V Gaze podporujeme psychologickou pomoc dětem. Voláme po humanitárním příměří, otevřeli jsme sbírku SOS Gaza

Publikováno: 25. 4. 2024 Doba čtení: 2 minuty
V Gaze podporujeme psychologickou pomoc dětem. Voláme po humanitárním příměří, otevřeli jsme sbírku SOS Gaza
© Foto: Anas Mohammed

Mezinárodní společenství musí spojit síly pro okamžité uzavření humanitárního příměří. Situace v Gaze se stále zhoršuje a nedávné zabití sedmi humanitárních pracovníků World Central Kitchen poukazuje na otřesné podmínky, které na místě panují. Civilisté v Gaze, včetně žen a dětí, umírají při bombardování a ostřelování, jsou uvězněni bez bezpečného útočiště a s malým nebo žádným přístupem k základním potřebám, jako jsou dostupná zdravotní péče, jídlo a nezávadná pitná voda.

Civilisté musí být chráněni, rukojmí propuštěni a musí být zajištěna bezpečná přeprava a distribuce tolik potřebné humanitární pomoci. Situace na místě je katastrofální. Je nezbytné, aby všechny zúčastněné strany přijaly odpovědnost za ochranu civilního obyvatelstva.  

Pomáháme zmírnit válečná traumata dětí v Gaze 

Přestože na místě přímo nepracujeme, finančně jsme podpořili organizaci War Child, která společně s místním partnerem poskytuje psychologickou první pomoc a psychosociální pomoc dětem a jejich rodinám zasaženým konfliktem.


Pomoc probíhá primárně prostřednictvím psychologické intervence a skupinových aktivit v 10 školách v Rafáhu a ve střední oblasti pásma Gazy. Celkem 369 dětí absolvovalo sezení první psychologické pomoci a 1 876 dětí se zapojilo do volnočasových aktivit, a to i se svými rodinnými příslušníky. 

Během těchto aktivit se děti věnovaly různým psychosociálním cvičením, jako je hraní rolí, vyprávění příběhů, relaxační cvičení, hry na soustředění a dechová cvičení, které přispějí k zmírnění stresu a pomáhají jim zvládat emocionální výzvy.

„Pomoc dětem ve válečných konfliktech je klíčová, a tak se snažíme zmírnit traumata, která ovlivňují celý život. V extrémním prostředí války v Gaze jsme podpořili organizaci War Child, aby mohla spolu s místním partnerem přesně tenhle typ práce nadále vykonávat, tak jak to bude možné,“ říká Marek Štys, vedoucí humanitárních programů Člověka v tísni.

Mezinárodní humanitární organizaci War Child, která pomáhá dětem žijícím ve válečných konfliktech po celém světě, jsme podpořili v prosinci částkou 100 000 EUR. War Child s místními partnery plánuje v nejbližší době pokračovat v aktivitách psychologické první pomoci a psychosociální podpory navzdory mimořádně náročným podmínkám, kdy mají humanitární pracovníci ztíženou možnost přesunů, žijí sami v provizorních podmínkách a chybí jim základní vybavení. 

Sbírka SOS Gaza

Na pomoc obětem války v Gaze jsme otevřeli veřejnou sbírku. Dárci mohou přispět na číslo konta 62621515/0300. Dary budou využity na psychosociální a humanitární pomoc na místě dle potřeb, bezpečnostní situace a schopnosti našich partnerů implementovat programy pomoci.


Kontakty:


Autor: Člověk v tísni

Související články