Vzájemně spolu – aneb víme, co je integrace

Vzájemně spolu – aneb víme, co je integrace

26. 9. 2017

Projekt, financovaný ze zdrojů Ministerstva vnitra ČR si klade za cíl zvýšit informovanost české veřejnosti o migraci a otázkách spojených s integrací migrantů ze třetích zemí, kteří do ČR přicházejí, a omezit jejich stereotypní a negativní vnímání, a to pomocí intenzivní spolupráce s médii a zveřejňováním relevantních dat o migraci a integraci. V průběhu projektu usilujeme o to, aby se veřejnost dozvěděla více o legislativním a procedurálním pozadí příchodu a usazení cizinců ze třetích zemí na území Česka.

Aktivity projektu:

1/ Novinová příloha na téma občanská angažovanost migrantů v časopisu Týden (vychází 11.9. 2017)

2/ Vzdělávací semináře pro novináře

3/ Vzdělávací semináře pro studenty žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK a na Fakultě sociálních studií MU. Koordinátorky projektu k dispozici vlastní metodiku pro vedení školení a také vlastní příručku pro učitele žurnalistiky The Module Lecture Guide.

4/ Blog Fóra migrantů – v průběhu projektu budeme usilovat o pravidelné přispívání migrantů na blog Fóra migrantů na serveru idnes.cz. Tento blog vznikl v roce 2010 a představuje otevřené místo pro diskuzi o migraci, médiích a životě cizinců v Česku a přináší pohled migrantů na nejrůznější celospolečenská témata.

5/ Veřejné debaty na témata spojená s migrací a integrací cizinců pro širokou veřejnost:

22.11. 2017 od 18:00 se bude konat první debata na půdě volnočasového centra Plechárna na Černém Mostě na téma děti s odlišným mateřským jazykem na školách

6.12. 2017 od 19:00 se můžete těšit na akci ve studiu Alta - Living realities: Cesta komika do středu Evropy / stand-up comedy s debatou


Autor: Kristýna Brožová, Program migrace, Člověk v tísni, o.p.s.