Třetí fáze programu Emergency Response Mechanism v Afghánistánu je u konce

Publikováno: 20. 5. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Třetí fáze programu Emergency Response Mechanism v Afghánistánu je u konce
© Foto:

Kábul 8.4.2014 - Program Emergency Response Mechanism (ERM) financovaný útvarem Humanitární pomoci a civilní ochrany Evropské komise v uplynulých letech opakovaně reagoval na krizové situace, které vznikaly v důsledku trvajících ozbrojených konfliktů a náhlých přírodních katastrof. Program ERM je nyní u konce třetí fáze svého fungování a přinesl celou řadu úspěchů.

Koncept ERM (stejně jako spolek neziskových organizací zaštiťující jeho fungování a program ERAM z NRC) si stanovil za cíl zvýšit přístup k humanitární pomoci a poskytovat okamžitou pomoc komunitám zasaženým živelnými pohromami a krizovými situacemi, které souvisejí s probíhajícími válečným konfliktem. Jedním z hlavních nástrojů, díky kterým se ERM dařilo bezprostředně zasahovat, byla důkladná analýza vzniklé situace, správné vyměření potřebného objemu pomoci a určení adekvátní reakce, aby pomoc přišla včas a byla co nejvíce efektivní.

V oblastech zasažených živelnými pohromami a válečným konfliktem zasahovaly týmy ERM od srpna 2013 do března 2014 a reagovaly na okamžité potřeby postiženého obyvatelstva. Během tohoto období pomáhalo pod vlajkou spolku ERM celkem 45 968 dobrovolníků.

V provinciích Ghór a Badakšán opouští své domovy v důsledku probíhajících ozbrojených konfliktů mezi vládními jednotkami a opozičními skupinami tisíce obyvatel. V Badakšánu se týmy programu ERM zaměřily na dodávání potravin a nezbytných potřeb, jako jsou kanystry, nádobí, přikrývky a nouzové přístřešky. Pomoci se dostalo 2 625 uprchlíkům. V provinii Ghór, která je kromě ozbrojených bojů sužována i dlouhými obdobími sucha, obdrželo 7 385 lidí uprchlíků zboží nepotravinového charakteru a nepodmíněné finanční dávky.

Během roku zasáhlo několik provincií, ve kterých týmy ERM působí (včetně provincií Kábul a Ghór) několik ničivých povodní. Ty napáchaly velké škody a poničily mnoho domů a osad. 1 687 domácnostem vypomohl spolek ERM distribucí záchranných balíčků, nouzových přístřešků a nepodmíněných finančních dávek.

Kromě poskytování pomoci zaměřené na běžné lidské potřeby dopomohl spolek ERM k vytvoření místních iniciativ - díky nim se podařilo zavést infrastruktury potřebné ke zmírnění ničivých dopadů katastrof. Tyto projekty pomohly více než 34 000 lidí a měly pozitivní vliv na odolnost populace a schopnost reagovat na změnu podmínek. Celkem bylo pod záštitou ERM uskutečněno 27 projektů v šesti provinciích.

Členové spolku ERM potvrdili svůj závazek pomáhat ohroženým populacím Afghánistánu a budou nadále zasahovat v krizových situacích.

Program ERM byl spuštěn v roce 2011 a zaštítil ho spolek čtyř mezinárodních neziskových organizací: Action Contre la Faim, Mission East, Člověk v tísni a SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Všechny mají rozsáhlé zkušenosti v Afghánistánu a dodržují humanitární zásady lidskosti, neutrality, nestrannosti, nezávislosti a transparentnosti. Program ERM bude pokračovat i v roce 2014 s novými partnery a s větším geografickým záběrem.

Autor: