Starostové z České republiky sdílejí své know-how s Bosnou a Hercegovinou za účelem podpory rozvoje místních obcí

Publikováno: 18. 10. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Starostové z České republiky sdílejí své know-how s Bosnou a Hercegovinou za účelem podpory rozvoje místních obcí
© Člověk v tísni

Na začátku roku 2018 společnost Člověk v tísni, Česká rozvojová agentura, Sdružení místních samospráv ČR a obce Livno, Maglaj a Mrkonjić Grad zahájily iniciativu za zlepšení praktik místní správy v Bosně a Hercegovině. Iniciativa posiluje sdílení zkušeností a přenos know-how v oblasti řízení a místní správy z České republiky do Bosny a Hercegoviny. Tři obce sdílejí společný cíl rozvíjet zemědělskou výrobu, využívat obnovitelné zdroje, vytvářet nové investice a podporovat cestovní ruch. Prostřednictvím této iniciativy partneři spolupracovali na zvýšení efektivity a kvality veřejné správy ve třech obcích a zapojili se do mezinárodních projektů a akcí.

Díky dynamice vybudované v loňském roce se obce Maglaj a Mrkonjic Grad stávají členy Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, mezinárodní koalice místních samospráv, která sdílí společnou vizi v boji proti změnám klimatu. Pakt starostů je největším hnutím na světě zabývající se opatřeními na ochranu klimatu na lokální úrovni. Sdružuje 7000 místních a regionálních orgánů v 57 zemích světa, které se zavázaly k naplnění cíle 40% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 a přijetí společných řešení, která mají přispět ke zmírnění důsledků klimatických změn a přizpůsobení se jim.

Posílení standardů dobré správy

"Výměna know-how nejen vedla k tomu, že do projektů, které v současné době rozvíjejí zúčastněné obce, byly zakomponovány nové a inovativní myšlenky, pomohla jim také sledovat dlouhodobé důsledky jejich rozhodnutí a zohledňovat standardy požadované Evropskou unií. Ráda také vidím, že došlo k navázání nových vztahů s aktéry občanské společnosti. Obce byly ujištěny o svém mezinárodním obchodním potenciálu a naučily se jak těžit z řešení, která udržitelný rozvoj přináší", říká Iva Svobodová z Člověka v tísni.

Partneři projektu společně usilovali o posílení standardů dobré správy ve třech obcích prostřednictvím odborné spolupráce v oblasti plánování udržitelného rozvoje. Spolupráce se zaměřila zejména na zvýšení kvality technické dokumentace a informovanosti veřejnosti o výhodách systémů nakládání s odpadními vodami a výhodách obnovitelných a energeticky účinných řešení. Klíčovým prvkem této spolupráce byla výměna zkušeností mezi starosty z České republiky a Bosny a Hercegoviny. Zástupci bosenských obcí navštívili několik obcí v České republice, například Kněžice, první energeticky soběstačnou obec na území České republiky, aby se seznámili s příklady dobré správy v praxi. Rovněž hostili české starosty a odborníky ve svých městech, aby diskutovali o plánech budoucích stavebních projektů, jako je ústřední topení na biomasu nebo čistírna odpadních vod.

Výměna zkušeností v oblasti transformace

"Vzhledem k tomu, že Česká republika rovněž prošla procesem politické transformace, podobně jako v Bosně a Hercegovině, získali jsme praktické zkušenosti, které můžeme předat zemím, které se v procesu transformace stále nacházejí. Na základě našich projektů vidíme, že tato spolupráce funguje velmi dobře. A my jsme rádi, že se můžeme podílet na rozvoji tohoto regionu", říká Vladislav Vik z Člověka v tísni.

Hlavním záměrem závěrečného kulatého stolu, který se koná 17. - 18. 10. 2018, je představení projektů, které byly vytvořeny na místní úrovni v průběhu předchozích šesti měsíců a sdílet je s pozvanými obcemi. Hlavní partneři projektů, obce Maglaj, Mrkonjić Grad a Livno, budou sdílet praktické zkušenosti s plánováním projektů ve výše zmíněných oblastech, které byly prostřednictvím projektu podpořeny. Čeští odborníci představí případové studie o dobré správě věcí veřejných. Organizátoři akce chtějí zapojit všechny účastníky do diskuse o udržitelném hospodářství a role rozvojových projektů v něm.

Projekt je financován Českou rozvojovou agenturou a realizován českou nevládní organizací Člověk v tísni v partnerství se Sdružením místních samospráv ČR.

Kontakty:

Iva Svobodová, Podpora programů – Bosna a Hercegovina, Člověk v tísni,

+420 721 201 961, iva.svobodova@peopleinneed.cz

Vladislav Vik, Desk Officer pro Balkán a jižní Kavkaz, Člověk v tísni, +420 778 531 399, vladislav.vik@peopleinneed.cz


Autor: Člověk v tísni

Související články