Žijeme městem - příručka s lekcemi do výuky pro 2. stupeň základních škol

Člověk v tísni, o.p.s., Vzdělávací program Varianty 2023 Kolektiv autorů

Metodická příručka Žijeme městem vznikla jako doprovodný materiál stejnojmenného online kurzu, lze ji ale při práci s dětmi využít i samostatně.

Kurz je určen žákům a žákyním druhého stupně ZŠ a jejich vyučujícím. Jeho cílem je:


Kurz se skládá z krátkých videí, textů, úkolů a tzv. hrdinských výzev k jednotlivým tématům, a také z návodů pro děti, jak mapovat jejich okolí a připravit vlastní žákovský projekt.  Lze ho využít v různých předmětech – od občanské výchovy po přírodopis.

Je přístupný zdarma po registraci na webových stránkách https://kurz-zijememestem.clovekvtisni.cz.

Jádro metodické příručky tvoří lekce do výuky, které doplňují a rozšiřují jednotlivé tematické kapitoly online kurzu: 
Kapitoly obsahují i inspirativní texty od odborníků a odbornic z oblasti architektury, městského plánování, environmentalistiky nebo sociologie. Všechny texty se týkají toho, co a jak může ovlivňovat kvalitu života ve městě, a jakou roli v tom mohou mít děti a dospělí.

Důležitou součástí příručky jsou tipy, jak na mapování místa, kde žáci a žákyně žijí a také části věnované přípravě a realizaci žákovských projektů.Metodika vznikla v rámci projektu „Společně pro kvalitní život v metropoli“, který byl spolufinancován Evropskou unií. Realizace proběhla v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (reg. č.: CZ.07.4.6 8/0.0/0.0/20_079/0002128). Za obsah materiálu nesou odpovědnost realizátoři a realizátorky projektu. Informace zde uvedené nejsou oficiálním stanoviskem Evropské unie.

ISBN: 978-80-7591-072-1

 

Stáhnout