Ve středním Afghánistánu jsme rozdali bundy, ponožky a čepice více než 9 680 studentům a učitelům ve třídách komunitního vzdělávání

Publikováno: 12. 12. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Ve středním Afghánistánu jsme rozdali bundy, ponožky a čepice více než 9 680 studentům a učitelům ve třídách komunitního vzdělávání
© Foto: PIN

Ze zpráv Shelter Clusteru vyplývá, že přibližně 81 % afghánských domácností nemá dostatečné zimní oblečení a 77 % netopí. Podle zjištění našich týmů mnoho dětí pracuje, aby zajistily základní potřeby svých rodin. Díky financování z Afghánského humanitárního fondu jsme v provincii Kábul poskytli vybavení na zimu více než 9 400 studentům komunitního vzdělávání a 280 učitelům.

Dvaadvacetiletý Noor Mohammad, učitel ve třídách komunitního vzdělávání v Dehsabzu, okrese na okraji Kábulu, musel přerušit studium kvůli finančním potížím své rodiny. Patřil k nejzranitelnějším místním lidem a jen s obtížemi pokrýval výdaje své rodiny.

Vyhlásili jsme volná místa učitelů pro třídy komunitního vzdělávání v Dehsabzu, abychom zahájili projekt na podporu dětí, které nechodí do školy. Přihlásil se a stal se učitelem; od té doby se jeho život výrazně zlepšil. „Když jsem nastoupil jako učitel, viděl jsem, že většina našich studentů patří k nejzranitelnějším rodinám. Jejich rodiny si nemohou dovolit koupit jim pořádné oblečení. Člověk v tísni nám poskytl veškerý potřebný materiál, včetně výbavy na zimu, jako jsou bundy, ponožky a čepice," říká.

Jako učitel absolvoval školení o metodách výuky, ochraně dětí, kodexu chování ČVT a psychosociální podpoře, aby mohl dobře pracovat se studenty. „První den, kdy jsem nastoupil do třídy mi došlo, jaké mají studenti štěstí, že mají takové možnosti. Prostředí a učení na ně má dobrý vliv a mají teplé zimní oblečení," říká Noor Mohammad.

„Dříve studenti dojížděli na výuku ze vzdálených vesnic hodně daleko. V zimním období představovalo chladné počasí a nezpevněné cesty značné překážky, které jim bránily v cestě na vyučování. Mnozí z nich kvůli tomu onemocněli.“ říká Noor Mohammad.

Leštění bot a sběr odpadků - práce pro afghánské děti

„Pro studenty v těchto třídách je to klíčové období, kdy se musí pilně učit a využívat zařízení, která jim poskytuje ČVT. Vždy jim radím, aby si tuto příležitost nenechali ujít. Mají šanci se učit a zdokonalovat své znalosti a mnozí z nich chápou, že vzdělání je klíčem k prosperujícímu životu," říká Noor Mohammad.

Mnoho dětí školního věku, které navštěvují třídy komunitního vzdělávání musí také pracovat, aby uživily své rodiny a překonaly ekonomické potíže. Některé z nich jsou sirotci nebo ztratily živitele rodiny v důsledku ozbrojených konfliktů v minulosti. "Pozorovala jsem, že mnoho mých studentů pracuje ve městě, na autobusových nádražích, v supermarketech a na ulicích. Čistí okna aut, leští boty, sbírají odpadky a prodávají plasty, aby zajistili jídlo pro své rodiny," říká Noor Mohammad.

Více než 15,8 milionu dětí potřebuje humanitární pomoc

Podle UNOCHA potřebuje humanitární pomoc 29,2 milionu osob, z toho 15,8 milionu dětí. Z toho více než 5 milionů osob potřebuje pomoc při zazimování. Hlavními příčinami této situace jsou desetiletí trvající konflikty, vážný hospodářský pokles poznamenaný nedostatkem hotovosti, vysoká nezaměstnanost, rostoucí ceny potravin a extrémní klimatické výkyvy. Tyto faktory uvrhly miliony lidí do chudoby.

Vybavení na zimu pro více než 9 400 studentů a 280 učitelů

Člověk v tísni s podporou Afghánského humanitárního fondu AHF rozdělil 9 680 vybavení na zimu 280 třídním učitelům tříd komunitního vzdělávání (101 ženám a 179 mužům) a 9 400 studentům (3 984 chlapcům a 5 416 dívkám). To zahrnuje bundy, ponožky a čepice (podle toho co je potřeba), které poskytují ochranu, teplo a pohodlí. Vybavením vhodným oblečením můžeme zajistit pohodu těchto studentů a umožnit jim bezpečný nástup do výuky v zimním období.

Autor: Jallaluddin Adipoor, PIN Afghanistan Communication Officer

Související články