Zveme vás na 6. ročník konference S asistenty k lepší škole

Publikováno: 9. 8. 2023 Doba čtení: 6 minut
Zveme vás na 6. ročník konference S asistenty k lepší škole
© Foto: Věra Nemochovská

Zveme všechny asistenty a asistentky pedagoga, vyučující i ředitele škol na 6. ročník konference S asistenty k lepší škole. Konference každoročně pořádaná Člověkem v tísni proběhne 17. října 2023 v Centru současného umění DOX v Praze a bude se věnovat posilování psychické odolnosti dětí i samotných asistentek a asistentů pedagoga. Konference se koná díky podpoře ze sbírky Lepší škola pro všechny. 

PROGRAM KONFERENCE

Dopolední blok: 9:00 12:00

Zahájení konference – Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni

Péče o dětské duševní zdraví očima dospělých aneb Co je Zázemí pro duši? – Barbora Pšenicová, ředitelka Nevypusť duši

Současná situace a výhledy profese asistentů pedagogaZbyněk Němec, Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Záměr MŠMT na parametrizaci pozice asistenta pedagogaMichal Černý, ředitel Odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Panelová debata: Podpora psychické odolnosti  praktické příklady ze škol

  • Jana Pekařová, zástupkyně ředitele, ZŠ Skálova, Turnov
  • Kateřina Hofhansová, asistentka pedagoga, ZŠ Skálova, Turnov
  • Olena Stelmashenko, psycholožka
  • Lucie Pivoňková, supervizorka pro pedagogické pracovníky, lektorka DVPP, Člověk v tísni

Odpolední blok: 13:00–16:20

Workshopy: 1. blok (13:00 - 14:30)

A) Podpora žáků v krizových situacích a principy krizové intervence – Alexandra Petrů, Člověk v tísni

B) Komunikace v práci asistenta pedagoga – Lucie Pivoňková, Člověk v tísni

C) Trauma respektující přístup – představení metody – Olena Stelmashenko, psycholožka, Kateřina Nováková, SOFA

D) Sebepoškozování u žáků – fakta a mýty – Dagmar Hájková

E) Téma smrti v dětském kolektivu – Tereza Lysá, Veronika Kašparová, Poradna Vigvam


Workshopy: 2. blok (14:50 - 16:20)

F) Příběh Jany II: jak může škola přispět k řešení obtížné situace dítěte a jeho rodiny – Alexandra Petrů, Člověk v tísni

G) Uvolnění od stresu pomocí vědomé práce s tělem – Veronika Endrštová, Člověk v tísni

H) Pocit bezmoci v roli asistenta pedagoga a jak s ním nakládat – Martin Sedláček

I) Adaptace na změny – Klára Lampová, Nevypusť duši

J) Bezpečné klima ve třídě – Lucie Pivoňková, Člověk v tísni

Anotace workshopů najdete níže.

Kapacita konference je již naplněna, pokud se chcete přihlásit jako náhradník, napište na: anna.posvicova@clovekvtisni.cz 

Anotace workshopů

Podpora žáků v krizových situacích a principy krizové intervenceAlexandra Petrů, Člověk v tísni

Workshop bude zaměřen na podporu žáků a studentů nacházejících se v krizových situacích. Na konkrétních příkladech ze školní praxe se seznámíme a pokusíme aplikovat základy a principy krizové intervence, které nám mohou pomoci tyto situace řešit bezpečným způsobem. Jak pro nás, pedagogické pracovníky, tak i pro žáky a studenty, kteří potřebují naši okamžitou pomoc. Podíváme se na dopady krize v prožívání a chování žáků ve škole a na vliv krize na jejich školní úspěšnost. Dále si zprostředkujeme možnosti spolupráce s organizacemi, které nám mohou být v řešení obtížných situací žáků a studentů nápomocny.

Role komunikace v práci asistenta pedagogaLucie Pivoňková, Člověk v tísni

Pro spolupráci asistenta s pedagogem existuje jen málo závazných a návodných pokynů. Klíčovým prvkem jejich spolupráce je jejich vzájemná komunikace. Během workshopu se budeme věnovat tomu, jak komunikační prostředky co nejlépe využívat ve prospěch asistenta, pedagoga a zejména dětí ve třídě. Workshop je určen pro asistenty pedagoga a vyučující.

Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování – představení metodyOlena Stelmashenko, Člověk v tísni, Kateřina Nováková, SOFA

Cílem trauma respektujícího přístupu je podpora dětí s negativními a traumatickými zkušenostmi z dětství. Během workshopu se budeme věnovat pochopení příčin náročného chování u dětí v důsledku traumatu, porozumění mechanismům zvládání zátěžových situací a deeskalačním metodám. Budeme se zabývat také tím, jak identifikovat ohrožené dítě a jak s ním komunikovat. Metodu Trauma respektujícího přístupu v Česku rozvíjí organizace SOFA.

Sebepoškozování u žáků – fakta a mýtyDagmar Hájková

Společně pronikneme do této citlivé problematiky a prostřednictvím hravých aktivit si rozšíříme povědomí o sebepoškozování u žáků. Zaměříme se zejména na školní prostředí a ukážeme si cesty, jak můžeme v dané situaci přistoupit k žákům, kteří s touto problematikou bojují. A také sami k sobě, abychom si zachovali profesionalitu a zároveň udělali vše, co je v naší kompetenci z pozice učitele/asistenta/pracovníka školy. Ve zbývajícím čase budeme mluvit o rizicích, která jsou se sebepoškozováním spojená. Workshop je vhodný pro účastníky, kteří se v dané problematice až tolik neorientují a pojednává o základních informacích.

Téma smrti v dětském kolektivuTereza Lysá, Veronika Kašparová, poradna Vigvam

Workshop vás seznámí s tím, jak děti a dospívající prožívají ztrátu a jak s tématem pracovat v dětském kolektivu. Budeme se věnovat tomu, jak snížit pocity nejistoty a nepatřičnosti při rozhovorech na téma „ztráty a smrti“ s třídními kolektivy, jednotlivci nebo s rodinou žáka. Vyzkoušíme si také některé techniky, které můžete využít při práci s jednotlivci nebo třídou.

Příběh Jany II: jak může škola přispět k řešení obtížné situace dítěte a jeho rodinyAlexandra Petrů, Člověk v tísni

Jana je šestnáctiletá dívka, kterou její životní podmínky dovedou až k útěku z domova. Dostává se do péče orgánu sociálně právní ochrany dítěte a do diagnostického ústavu. Jana potřebuje komplexní podporu, aby mohla být její obtížná životní situace vyřešena. Na workshopu se podíváme na to, jakou roli v komplexní podpoře Jany může zastávat škola, jakým způsobem by měla komunikovat s rodiči či OSPOD, a které nástroje k tomu může škola využít. Pro účast na workshopu Příběh Jany II. není nutná znalost online kurzu Příběh Jany.

Uvolnění od stresu pomocí vědomé práce s tělemVeronika Endrštová, Člověk v tísni

Tělo je s námi od rána do večera a pomáhá nám nést nejen fyzickou, ale i psychickou zátěž. Pokud je jedné či druhé zátěže příliš, často se tělo hlásí nějakou bolestí či únavou. To je zároveň moment, kdy si ho teprve začneme více všímat. Na workshopu si vyzkoušíme cviky, které můžete sami praktikovat a bolesti či únavě předcházet. Zkusíme se společně zastavit, věnovat pozornost vlastnímu tělu a s dechem a vědomým pohybem uvolnit od stresu a rozhýbat energii ve všech jeho částech. Naučíme se základy tzv. „uzemnění“ a dotkneme se tématu propojení těla, emocí a myšlení.

Pocit bezmoci v roli asistenta pedagoga a jak s ním nakládatMartin Sedláček, psychoterapeut, lektor

Po úvodu, kdy se zaměříme se na pocit bezmoci a jeho původ, se budeme věnovat dvěma zásadním strategiím, tj. přijetí na jedné straně a změně kontextu situace na straně druhé. Dotkneme se rovněž práce se zdroji, jež je nedílnou součásti zvládaní a transformace pocitů bezmoci.

Adaptace na změnyKlára Lampová, Nevypusť duši

Workshop je určený pro všechny, kdo se chtějí přestat bát změn a kdo chtějí vnímat změnu jako příležitost. Podíváme se na základní fáze a principy změn. V průběhu zmapujeme vlastní pocity a postoje ke změnám. Objevíme způsoby, jak poznat a posílit svou komfortní zónu. Projdeme také vhodné postupy, jak žáky podporovat v období adaptace na změny a rozšíříme možnosti, jak změny chápat, přijímat a pozitivně využít. Důraz klademe na interaktivitu a sdílení dobré praxe mezi účastníky a účastnicemi navzájem. Odnesete si několik užitečných aktivit, které budete moci využívat jak sami pro sebe, tak i ve třídě se svými žáky.

Bezpečné klima ve tříděLucie Pivoňková, Člověk v tísni

Workshop je zaměřen na efektivní komunikaci a proces vytváření bezpečného prostředí ve třídě, které snižuje riziko šikany a jiných nežádoucích negativních jevů objevujících se ve školních kolektivech. Během workshopu se zaměříme na podporu bezpečí v procesu učení. 


Autor: Václav Zeman

Související články