Zpravodajské hodnoty, fake news a předsudky: základy fungování médií v nových lekcích JSNS

Publikováno: 23. 5. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Zpravodajské hodnoty, fake news a předsudky: základy fungování médií v nových lekcích JSNS
© Foto: JSNS

Každý den se kolem nás objevují nové a nové informace. Abychom se v nich vyznali, je potřeba také orientovat se v tom, jak zprávy vznikají. Připravili jsme proto tři nové audiovizuální lekce série O médiích, které jasnou a zábavnou formou představují základy fungování médií. Žáci se v nich seznámí se zpravodajskými hodnotami, pojmem fake news i složitějšími termíny jako jsou kognitivní zkreslení (bias) a předsudky.

Série O médiích je založena na svěžím vzdělávacím pořadu australské veřejnoprávní televize ABC. Na českém dabingu se mj. podíleli Martha Issová, Pavla Beretová, Anna Čtvrtníčková, Jan Cina a Petr Vančura. Lekce doporučujeme zejména pro žáky 2. stupně základních škol. Vzhledem ke krátké stopáži (každé z videí má maximálně 15 minut) jsou lekce vhodné pro využití i v jedné vyučovací hodině. Ke každé z nich jsme připravili také interaktivní pracovní listy v podobě kvízu. Díky němu můžete ověřit, jak pozorně vaši žáci sledovali děj filmu a zda porozuměli danému tématu.

O médiích: Jak vznikají zprávy

Žurnalisté, kteří zprávy vytvářejí, musejí zvažovat různé hodnoty a kritéria a je dobré si uvědomit, jak tento výběr může ovlivňovat způsob, jakým vnímáme svět kolem sebe. V prvním z dílů série O médiích jsou mladým lidem právě tato kritéria vysvětlena, film je postupně seznámí se zpravodajskými hodnotami. Na video je vhodné navázat některou z doporučených aktivit, díky kterým se žáci blíže seznámí s prací novinářů a naučí se rozpoznat kvalitní zpravodajství.

O médiích: Ve světě fake news

Občas jsou fake news jen nevinnou hrou, mnohdy však mohou mít dopad na politické směřování celé země. Naštěstí existují postupy a nástroje, pomocí kterých je o něco jednodušší rozpoznat, zda třeba článek, který je mimořádně sdílený na sociálních sítích, odpovídá skutečnosti nebo se spíš jedná o promyšlenou manipulaci.

Ve druhém díle série O médiích je pozornost věnována právě problematice fake news. Na příkladu dezinformací může vyučující svým žákům vysvětlit, proč je dobré čerpat informace jen z ověřených zdrojů. Žáci a studenti se mimo jiné mohou zamyslet nad tím, jaké fake news existovaly v minulosti a jakou podobu mají v dnešní době.

O médiích: Zkreslení a předsudky

Třetí díl série se zaměřuje na složitější témata, jakými jsou kognitivní zkreslení (bias) a předsudky a předpojatosti. Cílem lekce je nejen seznámit žáky s těmito pojmy, ale také ukázat, že k tomuto zkreslení může docházet nejen během našeho individuální získávání a zpracování informací. Film i doprovodné materiály do hodiny nabízí stručný, ale důkladný vhled do toho, jak si lze zkreslení či předsudky uvědomovat nejen u ostatních, ale i u sebe a jak k nim zaujmout kritický postoj.

Překlopení série O médiích z původvní australské verze do české (dabing, vznik nových výukových materiálů, informačních textů a vzdělávacích interaktivních kvízů) se uskutečnilo díky finanční podpoře nadace Bakala Foundation

"Mediální výchova rozvíjí u dětí kritické myšlení a obezřetnost. S pomocí jednoduše pochopitelných konceptů se děti naučí rozklíčovat zprávy, které je obklopují, a dokáží lépe posoudit, které z nich mohou být nepravdivé či manipulativní. Určitě je to jedna z cest, jak do budoucna vybavit společnost tak, aby byla odolná vůči dezinformacím a mediálním tlakům," vysvětluje motivaci podpořit vznik nových lekcí o médiích ředitel nadace Bakala Foundation Václav Pecha.

Další nabídka Týdnů mediálního vzdělávání

Lekce O médiích jsou součástí naší nabídky Týdnů mediálního vzdělávání 2022, jejichž cílem je rozvíjet mediální gramotnost a posilovat kritické myšlení žáků a studentů. Zapojit se do nich může kterákoliv základní a střední škola v České republice, a to až do 17. června

Autor: JSNS

Související články