Systémová spojení (základní školy)

Jaroslav Šotola a kolektiv

Předkládaná publikace představuje ucelený pokus reflektovat potenciál spolupráce institucí při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků na systémové úrovni. Hlavní ambicí textu je přinést inspiraci školám, úřadům či neziskovým organizacím, jak budovat systémová spojení, tedy jak posílit a zefektivnit stávající síť vzdělávacích a podpůrných služeb. Prezentované poznatky vycházejí z obsahu expertních skupin, konaných v rámci realizace projektu Do lavic! na 11 místech České republiky za účasti zástupců škol, úřadů, neziskových organizací, ale i poradenských pracovníků, lékařů či policistů. Kromě samotného síťování se publikace zabývá problematikou prevence skrytého záškoláctví, možnostmi spolupráce škol a neziskového sektoru a rolí zřizovatelů škol v rámci eliminace segregačních tlaků ve vzdělávání.

Stáhnout