Ukončení sbírky SOS Venezuela

Publikováno: 25. 5. 2021 Doba čtení: 1 minuta
Ukončení sbírky SOS Venezuela
© Foto: PIN

V reakci na hlubokou humanitární i lidskoprávní krizi ve Venezuele vyhlásil Člověk v tísni v roce 2019 sbírku SOS Venezuela na pomoc zvlášť ohroženým skupinám obyvatel. Ohlas veřejnosti však nebyl takový, v jaký jsme doufali, rozsah aktivit Člověka v tísni tak byl menšího rázu. Celkem dárci podpořili sbírku téměř 255 000 Kč. Ve Venezuele jsme mohli pomáhat také díky pravidelným dárcům Klubu přátel Člověka v tísni. 

Dary do sbírky nám umožnily například zajistit školní obědy pro 700 znevýhodněných dětí. Školní oběd přitom byl mnohdy jediným plnohodnotným jídlem, co si děti za celý den mohly dát.

Ve Venezuele jsme nadále přítomni skrze naše lidskoprávní oddělení, které se na místě věnuje podpoře zejména podpoře občanské společnosti, nezávislé žurnalistiky a obraně lidských práv. Naši práci ve Venezuele podporují pravidelní dárci Klubu přátel Člověka v tísni.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Sbírka SOS Venezuela bude uzavřena k 31. 5. 2021. Děkujeme všem dárcům a dárkyním, kteří do sbírky přispěli!

Autor: Člověk v tísni

Související články