Ve Vietnamu zadrželi disidenta Nguyena Quang A, který letos promluvil na Foru 2000

Publikováno: 20. 11. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Ve Vietnamu zadrželi disidenta Nguyena Quang A, který letos promluvil na Foru 2000
© Archiv Nguyena Quang A.

Vietnamský aktivista a disident Nguyen Quang A byl 16. listopadu spolu s dalšími dvěma občanskými aktivistkami – Pham Doan Trang a Bui Thi Minh Hang – unesen a zadržen vietnamskou policií. K události došlo v hlavním vietnamském městě Hanoji bezprostředně po schůzce těchto tří zástupců vietnamské občanské společnosti s delegací Evropské unie. Aktivistům nebyla poskytnuta žádná právní pomoc. Všichni tři byli téhož dne pozdě v noci propuštěni. Pham Doan Tran byl zabaven mobilní telefon a osobní počítač, které zůstávají v rukou vietnamské policie. Incident ukazuje na neustávající šikanu vůči členům vietnamské občanské společnosti ze strany komunistického režimu. 

Člověk v tísni se připojuje k prohlášení vietnamských občanských spolků k zadržení vietnamských aktivistů a odsuzuje jednání, které je očividným porušením mezinárodních úmluv o lidských právech.

Nguyen Quang A studoval telekomunikační technologie v Budapešti, ve Vietnamu pomáhal zavádět internet a poté podnikal v oblasti výpočetních technologií a bankovnictví. Později se stal hlasitým kritikem vietnamského komunistického režimu a jedním ze zakladatelů Fóra občanské společnosti, jehož cílem je propagovat hodnoty demokracie a podporovat svobodu projevu. Je členem a konzultantem mnoha občanských iniciativ a velkou autoritou pro mladé aktivisty. Přitom je neustále pod dohledem tajné policie. Minulý měsíc navštívil konferenci Forum 2000, kde promluvil mimo jiné o lidských právech ve Vietnamu a otevřeně kritizoval tamní režim. 


Společné prohlášení vietnamských občanských spolků k zadržení aktivistů Pham Doan Trang, Dr. Nguyena Quang A a Bui Thi Minh Hang

Níže podepsané vietnamské občanské spolky odsuzují zatčení a způsob, jakým vietnamský režim postupoval vůči aktivistům Pham Doan Trang, Dr. Nguyenovi Quang A, a paní Bui Thi Minh Hang dne 16.11.2017.

Zmínění aktivisté byli uneseni policií bezprostředně po schůzce s delegací Evropské unie v Hanoji. O schůzku požádali zástupci EU a měla být přípravným krokem k pravidelnému každoročnímu setkání mezi EU a Vietnamem. Vietnamští aktivisté a spolky zde měli přednést své příspěvky. Podobné setkání mezi výše uvedenými aktivisty a zástupci Výboru pro lidská práva Evropské unie se uskutečnilo v únoru tohoto roku.

Během zadržení byli aktivisté izolováni od okolí a nebyla jim poskytnuta žádná právní pomoc.

Všichni tři aktivisté byli propuštěni večer nebo v noci téhož dne. Aktivistce Pham Doan Trang byl neoprávněně odebrán mobilní telefon a osobní počítač, které jsou dosud v držení policie.

Tímto prohlášením se ostře vymezujeme a tvrdě odsuzujeme zmíněná jednání policejních a dalších zúčastněných orgánů. Tyto zásahy jsou v rozporu s platným vietnamským zákonem a porušují mezinárodní úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, které se Vietnam zavazuje plnit.

Neoprávněné zadržení aktivistů a zabavení jejích osobních věcí je přímým útokem na nezávislé občanské spolky a jejích vývoj ve Vietnamu. Toto zacházení zároveň ukazuje, do jaké míry je režim ochoten porušovat svou vlastní legislativu za účelem umlčení nezávislých hlasů.

Považujeme tento způsob zacházení za přímé a vážné ohrožení fungování nejen občanských spolků, ale i vietnamské společnosti jako takové.

Hájit práva jednotlivce znamená hájit práva každého. Vyzýváme všechny občany, komunity, občanské organizace a sdružení, mezinárodní organizace a vlády, aby se k nám připojily v odsouzení výše popsaného zadržení.

Uctivě žádáme také Evropskou Unii, aby od vietnamské vlády požadovala vysvětlení tohoto případu, stejně jako dalších vážných případů z minulosti.

Na závěr žádáme vietnamské úřady, aby okamžitě zastavily veškeré své útoky a pronásledování občanských aktivistů, neprodleně tento případ prošetřily a jeho výsledky co nejdříve veřejně oznámily. 


Podepsané organizace:

Forum Občanských sdružení - Civil Society Forum

Liga nezávislých vietnamských spisovatelů - The Independent League of Vietnamese Writers

Asociace nezávislých novinářů - The Independent Journalists Association of Vietnam

Klub Le Hieu Dang - Le Hieu Dang Club (Klub veteranů)

Klub Phan Tay Ho - Phan Tay Ho Club

Spolek Van Lang (CZ) - Van Lang Group

Forum Bauxite Vietnam - Bauxite Vietnam Forum

Asociace Solidarity Bau Bi Tuong Than- Bau Bi Tuong Than Association

Hnutí Vietnamské stezky - Vietnam Path Movement

Vietnamká UPR pracovní skupina - Vietnam UPR Working Group

Green Trees

Komunita svobodných občanů - Free Citizens Community

Síť Vietnamských blogerů - The Network of Vietnamese Bloggers

Projekt 88 - The Project 88

Portal Hlas Vietnamců - Tieng Dan Viet Media

Autor: ČvT

Související články