Za změnou je učitel: Příklady dobré praxe z Rakouska

Roland Humer

V rámci projektu Za změnou je učitel, který se snaží o posílení kompetencí budoucích učitelů pro začleňování globálního rozvojového vzdělávání do výuky, byly vydány Příklady dobré praxe z Rakouska. Příručky popisují zkušenosti se začleňováním globální dimenze do výuky z prostředí rakouských univerzit.
 

Stáhnout