Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015 - 2018

Mezi základní pravidla a východiska, která Strategie nabízí, patří přesvědčení, že základní vzdělávání by mělo být dostupné všem žákům bez zbytečných překážek, s přihlédnutím k jejich individuálním vzdělávacím potřebám. "Nehledáme důvody, proč věci nelze dělat. Nejprve využíváme vlastních dovedností, schopností a potenciálu, poté hledáme pomoc zvenčí. Sdílíme znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy. Spolupracujeme. Předpokládáme, že podpora kvalitního základního vzdělávání je v zájmu všech obyvatel oblasti ORP Ostrov," říkají sami autoři. Strategie defi nuje minimální soubor činností, kterými lze podporovat základoškolské vzdělávání v oblasti ORP Ostrov.Mezi základní pravidla a východiska, která Strategie nabízí, patří přesvědčení, že základní vzdělávání by mělo být dostupné všem žákům bez zbytečných překážek, s přihlédnutím k jejich individuálním vzdělávacím potřebám. "Nehledáme důvody, proč věci nelze dělat. Nejprve využíváme vlastních dovedností, schopností a potenciálu, poté hledáme pomoc zvenčí. Sdílíme znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy. Spolupracujeme. Předpokládáme, že podpora kvalitního základního vzdělávání je v zájmu všech obyvatel oblasti ORP Ostrov," říkají sami autoři. Strategie definuje minimální soubor činností, kterými lze podporovat základoškolské vzdělávání v oblasti ORP Ostrov.

Stáhnout