1Planet4All: zapojte se do řešení změny klimatu

Publikováno: 24. 9. 2020 Doba čtení: 3 minuty
1Planet4All: zapojte se do řešení změny klimatu
© Foto: Člověk v tísni

Změna klimatu je jednou z největších výzev dneška. Její projevy můžeme pozorovat čím dál častěji, bez ohledu na to, kde žijeme. Extrémní výkyvy počasí jako jsou vlny horka, silné deště, sucho, povodně nebo požáry, představují jen zlomek problémů, se kterými se v posledních letech potýkáme. Nejhůře situace dopadá na rozvojové země, které ke změně klimatu přispívají nejméně, ale nejhůře se vypořádávají s jejími důsledky. Místní projevy klimatické změny ztěžují přístup k potravinám, k pitné vodě, zhoršují zdravotní stav obyvatel, způsobují hromadné vysídlení a obecně prohlubují globální chudobu. 

Rychlost, kterou klimatická změna postupuje je bezprecedentní a dnes už víme, že se děje v důsledku lidské činnosti. Lidstvo tak má řešení změny klimatu ve svých rukách. Je ale potřeba, aby se začalo jednat, co nejdříve a na co nejvíce úrovních. Klimatická změna bude naše životy ovlivňovat i v budoucnu, a proto je zapotřebí, aby především mladá generace chápala její příčiny, důsledky i možnosti řešení, a převzala aktivní zodpovědnost za udržitelnou budoucnost pro všechny.

Člověk v tísni, změna klimatu a ochrana životního prostředí

Člověk v tísni se tématu změny klimatu a ochraně krajiny věnuje dlouhodobě v rámci svých zahraničních projektů. „Pomoci těm nejchudším lidem přizpůsobit se dopadům změny klimatu, je pro nás morální povinností a jedním z nejúčinnějších způsobů, jak bojovat s chudobou, zabránit nucenému vysídlení a zajistit udržitelné živobytí a spravedlivější globální společnost. Zároveň je ale potřeba, aby společnost v zemích rozvinutých měla dostatek relevantních informací a chápala všechny souvislosti,“ říká koordinátorka projektu 1Planet4All Kateřina Gabrielová. 

Právě projekt 1Planet4All je jednou z iniciativ, jak téma změny klimatu dostat do povědomí mladých lidí v Česku, zvýšit jejich porozumění celého problému a motivovat je, aby se zapojili do řešení. Projekt poskytne dlouhodobou metodickou podporu pedagogům v rozvoji aktivního občanství u žáků a ve vzdělávání o změně klimatu. Studentům a mladým lidem dá možnost se aktivně zapojit do nejrůznějších aktivit, jako jsou tvůrčí dílny, debaty s odborníky, kampaně, anebo příprava vlastních projektů. „Skrze spolupráci s médii, influencery a nejrůznějšími umělci bychom rádi toto téma přinesli blíže k lidem a ukázali, že každý z nás se může podílet na řešení a naše budoucnost možná není tak černá, jak se v současné době mnohdy prezentuje,“ dodává Gabrielová.

O projektu 1Planet4All

Projekt 1Planet4All je mezinárodní projekt probíhající v 11 evropských zemích včetně České republiky, který je zaměřený na zvyšování povědomí mladých lidí o klimatické změně, o příčinách a dopadech nejen na nás, ale i na lidi v rozvojových zemích, o možnostech řešení, a především převzetí osobní odpovědnosti za udržitelnou budoucnost. 

Projekt je podpořený z prostředků Evropské unie a jejího programu DEAR (Development Education and Awareness Rising), který se snaží motivovat mladé lidi k tomu, aby se zapojovali do řešení globálních témat a výzev, se kterými se dnešní svět potýká.

DEAR program

Program Evropské komise DEAR pro rozvojové vzdělávání a zvyšování povědomí podporuje projekty, které zapojují veřejnost Evropské unie do celosvětových otázek sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje.

Financováním projektů, jako je 1planet4all, se program DEAR snaží šířit univerzální hodnoty svobody, demokracie a právního státu a umožňuje evropským občanům pozitivně přispívat ke globálnímu rozvoji.

Program DEAR financuje až 30 projektů, které současně probíhají ve členských státech EU. Tyto projekty přispívají ke zvýšení porozumění evropské veřejnosti o sociálních a globálních tématech a k aktivnímu zapojení do řešení na místní i mezinárodní úrovni.

Program DEAR prosazuje podporu EU pro Cíle udržitelného rozvoje s cílem skoncovat s chudobou, chránit planetu a zajistit prosperitu pro všechny do roku 2030.

Více informací o programu DEAR naleznete na: http://dearprogramme.eu 


Autor: Člověk v tísni

Související články