SROVNÁVACÍ ZPRÁVA: Role lokálních samospráv v integraci uprchlíků v zemích V4

Béla Soltézs Ed. (HU - Menedék), Vivien Vadasi (HU - Menedék), Kseniya Homel (PL - IPA), Jarmila Karak Vargová (SK - Marginal), Ondřej Novotný (CZ - PIN), Eva Kaličínská (CZ)

Vlády zemí V4 vystupují na mezinárodní scéně již od tzv. uprchlické krize v letech 2015/2016 víceméně jako spojenci. Přístupem k jejich integraci na svém území se ale významně liší. Stejně tak rozmanitá politická krajina každé ze zemí, která se odráží v množství různých vládních konstelací v krajích, městech a obcích, nabízí potenciál pro udržení a rozvoj integračních politik, i v případech, kdy se k nim centrální vláda staví restriktivně. Analýza připravená týmem odborníků a nevládních organizací z V4 – Menedék (Maďarsko), Člověk v tísni (Česko), IPA (Polsko) a Marginal (Slovensko) se tak snaží zmapovat možnosti a limity, které místní samosprávy v této roli mohou mít.  
 

Stáhnout