Zapoj se v Praze

Publikováno: 30. 10. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Zapoj se v Praze
© Foto: EU

Projekt, který bude realizován v hl. m. Praze, má za cíl zlepšit složitou životní situaci mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených rizikovým chováním a nedokončeným vzděláním, a to prostřednictvím programu individuálního poradenství a motivačních aktivit. Projekt se zaměřuje také na podporu jejich rodiny ve vztahu k socializačním a vzdělávacím potřebám dětí. Dojde k posílení mezioborové spolupráce mezi NNO, školami a OSPOD. V projektu bude podpořeno 76 osob. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU.

Základní informace:

Název projektu: Zapoj se v Praze

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0001056

Skutečné datum zahájení: 1. 4. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2026


Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší nevyrovnané příležitosti dětí a dospívajících, kteří jsou ohroženi sociálním znevýhodněním. Jedním z hlavních faktorů ohrožení dětí a rodin je život v sociálně znevýhodněném prostředí, což se promítá do příležitostí ve všech oblastech života tím, že je zásadně snižuje - vzdělání, materiální zázemí, zájmové činnosti, péči o zdraví, sociální kapitál. V Praze jsou místa a celé domy, které definici SVL odpovídají.

V Praze je nedostatek a nedostupnost odpovídající podpory pro znevýhodněné mladistvé; nízkoprahová centra a další služby pro CS dospívající (14+) jsou nerovnoměrně rozprostřeny. Proto nedokáží reagovat na potřebu včasné a komplexní podpory v přirozeném prostředí.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je celkově zlepšit složitou životní situaci dospívajících a jejich rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených nedokončeným vzděláním a rizikovým chováním v hl. m. Praze, zejména na území Prahy 5, a to skrze dílčí cíle:

1. Prostřednictvím programu individuální podpory pro dospívající a jejich rodiny zajistíme:

  • Identifikací ohrožených mladistvých, zmapováním jejich situace a situace rodiny, jejich potřeb a následnou komplexní podporou pomůžeme 76 osobám z CS (57 dospívajícím a 19 jejich pečujícím osobám)
  • Pomocí intervence spolu se zapojením aktérů podpůrné sítě snížíme riziko předčasného odchodu ze vzdělávání a zvýšíme počet osob ze sociálně znevýhodněného prostředí v sekundárním školství, a to u přibližně 30 dospívajících

2. Pomocí motivačních aktivit a podpůrných opatření:

  • 32 ohroženým dospívajícím z CS zajistíme kvalitně trávený čas a rozvoj dovedností
  • V rámci podpůrných opatření dojde k pomoci přibližně 11 dospívajícím osobám, kterým se tím zlepší podmínky pro funkční rodinné a vzdělávací prostředí.

3. Identifikace, udržení a posílení sítě aktérů mezioborové spolupráce a posílení frekvencí kontaktů s klíčovými aktéry podpůrné sítě v rámci HMP a zejména Prahy 5


Autor: cvt

Související články