Systémová spojení - předškolní vzdělávání

Petra Klingerová a kol.


Publikace, kterou právě držíte v ruce, je jedním z výstupů projektu Předškolním vzděláváním k úspěšnějšímu životu, který společnost Člověk v tísni, o.p.s. realizovala v letech 2010–2013 ve spolupráci s partnerskými organizacemi společností Tady a teď, o.p.s. a Ester, o. s. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení šancí na školní úspěch dětí, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí a které z různých důvodů nenavštěvují institucionalizované předškolní vzdělávání. Publikace usiluje o pojmenování některých zásadních problémů předškolního vzdělávání ve vztahu k sociálně znevýhodněným, často romským dětem, se kterými se stávající systém potýká. Rovněž se pokusí nastínit možné způsoby jejich řešení.
 
Cílem publikace je vyvolat debatu odborné veřejnosti, státní správy a samospráv, které jsou především zodpovědné za navrhování inkluzivních vzdělávacích politik, jež mají předcházet vylučování sociálně znevýhodněných dětí ze standardních vzdělávacích systémů a tím podporovat sociální začleňování ohrožených skupin osob.

Stáhnout