Trvající pronásledování ekologických aktivistů ve Vietnamu

Publikováno: 29. 8. 2019 Doba čtení: 2 minuty
The premiere of Don't be afraid in Hanoi, March 2019
© Green Tree

Dang Vu Luong, člen Green Trees – jedné z nejaktivnějších environmentálních organizací ve Vietnamu – byl minulý týden bez odůvodnění zadržen a vyslýchán. Dang Vu Luong je již druhým členem Green Trees, který byl letos zatčen, údajně kvůli nezávislému filmu „Don’t be afraid“.                              

Podle zprávy organizace Green Trees byl Dang Vu Luong 22. srpna 2019 předvolán k výslechu místní i krajskou policií a příslušníky Ministerstva veřejné bezpečnosti. Přitom ale neexistuje žádná zpráva o jeho stíhání ani jiný podnět, který by jeho zatčení opodstatňoval. Během jeho zadržení nebyli přítomni právníci.

Vyslýchání trvalo přes 10 hodin, během kterého se policisté vyptávali na ostatní členy organizace Green Trees a na dokument „Don’t be afraid“ („Neměj strach“), jenž organizace produkovala. Film vypráví příběh nezávislého občanského hnutí reagujícího na ekologickou katastrofu způsobenou vietnamskou pobočkou tchajwanské ocelárny Formosa, která vypouštěním toxického odpadu zamořila v roce 2016 až 300 kilometrů vietnamského pobřeží.

Vyšetření se týkalo i Pham Doan Trang, významné lidskoprávní a pro-demokratické aktivistky, která kvůli svým článkům o politické situaci a lidských právech ve Vietnamu čelila několika útokům. V roce 2018 obdržela Pham Doan Trang od organizace Člověk v tísni cenu Homo Homini za její mimořádný přínos v oblasti ochrany svobody projevu ve Vietnamu.

Jen o několik měsíců dříve, v červnu 2019, byla Cao Vinh Thinh na letišti v Hanoi před plánovanou cestou do Thajska informována o tom, že na ni byl uvalen zákaz cestování. Výslech trval deset hodin a dotazy se opět týkaly dokumentu „Don’t be afraid“. Předtím, v březnu 2019, byla unesena na ulici, údajně také kvůli její práci na zmíněném dokumentu. 

„Green Trees“ je jedna z nejaktivnějších nezávislých organizací vietnamské občanské společnosti. Tento spolek, založený v roce 2015, byl od svého zřízení v předních liniích vietnamského environmentálního hnutí – vyznamenal se ekologickými kampaněmi, jako byla například ta proti společnosti Formosa či boj proti pokácení 6 700 stromů, které původně mělo vedení Hanoje v roce 2015 plánu.

Organizace Člověk v tísni žádá okamžité ukončení pronásledování a zastrašování, kterému jsou vystaveni Dang Vu Luong i Cao Vinh Thinh a Pham Doan Trang. 

Žádáme Vietnam, aby respektoval a dodržoval základní lidská práva a svobody perzekvovaných aktivistů, včetně jejich práva na svobodu projevu, právo na svobodu a osobní bezpečnost a právo na svobodu pohybu, jak je tomu dáno ve vietnamské Ústavě z roku 2013, Všeobecné deklaraci lidských práv a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech.


Autor: PIN

Související články