Týden pro inkluzi ve školách 2013 začíná v listopadu. Přidejte se!

Publikováno: 25. 9. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Týden pro inkluzi ve školách 2013 začíná v listopadu. Přidejte se!
©

Zveme vás k dalšímu TÝDNU pro INKLUZI. Akcí, kterou společně pořádá o.s. Rytmus a o.p.s. Člověk v tísni, chceme podpořit zapojování žáků se znevýhodněním či postižením do škol hlavního vzdělávacího proudu.

Připojte se vlastní aktivitou, akcí, programem. Přihlaste se k myšlenkám a hodnotám inkluze. O vaší činnosti budeme informovat, zkušenosti budeme sdílet a navzájem se podpoříme. Vážení rodiče, učitelé a všichni, kdo se v České republice věnujete péči, výchově a vzdělávání dětí, prosíme vás o spolupráci v prvním listopadovém týdnu letošního roku: od 4. do 10. listopadu 2013.

Mohou se všechny děti vzdělávat společně?

Můžeme se navzájem obohacovat?

Co získáváme díky různosti?

Kdo a jak se může zapojit?

Nabízíme několik nápadů k inspiraci…

Mateřské školky, mateřská centra

 • Společné odpoledne rodičů a dětí – pozvání rodičů a dětí se znevýhodněním, postižením do školky, centra
 • Společná výtvarná, divadelní nebo hudební činnost
 • Společný výlet

Základní školy

 • Společná výuka (projekt) žáků školy hlavního vzdělávacího proudu a školy speciální
 • Společná tvořivá, umělecká činnost výše zmíněných skupin žáků
 • Den otevřených dveří se zaměřením na integraci žáků

Střední školy

 • Debata se studenty o zapojování mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Účast hosta se znevýhodněním, postižením ve školní výuce
 • Společné sportovní nebo jiné aktivity studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a studentů bez zmíněných potřeb

Občanská sdružení, zájmové organizace, veřejné instituce a další

 • Pozvání dětí se znevýhodněním do skautského, turistického oddílu, do zájmového kroužku, do veřejné instituce
 • Spolupráce rodičovských a dalších sdružení, podporujících začleňování dětí se znevýhodněním či postižením, se školami

Média

 • Informovat o Týdnu pro inkluzi
 • Zveřejnit příklady dobré praxe, rozhovory, reportáže ze zapojování handicapovaných žáků do hlavního vzdělávacího proudu
 • Informovat o činnosti škol a neziskových organizací v oblasti inkluzívního vzdělávání

V případě zájmu či potřeby dalších informací kontaktujte Davida Rygela, koordinátora Týdne pro inkluzi 2013 na david.rygel@rytmus.org.

Více inforamací najdete zde...

Pozvánka ke stažení zde...

Autor: www.tydenproinkluzi.cz