Změřte si mediální gramotnost!

Publikováno: 29. 5. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Změřte si mediální gramotnost!
© Foto: JSNS

Zjistěte pomocí nové webové aplikace MQtester, jak se orientujete v mediální sféře! MQtester byl vyvinut tak, aby hravou formou vzdělával studenty i dospělé v oblasti médií. 

Úlohy v MQtesteru jsou rozděleny do tří úrovní, první je nejsnazší, třetí nejtěžší. Můžete v nich získat maximálně 15, 20 a 25 bodů. Sečtením získaných bodů ve všech úrovních pak zjistíte svůj celkový „kvocient mediální gramotnosti".

Využijte MQtester jako podklad do výuky mediální výchovy, nebo vyzvěte žáky, ať si jej projdou samostatně.

Proč je důležité být mediálně gramotný?

Média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich většinu informací. Mediální krajina se v posledních letech proměnila zásadním způsobem. Internet je nesrovnatelně dostupnější, sociální sítě se staly opravdovým fenoménem, nemalá část naší každodennosti se odehrává v kyberprostoru. Rozvoj digitálních technologií klade na všechny, kteří se chtějí v mediálním světě orientovat a sebejistě pohybovat, stále vyšší nároky. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního vzdělávání.


V rámci programu Jeden svět na školách jsme na poli mediálního vzdělávání aktivní už více než 10 let. Mezi naše projekty v této oblasti patří například právě probíhající Týdny mediálního vzdělávání, které se již po třetí konají na více než stovce základních i středních škol po celé republice. K příležitosti zahájení letošního ročníku jsme spustili webovou aplikaci MQtester, jež si klade za cíl hravou formou vzdělávat v oblasti médií. Mohou ji využívat nejen žáci, ale i široká veřejnost. Výzva „Změřte si mediální gramotnost“ je určena všem. 

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel
Náklady na webovou aplikaci byly hrazeny z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.

Autor: JSNŠ

Související články