Za změnou je učitel: Příklady dobré praxe z Velké Británie

Andrea Bullivant

V rámci projektu Za změnou je učitel, který se snaží o posílení kompetencí budoucích učitelů pro začleňování globálního rozvojového vzdělávání do výuky, byly vydány Příklady dobré praxe z Velké Británie. Příručka popisuje zkušenosti se začleňováním globální dimenze do výuky z prostředí britských univerzit.

Stáhnout