Vysvědčení dostanou v Rokycanech i předškoláci

Publikováno: 16. 6. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Vysvědčení dostanou v Rokycanech i předškoláci
©

Plzeň (16. 6. 2014) - V pondělí 23. června čeká od 10 hodin malé návštěvníky rokycanského předškolního klubu provozovaného společností Člověk v tísni malá slavnost. V prostorách klubu (ul. Dělostřelců) si společně se svými rodiči vyslechnou zhodnocení jejich desetiměsíční práce, převezmou „vysvědčení“, odměny a budou dekorovány absolventskými šerpami. Většina dětí se příští školní rok do klubu již nevrátí a nastoupí do základních a mateřských škol

Předškolní klub byl otevřen v září 2013 s cílem připravit děti, které z různých důvodů nenavštěvují mateřskou školu, na vstup do základní školy, případně jim pomoci s přestupem do běžné školky. Během školního roku se v klubu vystřídalo celkem 27 dětí ve věku 3 až 7 let. „Některé chodily jen krátce, jiné delší dobu. U dětí, které do klubu dochází častěji, jsou viditelné pokroky, například v rozeznávání barev, grafomotorických dovednostech, rozsahu slovní zásoby apod.“ upřesňuje Barbora Kovářová ze společnosti Člověk v tísni. Ta doplňuje dílčí letošní úspěch – ze sedmi dětí, které šly letos k zápisu a navštěvovaly klub, se pět dostalo do běžné základní školy. „Vyhnuly se tak pravděpodobně docházce na školu praktickou, kam podle našich zkušeností nastupují i děti, které by se včasnou a adekvátní podporou mohly obstojně prospívat i na běžných školách. Mezi kompetencemi absolventů běžné a praktické školy spatřujeme obrovský rozdíl, který zásadně ovlivňuje jejich pracovní a společenské uplatnění," vysvětluje Aleš Kavalír, ředitel pobočky společnosti Člověk v tísni, smysl úsilí organizace na poli vzdělávání.

Kromě učení a přípravy na opravdovou školu či školku se děti zúčastnily řady akcí. „Během deseti měsíců jsme navštívili rokycanské muzeum, záchrannou stanici živočichů, hvězdárnu, divadelní představení, zúčastnili se tématických výtvarně vzdělávacích akcí a připravili pro rodiče několik besídek. Dvakrát měsíčně probíhala v klubu muzikoterapie pod vedením Evžena Vitáčka, který s dětmi odvedl obrovský kus práce,“ vypočítává aktivity, které byly pro děti připraveny Barbora Kovářová.

Společnost Člověk v tísni poskytuje na Rokycansku další služby pro lidi, kteří jsou ve složité sociální situaci. Vedle dluhového poradenství a dalších služeb pro dospělé osoby, organizace v regionu nabízí také program podpory vzdělávání. „V tom se zaměřujeme na děti ve školním věku. Jim i jejich rodičům pomáháme se zvládáním školních povinností. Do tohoto programu se mohou zapojit i obyvatelé Rokycanska jako dobrovolníci,“ uzavírá Aleš Kavalír.

Předškolní klub v Rokycanech je provozován v rámci projektu Pojďte do školky. Tento projekt je podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Více informací:
Dalibor Hapl, tel.: 739 320 308, email: dalibor.hapl@clovekvtisni.cz

 

Jak udělat z okrajové, neoblíbené školky místo, kam se sjíždějí rodiče a děti ze širokého okolí? Proč školky obecně příliš nespolupracují s rodiči a co by jim mohlo pomoci? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v druhém čísle našeho časopisu Zvoní

Autor: