Tábor aneb Cesta kolem světa

Publikováno: 19. 8. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Tábor aneb Cesta kolem světa
© Foto: ČvT archiv

V neděli 10. července se vydaly děti z Prostějova a okolí na již 3. ročník letního dětského tábora, tentokrát na téma „Cesta kolem světa“, pořádaného naší prostějovskou kanceláří ve spolupráci s olomouckou organizací Tajtrlík o. s. na chatě Pod Tesákem ve Chvalčově.

Akce se uskutečnila v termínu 10. -15. 7. 2016 a zúčastnilo se jí 16 dětí ve věku 6-15 let. Hned první večer se děti z mimořádného televizního vysílání dozvěděly, že ztroskotaly na pustém ostrově a jejich úkolem je dostat se společnými silami zpátky domů. Aby zvolily nejlepší cestu, dostal každý účastník speciální cestovní pas se zeměmi, kterými budou muset projít.

Druhý den jsme se rozdělili do dvou oddílů a soutěžní klání mohlo začít. Na naší cestě jsme prošli například Brazílií, kde jsme absolvovali sportovní utkání ve hře podobné famfpálu, Japonskem, kde jsme si po rozluštění zprávy v japonštině vyzkoušeli, jaké to je najíst se hůlkami, nebo třeba Austrálií, kde nás čekal boj o záchranu vzácných zvířat s podlými pytláky. Stihli jsme také celodenní výlet, motivovaný cestou na Olymp. Trasa na rozhlednu Kelčský Javorník byla náročná, ale zdolali jsme jí úspěšně všichni a naše snažení stálo za to. Putováním nás provázel japonský mnich, francouzská modelka i indiánský kmen. Nakonec jsme vše úspěšně zvládli a mohli se plni zážitků vrátit zpátky domů.

Cílem tábora bylo zajistit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí zábavný týden, při kterém se naučí týmově spolupracovat, komunikovat mezi sebou, ale také si pomáhat. Skladba her byla různorodá od her zaměřených na fyzickou aktivitu a rozvoj kondice dětí, tak na podporu spolupráce v týmu, kreativitu a logické myšlení. Našim obecnějším cílem byl tedy rozvoj základních kompetencí, které děti využijí i po odjezdu z tábora, například s kamarády z třídního kolektivu. Vizí nás, pořadatelů tábora, je mimo jiné eliminace sociálního znevýhodnění. Děti nemají většinou možnost zúčastnit se běžných táborů, a to jak z důvodu financí, tak také z důvodů nedůvěry v instituce je pořádající. Pro mnoho dětí je tábor organizace Člověk v tísni o.p.s. jedinou možností, jak strávit volný čas jinak než doma, poznat nové kamarády, zažít práci v kolektivu jinde než ve škole. I to je důvod, proč se snažíme stále držet cenu tak nízko, aby si ji klientské rodiny mohly dovolit.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem pracovníkům prostějovské kanceláře a dobrovolníkům organizace Tajtrlík o.s., kteří se na přípravě a hladkém průběhu tábora podíleli. Naše díky pak patří také pesronálu chaty Pod Tesákem, který se o nás po celou dobu staral a podporovatelům, kteří poskytli vybavení lékárničky – lékárně Trio Jičín a lékárně Kalman Olomouc. A v neposlední řadě samozřejmě společnosti RWE, Aurea a Alde, bez jejichž podpory by nebylo možné tábor uspořádat.

Autor: Mgr. Martina Tihlářová, hlavní vedoucí tábora a pracovnice SAS Prostějov t.č. na mateřské dovolené, Mgr. Michal Prokeš, koordinátor programu Podpora vzdělávání

Související články