Zdroje dat a informací o integraci

Publikováno: 12. 3. 2017 Doba čtení: 4 minuty
Zdroje dat a informací o integraci
© Pixabay

Informace o integračních politikách různých států, statistiky a data, příklady z praxe nebo odborné analýzy není vždycky jednoduché najít. Víte, které zdroje kromě Ministerstva vnitra můžete využít v Česku? A už jste slyšeli o výzkumném projektu NIEM, který srovnává jednotlivé evropské integrační politiky zaměřené na uprchlíky? Přečtěte si naše tipy na zajímavé zdroje z Česka, Evropy i ze světa.

 

EVROPA

 

EUROSTAT

Migrant integration statistics: Data ze všech zemí EU ke klíčovým oblastem integrace migrantů: zaměstnanost, vzdělání, společenské začlenění, aktivní občanství. Kromě dat jsou jednotlivé indikátory rozpracovány v sérii analytických článků.

 

Evropská komise

European Website on Integrationposkytuje informace k integraci cizinců pro politické činitele a nevládní pracovníky, obsahuje popis agendy EU v souvislosti s integrací, knihovnu s odbornými materiály, základní informace a relevantní odkazy k jednotlivým zemím EU či příklady dobrých praxí.

 

NIEM

Srovnání jednotlivých evropských integračních politik zaměřených na uprchlíky nabízí nový web, kde najdete fakta a výsledky největšího výzkumného projektu v Evropské unii věnovaného integraci uprchlíků. Cílem výzkumného projektu The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) je vytvořit nástroj hodnocení státních integračních politik zaměřených na žadatele a držitele mezinárodní ochrany ve vybraných státech EU a současně monitorovat jejich aplikaci v praxi. Výzkumu se účastní organizace Člověk v tísni spolu s dalšími 15 evropskými organizacemi a výzkumnými institucemi. Strategickým partnerem je MPG (Migration Policy Group), která vytváří respektovaný index MIPEX.

 

SVĚT

MIPEX (Migrant Integration Policy Index)

je interaktivní nástroj k posouzení, srovnávání a zlepšování integrační politiky. Srovnává integrační politiky 38 zemí v Evropě a severní Americe. Pomocí 167 ukazatelů hodnotících přístup vlád k integraci MIPEX sestavuje vícerozměrný obraz o možnostech přistěhovalců zapojit se do společnosti, hodnotí politiky a jejich zavádění do praxe a zjišťuje, zda jsou všem zaručena stejná práva, povinnosti i příležitosti.

 

OECD

Indicators of Migrant Integration: srovnání úspěšnosti integrace napříč EU a zeměmi OECD, 27 indikátorů z 5 oblastí: zaměstnanost, vzdělání, společenské začlenění, občanská angažovanost, sociální koheze. Údaje k demografii, specifickým skupinám (mladí lidé migrantského původu a jejich úspěch jako měřítko úspěšné integrace, občané třetích zemí atd.)

Making Integration Work: série publikací shrnujících nejdůležitější poznatky z odborných prací OECD na téma integrace, každé vydání se bude soustředit na hlavní výzvy, zkušenosti a příklady dobré praxe. První vydání se věnuje integraci uprchlíků.

 

MIGRATION POLICY INSTITUTE

MPI je nezávislý think tank sídlící ve Washingtonu a zabývající se analýzou migračních pohybů. Na jeho webu najdete různé studie, analýzy a grafyz oblasti migrace a integrace a s globálním zaměřením.

 

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Ministerstvo vnitra

V ČR spadá oblast integrace cizinců do gesce ministerstva vnitra, ale podílejí se na ní také jiná ministerstva, jako například ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo školství. Na webu MV najdete informace a souhrnné zprávy o procesu integrace cizinců, azylantů, přesídlenců a krajanů na území České republiky.

Základním vládním dokumentem nastavujícím cíle a nástroje integrace je Koncepce integrace cizinců, jejíž poslední verze je z roku 2016 a nese podtitul Ve vzájemném respektu.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Údaje o počtu zaměstnanců z řad cizinců jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Statistiky počtu podnikatelů působících v ČR dle občanství poskytuje na svém webu MPO.

 

Integrační centra

MV prostřednictvím Správy uprchlických zařízení provozuje Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) v Moravskoslezském, Pardubickém, Plzeňském, Zlínském, Karlovarském, Libereckém, Jihočeském a Olomouckém kraji a kraji Vysočina. V Praze provozuje Integrační centrum Magistrát hlavního města.

Cizinci.cz

Společný informační portál MV a MPSV o integraci cizinců v České republice

 

ČSÚ (Český statistický úřad)

Vybrané statistické údaje o cizincích (počet, zaměstnanost, nabývání občanství, mezinárodní ochrana atd.) jsou dostupné v průřezové statistice Cizinci. Kromě toho ČSÚ každoročně vydává publikaci Cizinci v ČR, obsahující souhrn dat o životě cizinců v Česku.

 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Konsorcium sdružuje 18 nevládních organizací, které v ČR pracují s migranty a uprchlíky, informují veřejnost o jejich situaci a formulují postoje k migrační, azylové a integrační politice ČR.

Migrační manifest Konsorcia analyzuje hlavní problémy české migrační, azylové a integrační politiky a navrhuje jejich řešení.

Autor: ČvT

Související články