Zavádíme světově uznávaný program pozitivního rodičovství

Publikováno: 30. 5. 2024 Doba čtení: 2 minuty
Zavádíme světově uznávaný program pozitivního rodičovství
© Foto: Triple P

Když se stanete rodičem, očekává se, že se ihned stanete odborníkem na tuto disciplínu. Ale každý rodič se čas od času potýká s problémy – a to je oblast, kde může pomoci Triple P – Program pozitivního rodičovství. Nově tento program zavádíme u nás v Kladně pod Sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.

Co je Triple P?

Triple P je světově uznávaný program, který poskytne rodičům dovednosti potřebné k vybudování pevných rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování a předcházení problémům.

Díky Triple P rodiče nabydou schopnosti, které potřebují k tomu, aby vychovali sebevědomé zdravé děti a dospívající. Neříká lidem, jakými mají být rodiči. Spíše jim dává jednoduché a praktické strategie, které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. Přínosy bývají ohromné a dlouhodobé.

Co rodič získá?

Tři P v Triple P znamenají Positive Parenting Program, tedy Program pozitivního rodičovství, což znamená, že rodinný život by podle něj měl být mnohem příjemnější.

Triple P pomůže rodičům:

• vychovávat šťastné a sebejisté děti,

• zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života,
• stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují,
• podporovat chování, které se jim líbí,
• pečovat o sebe jako o rodiče,
• být si jistí, že dělají správnou věc.

Koho do programu zapojujeme?

Naše kolegyně ze Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi nejdříve absolvovaly lektorský kurz programu Triple P, aby ho následně mohly začít používat v praxi. První, na kom si lektorování vyzkoušely, byla skupina kladenských kolegyň – maminek.

Na začátku programu, si každá účastnice stanovila konkrétní cíl - čeho by chtěla dosáhnout. Při závěrečném hodnocení pak nadšeně sdílely konkrétní úspěchy:

„Naučila jsem se neeskalovat, vše pak probíhá ve větším klidu.”

„Moje dítě si začalo samo od sebe luxovat v pokoji.”

„Dcera se ráno sama učeše.”

Následně začaly strategie programu Triple P přinášet i do rodin, se kterými pracují v rámci sociálně aktivizačních služeb. Individuálně ho promítají do práce s klienty v rámci rozvíjení rodičovských kompetencí.

V budoucnu plánují program rozšířit i pro další skupiny rodičů.

„Program Triple P přináší řadu snadných strategií a postupů, které rodičům pomáhají v konkrétních situacích. Učíme maminky, jakou moc má správně vyřčená pochvala, důslednost nebo dávaní jasných pokynů. A maminky vidí, že to funguje,” shodují se naše pracovnice.


Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.  


Autor: ČvT

Související články