientům. Lidé s chronickým selháním ledvin potřebují absolvovat dialýzu minimálně 3× týdně ‎a je pro ně nezbytně nutná, aby mohli žít. ‎

www.dustojnyodchod.cz

Festival svobody

V rámci oslav a připomenutí sametové revoluce organizátoři napříč republikou zdůrazňovali téma Ukrajiny ‎a jejího boje za svobodu. V roce 2022 Festival vydal prohlášení 3 kroky za 3 roky zdůrazňující řešení ‎významných výzev pro naši společnost, kde byla i neutuchající podpora Ukrajiny v jejím boji. I v roce 2023 se ‎řada organizátorů věnovala podpoře Ukrajiny.‎

festivalsvobody.cz

Green Doors z.ú.‎

Organizace Green Doors z. ú. zajišťovala v průběhu roku 2022 projekt psychosociální pomoci DUMKA, ‎společně s Amiga a Fokus.‎

www.greendoors.cz

‎Identity Prague, z.s.‎

Spolek Identity Prague pomáhá lidem v nouzi, na okraji společnosti, bez prostředků. Vykonává komunitní ‎a volnočasové aktivity. V roce 2022 se jeho pomoc rozšířila i na uprchlíky z Ukrajiny a objemově se ‎zmnohonásobila. Ukrajinským uprchlíkům poskytuje humanitární pomoc (zejména ukrajinským Romům), na ‎začátku zejména dodání oblečení, hygienických potřeb, léků, ložního prádla a nádobí. Poskytuje také ‎základní poradenství, zejména v oblasti bydlení a zaměstnání. V případě potřeby zajišťoval také odbornou ‎krizovou intervenci a právní poradenství. ‎

www.identityprague.cz

In IUSTITIA, o.p.s.‎

Společnost In IUSTITIA pomáhá Ukrajincům a Ukrajinkám, kteří se stali obětí předsudečného násilí, tedy byli ‎napadeni pro svou příslušnost k ukrajinské národnosti. Takových případů stále přibývá a pohybují se na škále ‎od verbálních útoků až po ty fyzické s těžkými následky. I díky pomoci In IUSTITIA se objevují první úspěšné ‎případy, kdy soudy odsoudily předsudečné násilí vůči Ukrajincům a Ukrajinkám včetně náhrady škody. ‎

Tato organizace jako jediná v ČR tyto útoky monitoruje a k 2. výročí od začátku války na Ukrajině vydává ‎zprávu o předsudečném násilí na Ukrajincích a Ukrajinkách. Rozšířila své služby také o služby pro oběti ‎válečných zločinů v současné době pobývající na území ČR.‎

in-ius.cz

InBáze, z.s.‎

InBáze, z.s. je od roku 2006 komunitním centrem pro migranty a českou veřejnost. Od začátku války ‎na Ukrajině poskytuje podpůrné, adaptačně-integrační, vzdělávací a komunitní aktivity pro nově příchozí ‎z Ukrajiny jak pro dospělé, tak pro děti. Organizace podpořila ukrajinskou komunitu i během dvou ‎posledních ročníků interkulturního festivalu RefuFest. Momentálně poskytuje sociálně-právní a ‎psychologickou podporu, kariérní poradenství a má pět interkulturních pracovníků pro ukrajinsky mluvící. ‎Prostřednictvím komunitních akcí a klubů podporuje klienty a zapojuje je do aktivnější účasti (lektorování, ‎práce v týmu).‎

inbaze.cz

‎‎Iniciativa Hlavák, z.s.‎

Spolek Iniciativa Hlavák pomáhá lidem, kteří jsou z různých důvodů nuceni opustit své domovy. Spojujícím ‎prvkem je cesta přes pražské Hlavní nádraží. Ať už tito lidé přijíždějí přímo ze zemí sužovaných válkou, ‎chudobou a z dalších vážných důvodů, nebo přijíždějí na nádraží po propuštění z českých detenčních ‎zařízení, uprchlických táborů nebo z cizinecké policie. Ukrajinská agenda spolku pomohla během roku 2023 ‎více než 35 000 lidem, kteří se obrátili na naši organizaci. ‎

iniciativahlavak.cz

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Hned po začátku války na Ukrajině škola Jabok uspořádala mezi zaměstnanci a studenty sbírku a následně ‎zahájila kurzy češtiny zdarma, zpočátku i s hlídáním dětí. V Centru dalšího vzdělávání škola nabídla kurz ‎Asistent pedagoga. Upravila učební obsah a již druhým rokem vzdělává mladé Ukrajinky a Ukrajince v ‎dočasné ochraně v denním studiu (letos již i v kombinovaném studiu), finančně pomáhá se školným a s ‎některými povinnými placenými školními aktivitami. Několik Ukrajinců také využilo bydlení v domově ‎mládeže. Škola se je také snaží zapojovat do života školy a pomáhat jim v řešení životních situací. V rámci ‎výuky českého jazyka se rovněž účastní výletů a exkurzí.‎

www.jabok.cz

Jihomoravské dobrovolnické centrum

Centrum se zapojilo do koordinace tlumočníků/tlumočnic a do pomoci se zázemím, shromažďováním ‎požadavků a nabídek od veřejnosti. Aktuálně se podílí na pasivním šíření a sdílení informací mj. na sociálních ‎sítích. ‎

dobrovolnickecentrum.cz

‎Junák – český skaut, z.s. ‎

Junák se věnuje výrobě zákopových svíček, finanční podpoře pro ukrajinské kluky a holky v oddílech ‎a na táborech. Skautský institut poskytl dva hotely pro uprchlíky.‎

www.skaut.cz/pomahame-ukrajine

‎ Kalyna – Komunitní uprchlické centrum

Centrum Kalyna vzniklo v Pardubicích v červnu 2022 a chce přispět k tomu, aby Ukrajinci prchající před ‎válkou našli v Pardubicích bezpečí, a pomoci, aby zde mohli v důstojných podmínkách žít do doby, než se ‎budou moci vrátit domů. ‎

www.kalyna.cz

‎ ‎Klubíčko Beroun, z.ú.‎

Klubíčko provozovalo Adaptační skupinu pro předškoláky z Ukrajiny s provozní dobou od 7:30 do 17:30 hod. ‎Rodiče těchto dětí tak mohli nalézt a udržet si práci. Skupinu střídavě využilo 26 dětí. Od února 2024 ‎provozuje integrovanou dětskou skupinu pro 12 dětí ve věku 2 až 6 let, z toho šest dětí je z Ukrajiny.‎

www.klubickoberoun.cz

Komunitní centrum sv. Ludmily

Od jara 2022 do podzimu 2023 poskytovalo Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně nouzové ubytování ‎a zajišťovalo podpůrné aktivity pro ukrajinské maminky s dětmi (klub pro ukrajinské děti, příměstské tábory, ‎svépomocná skupina pro ženy a další). Na 24. února 2024 ve spolupráci s berounskými církvemi chystá ‎druhý ročník ekumenické akce Modlitba za Ukrajinu s besedou s M. Bláhou z organizace KoridorUA a s cílem ‎finančně podpořit činnost této humanitární organizace působící na Ukrajině.‎

kc-ludmila.cz

Koridor UA z.s.‎

Humanitární organizace Koridor UA působí na Ukrajině od března 2022. Hlavní příjemci pomoci jsou lidé ve ‎vesnicích v blízkosti fronty a nemocniční zařízení a kliniky. Od května 2022 do května 2023 podporoval ‎distribuční program Koridoru v Ternopilské oblasti pro 3000 vnitřně vysídlených osob měsíčně. Od června 2022 ‎funguje obdobný program na jihu Ukrajiny, především v Mykolajivské a Chersonské oblasti, se zaměřením ‎na opomíjené vesnice a těžko dostupná, často ostřelovaná místa. Vedle vlastní distribuce podporuje Koridor ‎UA více než 20 místních organizací po celé Ukrajině humanitárním materiálem. Nedílnou součástí práce je ‎podpora nemocnic (Cherson, Záporoží, Pavlohrad, Dnipro, Žytomyr, Užhorod, Bučač) dodávkami vybavení ‎a nemocničních přístrojů. Vedle humanitární pomoci se Koridor věnuje také kultuře: na jaře roku 2023 ‎zorganizoval Festival svobody – divadelní festival v Užhorodu (festivalsvobody.com). Směrem k dalším ‎evropským organizacím vytváří Koridor UA platformu pro ulehčení administrativní zátěže při přechodu ‎hranic, sdílení informací o potřebách a následné reportování.‎

koridorua.cz

Ledovec, z.s.‎

Od února 2022 spolek Ledovec zajišťoval zejména psychologickou a psychosociální podporu a krizovou ‎intervenci. Ubytovával ukrajinské uprchlíky ve svých prostorech. Od dubna 2022 zaměstnával vlastní ‎psycholožku z Ukrajiny, která podporovala své krajany v Plzeňském kraji (individuální a skupinová ‎psychologická podpora). Nyní zaměstnává dvě ukrajinské psycholožky, spolupracují jak s integračním ‎centrem Člověka v tísni, s našimi terénními komunitními týmy a Centrem duševního zdraví Plzeň na ‎psychosociální podpoře lidí z Ukrajiny, kteří se potýkají s vážnými projevy duševního onemocnění (vč. lidí ‎hospitalizovaných v psychiatrické nemocnici). Zapojuje se také do sbírek materiálové pomoci na Ukrajinu ‎a vyrábí tzv. zákopové svíce pro ukrajinské vojáky.‎

www.ledovec.cz

META o.p.s. ‎

Společnost META se věnuje všemu, co se týká podpory v začleňování do českého vzdělávacího systému na ‎všech stupních (MŠ, ZŠ, SŠ). Podporuje děti, pedagogy i rodiče. Má programy na podporu ukrajinského ‎asistenta pedagoga.‎

meta-ops.eu

Multikulturní centrum Praha, z.s.‎

Multikulturní centrum Praha se specializuje na vnímání kulturních rozdílů mezi Českou republikou ‎a Ukrajinou. Proškolilo více než 1 000 lidí, kteří se zapojili do pomoci uprchlíkům nebo se s nimi setkávají pří ‎výkonu své profese (sociální pracovníci, učitelé, lékaři, úředníci na úřadech práce). Účastníci školení poznali ‎situaci Ukrajinců a říkají, že se změnil jejich pohled na ně. Centrum vydalo dvě metodiky o kulturních ‎rozdílech, jednu v češtině a jednu v ukrajinštině. Má školení pro nově příchozí z Ukrajiny s názvem Vše, ‎co jste chtěli vědět o Češích, ale báli jste se zeptat.‎

mkc.cz

Nadace OSF

Užhorodská organizace Blago, která se v době míru zaměřovala na práci s dětmi a rodinami převážně ‎romské národnosti, se po vypuknutí války na Ukrajině stala přirozeným cílem putování části romských ‎uprchlíků do bezpečí. Nadace OSF proto neprodleně po začátku války vyhlásila sbírku, aby jim kritickou ‎situaci pomohla finančně zvládnout. Komunitní centrum Blago bylo postupně přestavěno na azylové ‎bydlení, kde byly pro uprchlíky zajištěny nejen základní potřeby, ale i lékařská péče či vzdělávání dětí. ‎

Nadace OSF se věnuje také začleňování ukrajinské komunity v ČR. Část peněz vyčlenila na podporu ‎komunitní role veřejných knihoven a na integrační aktivity pro uprchlíky z Ukrajiny. Finance pokryly náklady ‎na kurzy češtiny, pracovně-právní poradenství i tmelící aktivity s místní komunitou.‎

osf.cz

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství realizovala v roce 2023 tři pilotní týdenní inspirační fellowships pro celkem ‎‎46 ukrajinských stakeholderů ve 12 firmách a institucích na jižní Moravě, Slovensku a Rakousku s cílem ‎připravit místních lídry na udržitelnou rekonstrukci země po válce a absorpci velkého objemu zahraničních ‎investic (odpady, infrastruktura, udržitelná rekonstrukce veřejných budov, OZE, pitná voda a čistírny ‎odpadních vod, adaptace na změnu klimatu apod.). ‎

www.nadacepartnerstvi.cz

Nadace Tipsport

Od začátku konfliktu na Ukrajině vyčlenila Nadace Tipsport pomoc ve výši 30 mil. Kč na pomoc přímo ‎na Ukrajině (spolupráce s PostBellum, Ukrajinskou ambasádou v Praze, Save Ukraine, Přes Hranice) a na ‎pomoc uprchlíkům v ČR, primárně na Berounsku. Dodnes poskytuje bezplatné ubytování v sedmi bytech pro ‎dialýzované pacienty z Ukrajiny. V soukromé škole v Berouně otevřela Nadace jednotřídku pro ukrajinské ‎děti. Už třetí rok financuje jazykové kurzy různého stupně pro Ukrajince na Berounsku, stejně tak vznik ‎a provoz několika adaptačních skupin pro ukrajinské děti a letos otvírá další, která bude mít integrační ‎charakter. Plánuje pokračovat i s pomocí přímo na Ukrajině ve spolupráci např. s PostBellum.‎

nadacetipsport.cz

Nadace Via

Pomoc Nadace Via se zaměřila hlavně na začlenění nových sousedů. Zejména po únoru 2022 financovala ‎projekty, které uprchlíkům z Ukrajiny ulehčovaly první dny a týdny v České republice (potravinová pomoc, ‎pomoc s hledáním ubytování, vyřizování administrativy). Aktivity se postupně přesouvaly do podpory ‎lepšího začlenění. Jednalo se o výuku češtiny, program pro děti, zatímco rodiče hledají práci, sousedské ‎aktivity, na který se lidé mohou lépe poznat. Nyní se Nadace zaměřuje na zvyšování kompetencí, které ‎novým sousedům zajistí lepší šance na trhu práce v České republice. ‎

www.nadacevia.cz

Národní ústav pro autismus, z. ú. (NAUTIS)‎

Od února 2022 poskytl Národní ústav pro autismus službu 37 klientům z Ukrajiny, což zahrnovalo pravidelné ‎výjezdy do škol, konzultace s pedagogy i rodiči, kontrolní vyšetření atp. Naši dětskou skupinu Myšonet ‎v Libereckém kraji navštěvovalo dohromady okolo patnácti dětí z Ukrajiny. Dvakrát jsme v prostorách DS ‎Myšonet pořádali dobročinný bazar pro lidi z Ukrajiny, kteří si mohli přijít zdarma pro oblečení, jídlo, plenky ‎atd. Kolega terapeut Julius Bittmann byl několikrát s přispěním zaměstnanců NAUTIS autem NAUTIS na ‎hranicích s jídlem, spacáky, léky. Zaměstnali jsme na celý úvazek dvě ženy z Ukrajiny. Lidem z Ukrajiny jsme ‎také poskytli množství telefonických i osobních konzultací. ‎

Stále máme v péči 31 dětí. Jeden chlapec z Ukrajiny dosud navštěvuje pravidelně DS Myšonet. Ostatní děti, ‎které do skupiny chodily, jsou buď ve školách nebo školkách. Jedna ze zaměstnaných žen žila v ČR už delší ‎dobu a nyní pracuje v dětské skupině. Druhá přišla i se syny, bez manžela, a nyní pracuje v respitním bytě ‎libereckého střediska a v případě potřeby docházejí její synové do dětské skupiny, aby mohla pracovat. ‎Ústav také lidem z Ukrajiny stále poskytuje službu bezplatného odborného poradenství. ‎

www.nautis.cz

Nerudný fest

Organizátoři festivalu podpořili Ukrajinu v rámci Koncertu pro budoucnost 17. listopadu. Téma Koncertu ‎pro Budoucnost v roce 2022 bylo „Jaká je cena míru“. Rok 2023 bylo téma „Příroda, člověk, stroj“ a téma ‎člověka jako reprezentanta mimo jiné i ve válečných konfliktech. Pomáhají k integraci ukrajinských dětí ‎a propojování s těmi českými v rámci Mladí ladí dětem na česko-ukrajinských táborech. ‎

nerudnyfest.cz

O děti postaráno z.s.‎

Spolek O děti postaráno poskytuje ukrajinským uprchlíkům bezplatné psychologické ‎poradenství a podporu v orientaci na pracovním trhu. ‎

www.odetipostarano.cz

Psychosociální intervenční tým ČR – PIT ČR

Pořádá mj. konference, naposledy Co nás učí války.‎

pitcr.cz

‎Ponton, z. s.‎

Spolek Ponton otevřel od roku 2022 své sociální služby a programy ukrajinsky mluvícím klientům (terénní ‎program COM.PASS a NZDM Pixla v Plzni, UA Streetwork Team, preventisté pro práci s ukrajinskou mládeží) ‎vytvořením týmů dvojjazyčných pracovníků. Důraz klade na práci s dětmi a mládeží, nízkoprahovost a na ‎práci přímo v terénu. Provádí systematický monitoring hromadného ubytování v Plzni s důrazem na jeho ‎změny v kontextu uprchlické krize.‎

ponton.cz

Rekonstrukce státu

Projekt Odolnější Česko přispívá k lepšímu vymáhání sankcí proti Rusku a snaží se nastavit lepší zákony proti ‎obcházení sankcí i proti ruskému vlivu v ČR.‎

odolnejsicesko.cz

www.rekonstrukcestatu.cz

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, z.s.‎

Od začátku konfliktu na Ukrajině poskytuje Rodinné a komunitní centrum Chaloupka služby pro rodiny ‎s dětmi, které prchají před válkou, zejména doprovázení, poradenství, zprostředkování bydlení, ‎psychosociální pomoc. Centrum provozuje česko-ukrajinskou dětskou skupinu, neformální vzdělávání ‎ukrajinským rodičům s dětmi, kurzy češtiny pro Ukrajince pro začlenění do české společnosti a uplatnění ‎na trhu práce. Pořádá také volnočasové aktivity pro ukrajinské rodiny, facilituje svépomocné skupiny ‎pro ukrajinské uprchlíky a poskytuje vybavený prostor pro vlastní aktivity.‎

www.rcchaloupka.cz

SaveLivesUA.eu / NAFO CZ-SK

Dobrovolníci ze SaveLivesUA již více než rok dodávají na Ukrajinu primárně pokročilé zdravotní přístroje, ‎naposledy mobilní rentgen pro Pirohovou první dobrovolnou mobilní nemocnici. Pravidelně také zásobují ‎frontové jednotky spotřebním zdravotním a dalším materiálem. Operují kompletně na principu veřejných ‎sbírek a díky dobrovolnické práci všech zúčastněných drží operační náklady na minimu. Jakožto členové ‎mezinárodního dobrovolnického hnutí NAFO také pořádají akce na podporu Ukrajiny (Brno, Praha), účastní ‎se akcí pořádaných spřátelenými spolky a zapojují se do aktivit ukrajinských komunit napříč Českem. Vedení ‎iniciativy je v Brně. Lidé, kteří se přímo podílí na provozu, jsou rozeseti po celé ČR a SR.‎

savelivesua.eu

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)‎

SIMI od prvního dne války začalo poskytovat informace, služby, podporu stovkám a tisícům ukrajinských ‎uprchlic a uprchlíků. Otevřeli jsme první nouzová ubytování v hostelech, poskytovali materiální i nemateriální ‎podporu dalším příchozím, zapojovali se do práce krizových štábů, kam jsme přinášeli zkušenosti z terénu, ‎spolupracovali jsme na systémových opatřeních. Otevřeli jsme úplně novou službu Chráněné střednědobé ‎bydlení pro uprchlice s dětmi – SIMI hotel, zaktivovali platformu Uprchlíci vítejte, kde propojujeme české ‎hostitelské rodiny s uprchlíky hledajících bydlení. V roce 2023 jsme pokračovali v poskytování podpory, ‎zejména v oblasti bydlení, kde jsme podpořili 270 lidí prostřednictvím SIMI hotelu, platformy Uprchlíci vítejte ‎a Centra následné pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Děti uprchlíků naši dobrovolníci doučovali a během ‎komunitní akce na škole vystupovala i kapela složená z právě příchozích dětí z Ukrajiny. Kromě přímé práce ‎a podpory jsme se také věnovali organizaci workshopů a sdílení informací jak pro samotné uprchlíky, tak pro ‎řadu stakeholderů či zástupců širší veřejnosti.‎

Konkrétně, abychom pomohli různým aktérům a profesionálům porozumět situaci uprchlíků a možným ‎nástrojům k jejímu řešení, nabídli jsme jim různé formy podpory, včetně expertních konzultací s ‎organizacemi a dalšími aktéry na lokální úrovni, prohloubení odborné spolupráce s nimi a distribuci ‎praktických postupů při lokální integraci cizinců obsažených v Manuálu lokální integrace a dalších ‎materiálech.‎

V rámci advokační práce se nám podařilo prosadit zapojení SIMI do odborných i legislativních debat ‎týkajících se nastavení právního rámce dočasné ochrany, včetně připomínkování všech novel tzv. Lex ‎Ukrajina. Díky našim aktivitám jsme měli možnost ovlivnit vydání doporučení pro vládní Strategii pro zvládání ‎uprchlické vlny z Ukrajiny, vznik Stálé komise pro adaptaci a integraci ukrajinských uprchlíků a posilování ‎sociální koheze pod vedením ministra práce a sociálních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva.‎

migrace.com, FB, IG

StandWithUkraine – Brno

Občanská iniciativa není zapsaná jako organizace. Od dubna 2022 pravidelně pořádala mírová shromáždění ‎na podporu Ukrajiny v Brně každou neděli (až do prosince 2023), nyní plánuje pořádat akce jednou až ‎dvakrát měsíčně. Od jara 2023 společně s Brno pro Ukrajinu plete maskovací sítě. Spoluorganizuje ‎shromáždění na náměstí Svobody v Brně, které se koná dne 24. února 2024.‎

StandWithUkraine - Brno | Facebook nebo StandWithUkraine - Brno - Instagramu

Svoboda zvířat

Hned od začátku války na Ukrajině bylo jasné, že bude a je potřeba pomoci také zvířatům, domácím, ‎hospodářským i volně žijícím. Všechna byla hrůzami války zasažena. Svoboda zvířat spustila dvě sbírky. V ‎první se vybralo zhruba 8,9 milionu korun a stala se jednou z největších sbírek na ukrajinská zvířata v Evropě. ‎Pomoc putovala prostřednictvím dalších organizací do útulků pro psy nebo hospodářská zvířata, ‎záchranných center pro volně žijící zvířata, veterinární klinice, která bezplatně ošetřuje zvířata zasažená ‎válkou nebo organizaci, která se zabývá záchranou zvířat uvězněných v bytech. Druhá sbírka na pomoc ‎zvířatům zasaženým katastrofou při protržení Kachovské přehrady přinesla 1 milion korun, který pomohl ‎dostat do bezpečí mnoho zvířat poblíž přehrady.‎

svobodazvirat.cz

Terapeutická linka Sluchátko, z.ú.‎

Již v březnu 2022 zřídila Terapeutická linka Sluchátku na víc než rok ukrajinskou psychoterapeutickou linku ‎a krizovou linku pro děti a dospělé, kde zaměstnali psychology a terapeuty a supervizory z Ukrajiny. Ti byli ‎na čísle 212 812 540 k dispozici na terapii pro všechny, které situace zasáhla. Linka vedla i prezenční dětské ‎terapeutické skupiny pro 135 ukrajinských dětí zasažených situací na Ukrajině a vypracovala metodiku práce ‎na lince v ukrajinštině, která byla předána na LINKU LIA.‎

linkasluchatko.cz

Ukrajinská iniciativa jižní Moravy z.s.‎

UKRIJM vznikl v roce 2014 jako zapsaný spolek s důrazem na kulturní diplomacii. Od března 2022 založil ‎Ukrajinské centrum, které se momentálně řadí mezi největší ukrajinská komunitní centra na jižní Moravě. ‎Zaměřuje se především na vzdělávací aktivity, jako jsou jazykové kurzy pro všechny věkové kategorie – ‎čeština pro Ukrajince a ukrajinština pro Čechy, a integrační aktivity, jako je interkulturní práce, ‎psychologické, sociální a logopedické poradenství. Současně pokračuje v kulturní diplomacii. V roce ‎Iniciativa uspořádala 78 kulturních událostí jak pro Ukrajince, tak i pro majoritní společnost.‎

‎24. února 2024 plánuje ve spolupráci s StandWithUkraine-Brno, Brno pro Ukrajinu a Pamětí národa ‎shromáždění na náměstí Svobody v Brně a k výročí války proběhne v Ukrajinském centru unikátní výstava ‎ukrajinské umělkyně Oleny Zaichenko.‎

ukrijm.cz

Ústecká komunitní nadace

Ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje koordinovala Ústecká komunitní nadace rok činnost ‎tlumočníků, kteří byli v první linii a vyslechli si životní příběhy nově příchozích. Ve spolupráci s místními ‎společnostmi pomáhala Nadace uspořádat sbírky na pomoc jejich zaměstnancům na Ukrajině nebo těm, ‎kteří z Ukrajiny odešli a hledali domov v cizině. ‎

www.komunitninadace.cz

YMCA v České republice

V prvním roce války pořádala YMCA ČR materiální sbírky, finanční sbírku, díky níž mohla nabídnout celkem ‎‎102 sponzorovaných míst na českých letních táborech, vedla kurzy češtiny, adaptační skupiny a doučování. ‎

Ukrajinské děti se nyní zapojují do volnočasových aktivit, které běžně YMCA pořádá, společně s českými ‎dětmi. Navíc YMCA Pelhřimov spoluorganizuje pro ukrajinské ženy art-terapeutické workshopy. YMCA Brno ‎má klub pro děti předškolního věku, organizuje pro ně každodenní program i víkendové aktivity a výlety. ‎YMCA Plzeň organizuje každodenní klub pro předškolní ukrajinské děti, dále několik speciálních kroužků ‎‎(matematický, přírodovědný, výtvarný), víkendové výlety, kam jezdí vždy polovina dětí z Ukrajiny a polovina ‎z ČR. Ukrajinské děti chodí na kurzy gymnastiky a pro jejich maminky je nově otevřen kurz aerobiku. YMCA ‎Plzeň se také povedlo některé z ukrajinských maminek částečně zaměstnat, pomáhají s každodenním ‎klubem i molitanovou hernou. Čas od času jim pak poskytuje i materiální pomoc v podobě potravin a ‎hygienických potřeb.‎

www.ymca.cz

Žebřík, z.s. – MKC Mozaika, Prostějov, Olomouc

V Prostějově i Olomouci začal Žebřík uprchlíkům pomáhat v březnu 2022. Nyní uskutečňuje dvouletý projekt ‎Komplexní podpora ukrajinských uprchlíků na Prostějovsku. Organizuje komunitní aktivity pro všechny ‎věkové kategorie na týdenní bázi, poskytuje základní a psychologické poradenství (obojí v ukrajinštině), dále ‎pravidelnou potravinovou a další materiální pomoc a každodenní hlídání ukrajinských dětí.‎

www.zebrik.org

Ženský vzdělávací ústav Brno – Vesna

Od konce února 2022 poskytuje Ženský vzdělávací ústav Brno – Vesna ukrajinským rodinám v Brně ‎a Jihomoravském kraji kontinuální materiální pomoc a nízkoprahové poradenství v Šatníku. Od května 2022 ‎společně s Biskupstvím brněnským spravuje ubytování pro 28 rodin ve zranitelné situaci. V komunitním ‎centru Vesna pořádá volnočasové a vzdělávací aktivity pro ukrajinské ženy a jejich rodiny a vede dětskou ‎skupinu. Vesna podporuje ženy v jejich úsilí o získání lepší práce a nabízí kvalitní psychologickou péči. ‎

www.spolekvesna.cz ‎

Autor: PIN

Související články