Tisková zpráva: Ústí má hustou síť hazardu, která potápí chudé

Publikováno: 1. 4. 2013 Doba čtení: 3 minuty
Tisková zpráva: Ústí má hustou síť hazardu, která potápí chudé
© Foto:

Ústí nad Labem, 11. 3. 2013 – Pracovníci Člověka v tísni zmapovali situaci týkající se provozování hazardu v Ústí nad Labem. Ve městě lze nalézt přes sto míst s výherními automaty, ve kterých se ročně protočí zhruba půl miliardy korun. Téměř pětinu odhadovaných příjmů ústeckých městských obvodů tvořily v loňském roce příjmy z hazardu. Patologické hráčství má přitom velmi citelný až fatální vliv nejen na obyvatele sociálně vyloučených lokalit. Devastuje celé rodiny podobně jako užívání tvrdých drog.

Z dostupných zdrojů pracovníci Člověka zjistili, že se v Ústí nad Labem nachází celkem 107 adres, na kterých lze najít výherní hrací přístroj nebo videoloterijní terminál. „Značná část z těchto míst je v bezprostřední blízkosti veřejných budov, mateřských škol, úřadů, knihoven, dokonce oddělení psychiatrie ústecké Masarykovy nemocnice. Zhruba třetina z povolených adres se nachází v místech, kde dle našich zkušeností žijí sociálně nejohroženější skupiny obyvatel,“ uvádí Jakub Michal z ústecké pobočky společnosti Člověk v tísni. Na základě šetření bylo zjištěno, že v 63 % ústeckých heren byly povoleny hazardní automaty v rozporu se zákonem. Do roku 2012 totiž nebylo možné vydat povolení do blízkosti školy, kostela, nemocnice apod. Ministerstvo financí ale tento paragraf vždy důsledně ignorovalo a po celé České republice povolovalo desítky tisíc tzv. videoloterních terminálů v rozporu se zákonem.

Do plánovaných příjmů městských obvodů v loňském roce byly zahrnuty příjmy z hazardu v objemu 25,4 milionu korun. Tato částka představuje celkem 17,5% z celkových odhadovaných příjmů městských obvodů pro rok 2012. “Automaty se prohází zhruba dvacetkrát tolik, než jde poté do rozpočtu obcí. Vychází to z daňové zátěže a z limitů, které pro automaty nastavuje zákon. V automatech nekončí pouze peníze gamblera, ale peníze jeho rodiny, příbuzných, známých, firmy, ale velice často i peníze z trestné činnosti. Peníze z hazardu tedy můžeme považovat buď za dosti perverzní sekundární zdanění chudých, to když se bavíme o lidech s nízkými příjmy či sociálně vyloučených. Anebo – peníze z hazardu jsou zdaněním krádeží,“ říká Matěj Hollan, předseda sdružení Brnění, které provozuje portál www.mapyhazardu.cz.

Patologické hráčství je oficiálně uznanou nemocí. Lze ji přirovnat k závislosti na tvrdých drogách. Člověk, který prohrává své peníze v automatech, nejedná racionálně, je k tomuto chování nucen svou závislostí. „V uvažování nad prosazováním veřejného zájmu ze strany měst by proto měla mít před finančními výhodami pro rozpočet obce přednost ochrana obyvatel a s tím spojená alespoň částečná regulace hazardu,“ doplnil Jakub Michal. Lidé postižení patologickým hráčstvím v Ústí nad Labem se nemají na koho obrátit. V jejich zoufalé životní situaci pro ně neexistuje například žádná odpovídající terénní sociální služba. Odborníci zabývající se závislostmi přitom odhadují, že se patologické hráčství týká minimálně pěti procent populace. Každý z nich negativně ovlivňuje životní situaci svých blízkých, rodiny a přátel. Problém se týká všech bez rozdílu sociálního postavení. Vstřícný postoj státu a místních samospráv k provozování hazardu je jednou z příčin šíření závislosti a s tím spojené sociální destrukce jeho obětí.

„Představte si, že máte s partnerem ročního synka. Těšíte se na spokojený rodinný život, plánujete svatbu. S partnerem jste ale nikdy nesdíleli domácnost, vaše snaha o zařízení společného bydlení přišla vniveč, protože jednoduše nemáte dostatek finančních prostředků. Bydlíte tedy každý zvlášť u svých rodičů. Tak v takovéto situaci se před časem ocitla slečna Věra. S pomocí terénních pracovníků Člověka v tísni se Věře a jejímu příteli Láďovi podařilo získat nájemní smlouvu k obecnímu bytu. Vše se zaběhlo a fungovalo do doby, než Věra zjistila, že její přítel dvakrát po sobě nezaplatil nájemné. Do té chvíle netušila, že její přítel rád hraje automaty. Z obecního bytu se museli po velmi krátké době vystěhovat. Veškerý Láďův příjem skončil v „bednách“.  Půlroční intenzivní práce s rodinou přišla nazmar. Úspěšnému působení v rodině stojí v cestě Láďovo patologické hráčství,“ uvádí konkrétní případ Jakub Michal.

Více informací:
Jakub Michal, Člověk v tísni, o.p.s. v Ústí nad Labem, e-mail: jakub.michal@clovekvtisni.cz; tel.: 777782064
Martin Kovalčík, mediální koordinátro, e-mail: martin.kovalcik@clovekvtisni.cz; tel.: 733658749
Matěj Hollan, sdružení Brnění, e-mail: hollan.matej@gmail.com

Místa, kde je (nejen) provozován hazard v Ústí n.L.: http://sousedstvi.mapyhazardu.cz/

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor PSI