Svět bez konfliktů

Gugel G., Jäger U.

Chcete se blíže seznámit s metodikou Divadla utlačovaných, se kterou pracují lektoři v Keni a Brazílii? Nebo s netradičním pojetím fotbalu, které používají sociální pracovníci v Kolumbii? Chcete do výuky ve vaší třídě nebo programu pro návštěvníky vašeho nízkoprahového klubu netradičním způsobem zapojit aktivity vedoucí k tomu, jak nenásilným způsobem řešit konfliktní situace? Vyzkoušejte některý z řady příkladů, který přináší publikace Svět bez konfliktů.

Tato publikace byla vytvořena německými Institutem pro mírovou pedagogiku (Institut für Friedenspädagogik Tübingen e. V.) a organizací Weltfriedensdienst v rámci projektu „PeaceXchange“ a společnost Člověk v tísni ji jako český partner tohoto projektu nechala přeložit do češtiny.

Jde o jednu z prvních publikací v českém prostředí věnující se takzvané mírové pedagogice, která má mladým lidem ukazovat způsoby, jak se nenásilnou formou vypořádat s konfliktními situacemi, do kterých se dostávají. Kromě seznámení s myšlením a jednáním v duchu této pedagogiky se publikace zaměřuje na příčiny a pozadí eskalace konfliktů, násilí a válek, na podporu míru, předpoklady a šance konstruktivního řešení konfliktů a přístupy k němu.

Úvodní část publikace se věnuje třem základním tématům - násilí, konflikt, mír. Ke každému z nich přináší souhrn metodických a didaktických úvah i praktických návodů, jak s těmito tématy s mladými lidmi pracovat.

Druhá část publikace přibližuje tři specifické způsoby, jejichž prostřednictvím může být realizována mírová pedagogika na školách. Jde o hudbu, divadlo a sport. Těmto tématům byly postupně věnovány tři roky projektu PeaceXchange. V každém z nich se studenti setkávali s lektory z rozvojových zemí. Publikace Svět bez konfliktů tak shrnuje několik jedinečných metodik, se kterými se seznámili účastníci workshopů, které proběhly v rámci tohoto projektu.

Jde například o metodu Divadla utlačovaných, kterou zde před třemi lety představili Brazilec Flavio Sanctum a Keňanka Awino Okechová. Nebo metodu mírového fotbalu, kterou si vyzkoušeli účastníci workshopu vedeného kolumbijským sociálním pracovníkem Jairem Garciou. 

Publikaci Svět bez konfliktů si můžete objednat prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Příručka je zdarma, obdržíte ji pouze za cenu poštovného a balného (celkem 95 Kč v případě 1 ks, 100 Kč v případě 2 kusů). Z důvodu velkého množství objednávek činí dodací lhůta 2 - 3 týdny.  
Podrobnější informace o projektu PeaceXchange najdete zde nebo na stránce www.peacexchange.eu.

Stáhnout