Znalosti je důležité získávat celý život, vědí budoucí podnikatelé v Kambodži

Publikováno: 20. 12. 2021 Doba čtení: 5 minut
Znalosti je důležité získávat celý život, vědí budoucí podnikatelé v Kambodži
© National Vocational Institute of Battambang

Člověk v tísni spolupracuje s partnerskými organizacemi na zlepšení kvality středního technického vzdělání v provincii Battambang na severozápadě Kambodži. Projekt věnuje zvláštní pozornost zemědělsko-potravinářskému odvětví.

Projekt zahájil Národní institut pro odborné vzdělávání (NVIB) a jedním z jeho cílů je pomoci mladým lidem získat dovednosti, po nichž je na trhu práce velká poptávka.

Člověk v tísni se společně s dalšími partnerskými organizacemi snaží zajistit, aby studenti měli odpovídající přístup ke kvalitnímu vzdělávacímu programu, vybavení a zařízení laboratoří. Podpora zemědělské produkce a zpracování potravin zvyšuje zaměstnanost mladých lidí v tomto odvětví, vytváří nové obchodní příležitosti, vede k větší produktivitě a vyšším příjmům. Malé podniky mají ve společnosti nezastupitelnou roli a pro stimulaci hospodářského růstu jsou klíčové.

V Kambodži realizoval Člověk v tísni v uplynulém roce projekt Partnerství pro rozvoj zaměstnanosti a dovedností (Partnership for Employment and Skills Development - PESD). Hlavním donorem projektu je Česká rozvojová agentura a na jeho realizaci a financování se podílí Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Vzdělávání budoucích podnikatelů

Dvacetiletá Chanteng nemohla nedokončit studium na střední škole, ovšem pustila se do nově otevřeného kurzu zpracování zemědělských a potravinářských produktů. Na facebookové stránce NVIB si Chanteng našla informace o různých technických programech a tento kurz ji zaujal.

Finanční nesnáze rodiny ji přinutily ukončit školu v devátém ročníku. Aby se poté uživila, pracovala v místní restauraci. „V době, kdy jsem musela nechat školy, jsem byla naprosto ztracená,” říká. „Nic jsem pořádně neuměla a o své budoucnosti jsem neměla ponětí. To, že jsem neměla v životě žádný cíl, mě opravdu dost stresovalo.”

Rozhodla se přihlásit na čtyřměsíční bezplatný kurz, který nabízí NVIB. Tam si Chanteng osvojila znalosti, o kterých nikdy předtím neslyšela. Tento program jí pomohl utvořit si jasnější představu o svých budoucích plánech. „Jsem za tuto příležitost vzdělávat se moc vděčná. Dostali jsme k dispozici vše – bezplatné školení, výukové materiály i kolej, kde jsme mohli přespávat, když jsme měli praktická cvičení,” říká Chanteng.

Během kurzu se naučila zpracovávat ovoce a zeleninu, zavařovat a vyrábět šťávy. Součástí výuky bylo také školení o konzervaci výrobků a správných hygienických postupech.

Různá prostředí, ale společný sen

V kurzu, který díky Člověku v tísni nedávno proběhl, se sešlo 20 studentů pocházejících z různých prostředí a s různými životními zkušenostmi. Byli mezi nimi ženy v domácnosti, drobní podnikatelé, studenti s nedokončeným středoškolským vzděláním, čerství maturanti a dokonce i lidé, kteří nikdy formálně nestudovali. Chanteng říká, že většina jejích spolužáků má v plánu dodávat na místní trhy ovocné a zeleninové šťávy. Někteří si chtějí otevřít vlastní stánek. Přestože pocházejí z různých prostředí, všichni mají společný cíl.

Po absolvování kurzu chce Chanteng pracovat v místním potravinářském podniku a přitom si našetřit dostatek peněz na to, aby si mohla založit vlastní malé podnikání, možná už dokonce tak za dva roky. Jakmile bude mít dostatečné prostředky a schopnosti, chtěla by provozovat stánek s ovocnými a zeleninovými šťávami. „Jsem moc ráda, že mám svůj sen,” říká. Na otázku, čím budou její produkty výjimečné, odpoví, že půjde o kvalitu a techniku výroby. Své zákazníky může ujistit, že její nápoje jsou vždy vyráběny pomocí správných postupů a technik, které si osvojila během školicího programu.

Výuka uprostřed pandemie COVID-19

Pandemie COVID-19 je pro účastníky programu trvalou komplikací. Pro učení založené na praxi není distanční výuka tak efektivní, jako prezenční forma. Naštěstí mají studenti laskavé a ochotné učitele s velkým smyslem pro odpovědnost. Ti se vždy ujišťují, že všichni jsou na stejné stránce a probírané látce rozumějí.

„Probíhal skupinový chat, naši školitelé ho sledovali a vždycky nám poradili, když jsme měli nějaké pochyby,” říká spolužačka Chanteng. „Přestože praktická cvičení trvala jen dva měsíce, byli jsme velmi vděčni za to obrovské úsilí, které do našeho vzdělání naši školitelé vložili.”

Všichni museli museli během výuky přísně dodržovat hygienická opatření. Je to běžná praxe jak pro činnosti spojené se zpracováním potravin, tak pro prevenci proti šíření COVID-19.

Na dosažení dobrých výsledků se musí podílet celá vesnice

Na pozitivní přístup studentů ke kurzu jsme jako realizátoři projektu hrdí. Pobočka Člověka v tísni v Kambodži je vděčná, že může tuto instituci a studenty podporovat nejrůznějšími způsoby, včetně renovace laboratoře na zpracování potravin, nového vybavení učeben a poskytování školení pro učitele technických oborů. To vše hraje roli při zlepšování kvality učebních osnov a pomáhá mladým lidem vybavit se schopnostmi potřebnými pro trh a zároveň je propojit s potenciálními zaměstnavateli v tomto odvětví. K tomuto úspěchu přispěli dárci, partneři a podporovatelé projektu ze soukromého i veřejného sektoru.

„Díky projektu PESD realizovanému Člověkem v tísni a podporovanému Ministerstvem práce a odborného vzdělávání se nám podařilo vytvořit tento kvalitní vzdělávací program,“ říká ředitel NVIB Ngounhort Hen. „Finanční a technická podpora, které se nám dostalo od rozvojových partnerů, je k nezaplacení. Pomáhá nám realizovat kvalitní programy a zlepšovat lidské zdroje.”

Učení je nikdy nekončící proces

Krátký čtyřměsíční kurz lze zakončit třemi různými osvědčeními různých úrovní, včetně technického a odborného osvědčení, známého jako Certifikát C1. Chanteng říká, že v příštím roce bude pokračovat a chce získat certifikáty C2 a C3. „Pokud mi to čas dovolí, určitě se po získání certifikátů všech tří úrovní přihlásím na bakalářské studium,” říká. „Získávání celoživotních dovedností je pro jednotlivce zásadní – bez ohledu na věk.

Autor: Sophika Kun, People in Need Cambodia Communication Officer

Související články