TZ: Dobrovolníci z celého světa míří na ústecká předměstí

Publikováno: 11. 7. 2011 Doba čtení: 3 minuty
TZ: Dobrovolníci z celého světa míří na ústecká předměstí
©

Ústí nad Labem 8. 7. 2011

Do ústeckých Nových Předlic a lokality Nový svět zavítá ve dnech 11. až 23. července deset mladých lidí od 18 do 23 let z Francie, Velké Británie, Jižní Koreje, Španělska a Německa. V rámci 12. mezinárodního workcampu zde v Klubu pro matky s dětmi Stromeček a v Nízkoprahovém klubu pomohou při drobných rekonstrukcích, především však pro místní děti a mládež zrealizují řadu volnočasových aktivit.

 

 

Dobrovolnický workcamp pořádá ústecká pobočka spol. Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s organizací INEX - sdružení dobrovolných aktivit (www.inexsda.cz).

V pátek 15.7. a 22.7. se v bezprostřední blízkosti Centra pro matky s dětmi Stromeček (Hrbovická 335/60, Předlice - Ústí nad Labem)uskuteční dvě zábavná odpoledne.Zahraniční dobrovolníci pozvou děti a mládež do tvůrčích dílen, zahrají loutkové divadlo či spolu s místními matkami uvaří tradiční jídla své země.

V úterý 19.7. pak podobný „dětský den" proběhne v blízkosti Nízkoprahového klubu Nový svět (Matiční 182, Krásné Březno). Cílem bude upoutat pozornost a představit služby a aktivity společnosti Člověk v tísni, o.p.s.

 

Co je mezinárodní dobrovolnický workcamp?

 

Mezinárodní dobrovolnický workcamp je dvoutýdenní akce zahraničních dobrovolníků, která se pravidelně po deset let konala v lokalitě Nový svět, letos podruhé zamíří i do ústeckých Předlic. Skupina 10 dobrovolníků z celého světa bez nároku na finanční odměnu připravuje zpravidla v letních měsících strukturovaný volnočasový program pro cca 60 dětí z lokalit. Tuto aktivitu zajišťuje sdružení INEX a koordinují ji vždy dva externí vedoucí, jeden zaměstnanec ústecké pobočky Člověka v tísni a řada místních dobrovolníků. Cílem aktivity je naplnění volného času neorganizovaných dětí a mládeže v prázdninovém období.

Workcamp je pro děti a mládež příležitostí k seznámení se s lidmi z odlišného kulturního prostředí a nabytí znalostí o jiných zemích. V rámci mezinárodního workcampu je realizována celá řada tradičních i netradičních aktivit (workshopy tance a hudby, ukázky vaření tradičních jídel, soutěžní a herní odpoledne, street art, společná umělecká vystoupení dětí a dobrovolníků), které letos proběhnou v těsné blízkosti Nízkoprahového klubu Nový svět v Krásném Březně a Centra pro matky s dětmi Stromeček v Nových Předlicích. Program tohoto ojedinělého tábora je přímo v režii jednotlivých zahraničních účastníků a jeho skladbu určují především dovednosti, talent a fantazie jeho dobrovolníků.

 

 

Realizaci 12. mezinárodního dobrovolnického workcampu v Ústí nad Labem podpořili: Statutární město Ústí nad Labem a Nadace rozvoje občanské společnosti ze sbírky Pomozte dětem.

 

Více informací Vám poskytnou:

 

Mgr. Alena Wegerová - Koordinátorka vzdělávání, Člověk v tísni, o.p.s. - Programy sociální integrace, pobočka Ústí nad Labem (Aktivity v Předlicích)

Mail: alena.wegerova@clovekvtisni.cz, tel. 724 269 513

 

Bc. Ondřej Kamenický - INEX - sdružení dobrovolných aktivit - dobrovolný vedoucí pro 12. mezinárodní workcamp v Ústí nad Labem (Aktivity v NK Nový svět v Matiční ulici)

Mail: o.kamenicky@gmail.com, tel. 737 484 558

 

Autor: Alena Wegerová, KOO podpory vzdělávání