Ukrajinští středoškoláci jsou ohrožení předčasným ukončením vzdělávání

Publikováno: 23. 5. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Ukrajinští středoškoláci jsou ohrožení předčasným ukončením vzdělávání
© Foto: Edward Howell, Unsplash

Školní docházka na středních školách není v Česku povinná. Tedy ani ukrajinská mládež tu nemusí pokračovat ve studiu. Vzhledem ke složité životní situaci nově příchozích Ukrajinců jsou jejich děti 14+ výrazně ohroženy předčasným ukončením svého vzdělávání. Důvodem může být neznalost češtiny, ale i tlak na to, aby začaly pracovat a finančně podpořily své rodiny.

Člověk v tísni připravil pro ukrajinské středoškoláky stipendijní program. Nezahrnuje pouze finanční podporu při studiu, ale i pravidelnou individuální spolupráci s kariérním poradcem vztahující se ke školnímu prospěchu, pomoc s řešením problémů ve škole či případné zprostředkování on-line doučování.

Devět ukrajinských středoškolských studentů v jednom z měst v Olomouckém kraji se po začátku války ocitlo v komplikované situaci. Ač jsou v různých ročnících gymnázia, obchodní akademie nebo střední průmyslové školy, jedno mají společné: jejich rodiny je při studiu dál už podporovat nemohou.

„Aby vůbec mohli ve školách zůstat, hned na začátku se konkrétně na úhradu jejich ubytování v domově mládeže složili pracovníci škol. Situaci bylo ale třeba řešit s dlouhodobější perspektivou,“ vysvětluje Lucie Praxová, koordinátorka služeb Člověka v tísni v Olomouckém kraji.

Pomoc ukrajinským středoškolákům bez podpory rodin

Do pomoci studentům se zapojil i Člověk v tísni, na kterého se v té době obrátil jeden z rodičů. Díky tomu organizace zjistila, že ve stejné situaci se nachází více ukrajinských dětí. Ve spolupráci s domovem mládeže, školami a úřadem práce studentům vyjednal dávku mimořádné okamžité pomoci, aby měli dál z čeho hradit ubytování. Pomáhá jim zajistit také různé brigády, aby si mohli sami přivydělat. „Je to pro ně ale těžké, když chodí do školy, učí se češtinu, moc času jim nezbývá,“ konstatuje Lucie Praxová. Obecně má v těchto případech ředitel školy možnost odpustit úplatu za vzdělávání a školské služby včetně stravování.

Situace dětí, které do Česka přišly až po začátku války, je ještě komplikovanější. „V Česku totiž není povinná školní docházka na střední školy, tedy ani ukrajinské děti nemusí v ČR pokračovat ve studiu. Nutit je tu nikdo nebude,“ upozorňuje Rut Veselá, metodička kariérního poradenství Člověka v tísni.

Vzhledem k tomu, že mezi uprchlíky jsou převážně ženy a děti, dá se předpokládat, že na starší děti bude větší tlak, aby začaly pracovat a finančně podpořily své rodiny. Ukrajinské děti 14+ jsou tak výrazně ohrožené předčasným ukončením svého vzdělávání.

Budou ohroženější nástrahami typu drobná kriminalita, závislosti

Podle údajů ministerstva školství se to týká zhruba 25 tisíců potenciálních ukrajinských středoškoláků. Část z nich studuje zatím distančně na středních školách v Ukrajině. „Jak dlouho to vydrží, je otázkou,“ podotýká metodička.

V Česku máme jednu z nejkratších povinných školních docházek v Evropě. „V tom vidíme velkou potíž obecně, a snažíme se proto o její prodloužení alespoň o dva další povinné roky středního vzdělání. To by nakonec odpovídalo i délce studia v Ukrajině, kde střední škola končí 11. třídou, tedy zhruba v sedmnácti letech. Pokud se ukrajinské děti letos hlásily na české střední školy, neměly to vůbec jednoduché,“ doplňuje metodička s poznámkou, že zejména v posledních letech zájem o studium na českých středních školách mnohonásobně převyšuje jejich kapacity. Na maturitní obory se přihlásilo jen zhruba 1 200 ukrajinských uchazečů.

„Výuka v cizím jazyce je sama o sobě komplikovaná. U nás navíc není možné bez absolvování přijímacích zkoušek přestoupit ze zahraniční střední školy na českou střední školu. Podmínkou nástupu je navíc elementární znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání. Stát sice nabízí možnost účastnit se jazykových kurzů, ale znalosti získané v tak krátkém čase budou velmi omezené,“ popisuje Rut Veselá.

Předčasné ukončení vzdělávání mladých Ukrajinců by mohlo být do budoucna problémem. „My se obáváme, že ve velkokapacitních ubytovacích zařízeních nebo uprchlických táborech, v jejich komplikované životní situaci, budou pak tito mladí lidé ohroženější všemi nástrahami typu: drobná kriminalita, závislosti a podobně,“ podotýká metodička kariérního poradenství a zároveň koordinátorka projektu Retrostipendia.

Podmínka Retrostipendia: perfektní docházka a uspokojivý prospěch

Stipendijní program je jednou z důležitých forem podpory, které Člověk v tísni s dalšími partnery poskytuje mladým lidem v ČR. Zaměřuje se na rodiny s nízkým vzděláním, které nemohou své děti ve studiu samy podpořit. Nejde tedy pouze o finanční podporu při studiu, ale i pravidelnou individuální spolupráci s kariérním poradcem vztahující se ke školnímu prospěchu, pomoc s řešením problémů ve škole či případné zprostředkování on-line doučování. Kariérní poradci a další spolupracovníci nyní finalizují Retrostipendia i pro ukrajinské středoškoláky na 1. pololetí příštího školního roku, jejichž součástí bude i pravidelné doučování českého jazyka.

„Jde o pilotní projekt pro 50 středoškoláků, kteří budou studovat na českých středních školách nebo v Česku studují distančně na ukrajinských středních školách. Podle zájmu a potřebnosti máme v plánu počet stipendií pro další pololetí navýšit,“ popisuje Rut Veselá.

Lucie Praxová doplňuje, že dvě děti ze skupinky středoškoláků z Olomouckého kraje jsou už do programu zařazeny.

Výše stipendia je dle prospěchu 1.000–1.500 korun každý měsíc školního pololetí. Podmínkami čerpání je docházka se ztrátou maximálně 20 % omluvených hodin a také uspokojivý prospěch.

Další z možností podpory Člověka v tísni, které se nyní rozšiřuje i na ukrajinské děti, je možnost zapůjčení nezbytné techniky pro distanční výuku, tedy notebooku, případně i zajištění internetu. 

úvodní foto: Edward Howell, Unsplash

Autor: Eva Kroupová

Související články