Týdny mediálního vzdělávání vrcholí

Publikováno: 24. 6. 2019 Doba čtení: 3 minuty
Týdny mediálního vzdělávání vrcholí
© JSNŠ

Posledních šest týdnů školního roku se na desítkách základních a středních škol už po třetí nese ve znamení mediálního vzdělávání a rozvoje kritického myšlení. Více než šedesátka novinářů během nich navštívila studenty z celkem sto dvaceti osmi škol, aby s nimi diskutovala o světě médií a žurnalistické profesi (dohromady uskutečnili téměř stovku debat). 

Šestnáct organizací, které se dlouhodobě zabývají problematikou médií, uspořádalo přímo ve školách dvacet tři seminářů anebo prakticky zaměřených workshopů, dvanáct tříd absolvovalo exkurzi do zpravodajské redakce a z audiovizuálního vzdělávacího portálu pro školy JSNS.CZ bylo přehráno přes dva tisíce šest set filmů s mediálně-vzdělávací tematickou náplní. Jeden svět na školách (JSNS), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, opět uspořádal Týdny mediálního vzdělávání, které právě tento týden vrcholí.

Nejvíce aktivit proběhlo ve Středočeském (26), Moravskoslezském (13) a Jihomoravském kraji (9) a v Praze (27). „Z celkového počtu škol byla třetina základních, třetina gymnázií a třetina středních odborných škol a učilišť,“ uvádí koordinátorka projektu Sandra Telenská a pokračuje: „Co se týče zájmu o aktivity partnerských organizací, největší zájem jsme zaznamenali o semináře a workshopy subjektů Fakescape, Manipulátoři.cz a Zvol si info.“

Současně byla během Týdnů mediálního vzdělávání široké veřejnosti představena webová aplikace MQtester, která si klade za cíl hravou formou vzdělávat v oblasti médií. Otestovat si svou mediální gramotnost (v jedné ze tří nabízených úrovní pokročilosti), a přitom se více dozvědět o různých aspektech mediálních sdělení, může na internetových stránkách www.jsns.cz/mqtester každý.

„Jednotlivé akce konané v rámci Týdnů mediálního vzdělávání znamenají pro žáky a studenty pouze jednorázové setkání s mediálními tématy. Kritické myšlení a mediální gramotnost by ale měly být rozvíjeny průběžně během celého školního roku. Proto vyučujícím na portálu JSNS.CZ nabízíme zdarma řadu prakticky využitelných materiálů. Nedávno jsme nabídku obohatili o rozsáhlou výukovou sadu Být v obraze 2 (obsahuje mimo jiné i pětidílnou sérii krátkých videí Kovyho mediální ring). V příštím školním roce rozšíříme mediálně-vzdělávací aktivity o audiovizuální lekce vhodné už i pro první stupeň základních škol,“ uvádí ředitel Jednoho světa na školách, Karel Strachota, a dodává: „Existuje celá řada dalších projektů zaměřených na mediální témata, a přibývá vyučujících, kteří se jim věnují. Na druhou stranu, bohužel, platí, že relevantní instituce, v čele s MŠMT, dlouhodobě nevěnují mediální výchově dostatečnou pozornost a neprovádí konkrétní kroky, které by vedly ke zlepšení celkově neuspokojivého stavu.“

Hlavní editor České tiskové kanceláře Zdeněk Fučík, jeden z novinářů, kteří se do Týdnů mediálního vzdělávání letos zapojili, reflektuje průběh a dojmy z debaty se studenty: „Zúčastnil jsem se debaty s asi devadesáti studenty Gymnázia Jana Palacha. Po celou dobu kladli otázky. Nejvíce je zajímala nezávislost médií (jak ji lze nebo nelze zachovat), proč se některá témata do médií dostanou, jiná ne apod. Určitě pomohlo, že jsme před samotnou debatou zhlédli dva dokumentární filmy k tématu. Během diskuse jsem často odkazoval na různé příklady a situace z nich.“

Přínos akce a bezprostřední reakce svých žáků hodnotí i vyučující Střední gastronomické a hotelové školy v pražském Braníku Marcela Svatáková, která se projektu účastní opakovaně: „Studenti měli možnost setkat se s opravdovými profesionály, kteří dokáží mladé zaujmout a mají jim co říct. Letošní debata s panem Vizinou, vedoucím kulturní redakce České televize, byla naprosto perfektní a studenti byli nadšení, stejně jako v loňském roce při diskuzi s panem Rozsypalem z Českého rozhlasu.“

Podrobnější informace k Týdnům mediálního vzdělávání najdete na www.jsns.cz/tmv. Fotografie v tiskové kvalitě jsou ke stažení v zazipovaném souboru zde. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

Kontakty:

Karel Strachota

ředitel vzdělávacího programu JSNS

tel.: 777 787 930, e-mail: karel.strachota@jsns.cz

Táňa Abrhámová

mediální koordinátorka vzdělávacího programu JSNS

tel.: 734 428 395, e-mail: tana.abrhamova@jsns.cz

Autor: Jeden svět na školách

Související články