Nabídka pro média

Nabídka pro média

© Foto: Archiv Člověka v tísni

Proč se zajímáme o mediální obraz migrantů? Podle šetření agentury Median z roku 2015 zná 40% Čechů nějakého cizince - nejčastěji slovenské nebo ukrajinské národnosti. Všichni ostatní si představu o migrantech žijících v Česku vytvářejí v první řadě prostřednictvím mediálního zpravodajství. Média proto nesou velkou odpovědnost za to, aby cizince samotné i téma migrace zobrazovala co vyváženěji a nejblíže realitě. Nejen pro běžné občany, ale i pro novináře však často bývá složité najít kontakt k cizincům a jejich příběhům, pochopit situace, které v běžném životě řeší a najít důvěryhodné odborníky a zdroje informací k tomuto komplexnímu tématu. Proto spolupracujeme s novináři a médii a snažíme se je při jejich zpravodajské činnosti na téma migrace a cizinců podporovat. 

A jak to děláme?

Médiím nabízíme*:

 • Informace a data o migraci a integraci v Česku, Evropě i za jejími hranicemi
 • tipy na aktuální zajímavá témata vhodná k mediálnímu zpracování
 • dramaturgickou spolupráci na pořadech, pomoc s výběrem témat či hostů
 • osobní setkání a konzultaci migračních témat
 • vlastní vyjádření či zpracování komentáře nebo článku k otázkám migrace a integrace
 • zprostředkování kontaktů na migranty, odborníky nebo zástupce NNO
 • výstupy z vlastní analytické a výzkumné práce
 • studijní a rešeršní cesty pro novináře do zahraničí
 • školení redaktorů v otázkách migrace a integrace  

Studentům žurnalistiky nabízíme*:

 • možnost účastnit se našeho semestrálního kurzu Novinář a menšinová témata: Média a migrace na FSV UK, kde se mohou seznámit s tématem a možnými způsoby jeho zpracování, poslechnout si zajímavé hosty z praxe a vyzkoušet si práci s migračními tématy v terénu
 • možnost účastnit se rešeršních a studijních cest, kde si vyzkouší práci s tématem přímo v terénu
Zaujala Vás některá z našich nabídek, nebo máte dotaz týkající se migrace, cizinců a jejich integrace? Pro více informací nás kontaktujte na migrace@clovekvtisni.cz


*možnost realizace nabízených aktivit je odvislá od aktuálních finančních kapacit, které jsou závislé na projektovém fundraisingu. Po domluvě je možné vybrané aktivity financovat i jako samoplátce. 

Celý text Méně textu

Novinky