Už jste si vybrali správnou školu pro vaše dítě?

Publikováno: 20. 1. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Už jste si vybrali správnou školu pro vaše dítě?
©

Blíží se nám období zápisů do prvních tříd základních škol. Pro rodiče budoucích prvňáčků to obnáší se rozhodnout, do které základní školy své dítě přihlásí. V Chodově jsou děti rozdělovány do prvních tříd podle spádové oblasti. A tak mě v této souvislosti napadá otázka: Jak dalece se mohou rodiče sami rozhodnout, kam jejich dítě nastoupí?

Možná se ředitelé škol ohradí, že i přes nařízenou spádovost, mohou rodiče přihlásit dítě do kterékoliv školy v Chodově. Ale informují o této možnosti rodiče? A to i rodiče dětí z vyloučené lokality? Jejich děti mají v Chodově podle spádovosti „přisouzenou“ jednu školu. Díky této okolnosti se tato škola stala segregovanou. Což určitě není jednoduché ani pro jejího pana ředitele, ale ani pro město. A co teprve pro nastupující prvňáčky? Kteří jsou plni očekávání. Najednou v první třídě zjistí, že chodí do třídy jen s dětmi ze sousedství, ale žádného nového kamaráda si zde nenajdou. Připadají si právem trochu ochuzeni. A při tom se jedná o děti už tak chudé. Při tom kdyby byla spádovost do škol městem více propracována, nemuselo by docházet k tak velké koncentraci sociálně vyloučených dětí v jedné škole. Možná by mohl někdo namítnout, že tato škola je nejblíže lokalitě, a proto byla vybrána pro děti z lokality kvůli dostupnosti. Ale vždyť i nezanedbatelná skupina dětí ze zmíněné lokality dochází do Praktické a speciální školy, která je na druhém konci města. Takže dostupnost asi rodiče při výběru školy moc neřeší. Vzhledem k tomu, že zmíněná Praktická škola od loňského roku otevřela první třídu základní školy, mají rodiče možnost vzdělávání dětí v menších kolektivech na zmíněné škole. Proto je třeba se dost vážně zamyslet nad zmíněnou spádovostí, aby se nám děti z lokality neshromažďovaly jen v jedné škole, když mají na výběr ze čtyř škol. 

Autor: Petra Křiklavová, Koordinátorka předškolního klubu: Chodov