Syrské děti se učí kurdsky v severním Iráku

Publikováno: 2. 2. 2024 Doba čtení: 2 minuty
Kresba Kurdské vlajky v táboře Basrma v severním Iráku.
© Foto: Zaynab Mayladan

Ve školním roce 2022–2023 se rozhodla regionální vláda v kurdské oblasti Iráku ve spolupráci s ministerstvem školství změnit školní osnovy pro syrské děti žijící v uprchlických táborech na severu země. Změna spočívala především v přechodu na výuku v jazyce kurdského regionu v Iráku – jazyka sorání, místo původní arabštiny, což může výrazně napomoci k integraci a kulturní výměně.

Abychom podpořili tuto změnu, za pomoci České rozvojové agentury jsme založili letní školy, v rámci kterých probíhají kurzy sorání pro studenty od první do šesté třídy. Naučit se alespoň základy jazyka je zásadní pro zajištění hladkého přechodu mezi výukou v arabštině a sorání. Zároveň přispěje jazyková znalost ke snadnější integraci syrských studentů do místních škol. 

„Když jsme se sem přestěhovali, naučila jsem se nějaké základy sorání, ale dělalo mi problém psaní a porozumění,“ říká patnáctiletá Silva, která musela uprchnout ze Sýrie a nyní žije v táboře Basrma. Také Silva se účastnila těchto kurzů, které jí pomohly zlepšit se v sorání a dohnat školní povinnosti.

Tyto hodiny měly na studijní výsledky účastníků velký dopad. Jejich prospěch se zlepšil ve všech předmětech, které byly vyučovány v sorání. Samotné jazykové dovednosti se u studentů zlepšily o 60 %.

Mostafovi je šestnáct let a ze Sýrie uprchnul v roce 2013. Po otcově smrti si prošel těžkým obdobím. Přestože ho studium moc baví, bojí se, že bude muset ze školy odejít, aby mohl živit svoji rodinu. 

„Sorání se učím pouze ve škole. Největší problémy jsem měl se čtením a psaním. Ale už po třech měsících kurzu jsem se naučil, jak postavit větu a plynně číst.“

Projekt je zaměřen kromě jazykových kurzů také na mnoho dalších aktivit, jako je údržba škol, zprostředkování neformálních vzdělávacích kurzů, například v oblasti podpory nebo psychosociální pomoci, založení studentských klubů nebo kampaní na zvýšení povědomí o klimatické změně. V rámci projektu poskytujeme také školení na posílení kapacit pro zástupce Ministerstva školství v kurdském regionu. To je zaměřeno konkrétně na vzdělávací metody zahrnující studující s postižením nebo genderově citlivou výuku. Zároveň podporujeme prostřednictvím materiální pomoci také asociaci, která pomáhá rodičům s domácím vzděláváním.

Místním školám jsme zajistili výukové materiály včetně těch zaměřených na volnočasové aktivity a psychosociální podporu se speciálním důrazem na metody, které podporují změnu chování.

Naše aktivity zaměřené na inkluzivní vzdělávání jsou základem pro jednotnější a více harmonickou společnost v kurdském regionu. Překonání jazykové bariéry a překážek ve vzdělávání je důležité, aby mohli žít syrští studenti lepší život. 

Autor: Zaynab Mayladan, People in Need, Communication Manager

Související články