Nabídka pro média

Nabídka pro média

Proč se tolik zajímáme o mediální obraz migrantů? Podle výzkumů má osobní kontakt s někým s migrantskou minulostí pouze 40% občanů České republiky. Všichni ostatní si představu o cizincích žijících v Česku vytvářejí převážně prostřednictvím médií. Program migrace spolupracuje s novináři a médii. Cílem je poskytnout české veřejnosti skrze zpravodajství více informací o migraci a cizincích v Česku.

Nabízíme:

 • informace z oblasti migrace v Česku i evropských zemích,
 • dramaturgickou spolupráci na pořadech, pomoc s výberem témat,
 • osobní setkání a konzultace témat, která vás zajímají,
 • tipy na aktuální témata prostřednictvím pravidelného newsletteru o migraci - pokud máte zájem o jeho zasílání, napište nám na migrace@clovekvtisni.cz,
 • zprostředkování kontaktu na migranty, odborníky nebo zástupce NNO pro vaše články,
 • ad hoc nabízíme výměnné cesty novinářů do zahraničí,
 • zveřejňujeme výstupy z vlastní analytické a výzkumné práce.

Jsme členy:

 • Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR - aktivně se účastníme mediálních a advokačních skupin Konsorcia,
 • PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants),
 • Expertní skupiny ke vzniku Pražské koncepce integrace cizinců,
 • Jsme členem týmu 15 evropských organizací, které pracují až do roku 2021 na výzkumném projektu The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM). Cílem projektu, který poběží ve dvou fázích až do roku 2021, je vytvoření nástroje hodnocení státních integračních politik zaměřených na žadatele a držitele mezinárodní ochrany ve vybraných státech EU a současně monitorovat jejich aplikaci v praxi. Pro více informací a výstupů z projektu sledujte také nový web www.forintegration.eu.
 • Strategickým partnerem projektu je MPG (The Migration Policy Group) - organizace, která vytváří známý a respektovaný index MIPEX. Lídrem projektu je Varšavská organizace IPA (the Institute of Public Affairs). Do projektu budou zapojeny i osoby požívající mezinárodní ochrany.
 • V4NIEM projektu (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism), který je součástí širšího evropského projektu NIEM a zaměřuje se na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních integračních politik zemí Visegrádu, s cílem přispět k zefektivnění a zlepšení integrace uprchlíků a dalších držitelů mezinárodní ochrany v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku za účelem předcházení nesouladu a neshod mezi nově příchozími a starousedlíky a snižování rizika vzniku potenciální vzájemné agrese.

Celý text Méně textu

Novinky

Jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Jak funguje integrace uprchlíků v Drážďanech?

Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Výukové materiály k tématu migrace volně ke stažení

Otrocká práce v Česku

Otrocká práce v Česku

Jaká jsou práva azylantů a pracovních migrantů?

Jaká jsou práva azylantů a pracovních migrantů?

Jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Jak čeští imigranti v USA psali dějiny

Zdroje dat o integraci

Zdroje dat o integraci

Další