Studentské volby proběhnou na téměř 400 školách v České republice

Publikováno: 1. 10. 2013 Doba čtení: 3 minuty
Studentské volby proběhnou na téměř 400 školách v České republice
© Foto:

Ve středu a ve čtvrtek 2. a 3. října proběhnou na téměř čtyřech stovkách středních škol v celé České republice studentské volby. Středoškoláci budou volit politické strany, které kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a volby „nanečisto“ si vyzkouší ještě před reálnými předčasnými volbami.

Studentské volby jsou primárně vzdělávacím projektem, který je určen pro všechny středoškoláky starší 15 let. „Chceme přispět k výchově demokraticky smýšlejících a zodpovědných mladých lidí, kteří budou aktivně participovat na občanské společnosti,“ říká ředitel programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni Karel Strachota, který inicioval první studentské volby před třemi lety. Vzdělávací aspekt Studentských voleb se kromě samotného hlasování odráží na řadě škol také ve výuce. Zejména vyučující občanské výchovy se s použitím našich výukových materiálů věnují tématu voleb ve svých hodinách a studenti se tak zapojují do dialogu o správě věcí veřejných, který v nich podporuje smysl pro občanskou angažovanost a seznamuje je se základními demokratickými principy fungování právního státu a s volebním systémem České republiky. Cílem Studentských voleb je rovněž zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách. „Výzkum po prvních Studentských volbách ukázal, že se účast prvovoličů v řádných volbách z řad studentů, kteří se předtím zúčastnili voleb na své škole, zvýšila o 6 %“, shrnuje Karel Strachota. 

O Studentské předčasné parlamentní volby je ze strany středoškolských pedagogů a studentů značný zájem, proběhnou na 384 školách v celé republice. „Volby jsou prostředkem, kdy se odpovědnost z rukou lidu přenáší na orgány veřejné správy. Studenti si to mnohdy neuvědomují a učitelé jim tak při volbách nanečisto mohou vysvětlit, jak svou účastí mohou ovlivnit výsledky voleb, rozdíl mezi pravicí a levicí a hlavně, co je demokracie, v níž hrají roli skutečné hodnoty,“ vysvětluje motivaci pro účast ve Studentských volbách učitelka občanského a společenskovědního základu Alena Sochorová ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Školy se přihlašovaly dobrovolně a mnohdy vzešla aktivita zúčastnit se projektu od samotných studentů. „Do Studentských voleb se hlásíme pravidelně, protože se spolužáky hledáme stále nové možnosti, jak se aktivně zajímat o politiku, historii, vědu, každodenní dění. Výsledky voleb jsou pak také často přednášeny a diskutovány o hodinách – profesoři nám nestranně vysvětlují, co a jak jednotlivé strany nabízejí. Je to pro nás skvělá příležitost, jak vyjádřit svůj vlastní názor,“ potvrzuje Vítězslav Traurig, student pražského Gymnázia Jaroslava Seiferta.

Všem přihlášeným školám zaslali organizátoři příručku s informacemi o volebním systému, parlamentních volbách, úřednické vládě a předčasných volbách, včetně návrhů aktivit do hodin pro pedagogy. Školy rovněž obdržely volební lístky se jmény jednotlivých politických stran kandidujících do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a plakáty pro propagaci voleb.

Výsledky Studentských předčasných parlamentních voleb budou zveřejněny druhý den konání voleb, tzn. 3. října 2013 ve večerních hodinách. Zpracovávat je bude nezávislá výzkumná agentura Millward Brown.

Více informací ke Studentským předčasným parlamentním volbám 2013 naleznete na www.jsns.cz/volby. Na uvedených webových stránkách jsou k dispozici rovněž výsledky z předchozích voleb na školách.

Studentské volby pořádá společnost Člověk v tísni, vzdělávací program Jeden svět na školách od roku 2010, kdy proběhly studentské parlamentní volby, v roce 2012 pak mladí lidé volili do zastupitelstev krajů a v tomtéž roce si také vyzkoušeli přímou volbu prezidenta. Studentské volby jsou jednou z řady aktivit projektu Kdo jiný? zaměřeného na aktivní podporu mladých lidí v občanské společnosti.

 

Kontakty pro média:

Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách

226 200 429, 777 787 930, karel.strachota@jsns.cz

 

 

Autor: Bohumila Beranová