Zaměstnanostní projekty a fundraising

Milena Pešoutová, Tomáš Hirt a Zuzana Ramajzlová

Skripta Zaměstnanostní projekty a fundraising vydala v roce 2003 společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s brněnským romským střediskem DROM. První část skript nazvaná Zaměstnanostní projekty obsahuje vyčerpávající informace o tom, jaké možnosti nabízí klientovi úřad práce, jak vyhledávat pracovní nabídky, jak na ně odpovídat, jak připravit klienta na ústní pohovor a další informace, které se váží k získávání zaměstnání.
 
Část nazvaná Fundraising a nestátní neziskové organizace přináší základní informace, kde a jakým způsobem je možné získávat finance pro práci s klienty.

Stáhnout